1.

اثر کیفیت حسابرسی و تغییر حسابرس بر بازار سرمایه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 65-76
سید حسین علوی طبری؛ نازنین بشیری منش

2.

ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 59-80
دکتر هاشم نیکومرام؛ حیدر محمدزاده سالطه

3.

استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ارزیابی کیفیت سود

دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 21-41
هاشم نیکومرام؛ دکتر احمد مدرس؛ دکترمحمدرضا شورورزی

4.

بررسی اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ضریب واکنش سود

دوره 22، شماره 3و4(ویژه نامه شماره های 92و93 پاییزوزمستان1390)، پاییز 1390، صفحه 91-102
محمدرضا شورورزی؛ افسانه افروزمنش

5.

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 79-91
دکتر علی اسماعیل زاده مقری؛ دکتر محمد جلیلی؛ عباس زند عباس آبادی

6.

بررسی تاثیردوره تصدی حسابرس بر ویژگی‌های کیفی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 91-106
محمد خلیل زاده؛ یونس بادآور نهندی؛ زهرا دیانتی دیلمی

7.

بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اندازه‌گیری اجزای سود و ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1388، صفحه 111-128
علی اکبر چهارمحالی؛ جواد زاهدی؛ رضا براتی؛ مصطفی امیری

8.

بررسی رابطه بین کوته بینی مدیریت با کیفیت سود و میزان سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 34، پاییز 1396، صفحه 57-68
سمیه طالع زاری؛ محمدرضا عبدلی

9.

بررسی محتوای اطلاعاتی تفاوت مالیات ابرازی و قطعی و ارتباط آن با کیفیت سود شرکت ها

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 15-28
احمد مدرس؛ حمید زارعیان برجی

10.

بررسی همگرایی معیارهای انعکاسی و ترکیبی کیفیت سود در واکنش به مؤلفه‌های انگیزشی مدیران

دوره 13، شماره 45، تابستان 1399، صفحه 91-106
عبداله حسین زاده؛ زهره حاجیها؛ سیدمحمود موسوی شیری؛ هاشم نیکومرام

11.

تاثیر استاندارد های ملی حسابداری ایران بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 31-45
هاشم نیکومرام؛ زاد اله فتحی

12.

تأثیر سایر مکانیسم های کیفیت سود بر بازده اضافی با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ با تکنیک پرتفوی بندی24 گانه به صورت فصلی

دوره 10، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 25-43
وحید بخردی نسب؛ فاطمه ژولانژاد

13.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 1-12
زهرا دیانتی دیلمی؛ وحید طیبی

14.

تاثیر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط بر کیفیت سود با استفاده از مدل باسو، بال و شیواکومار

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 23-32
حسین بدیعی؛ محمد محمودی؛ روح الله رضازاده

15.

رابطه مداری و استقلال حسابرس: آزمون نظریه پیوندهای اجتماعی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 27-40
جواد بختیاری؛ زهرا پورزمانی؛ رمضانعلی رویایی

16.

کیفیت سود: شواهدی از نقش دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 91-102
سیدحسین علوی طبری؛ آمنه بذرافشان

17.

کیفیت سود، کسری(مازاد) اهرم مالی و سیاست های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 151-170
نقی فاضلی؛ ابوذر جعفری تجن گوکه

18.

کیفیت سود و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 183-215
هاشم نیکومرام؛ پیمان امینی

19.

مدت تصدی مدیرعامل و کیفیت سود: آزمون فرضیه مشکل افق

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 33-42
رسول یعقوبی صالح ابادی؛ بهمن بنی مهد؛ اعظم شکری

20.

نقش تعدیل کننده پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) بر رابطه میان کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام (شواهد تجربی : بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 15-26
نادر اسدی نهاری؛ قدرت‌اله طالب‌نیا؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ رمضانعلی رویائیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.