1.

بررسی تأثیر استراتژی های منابع انسانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر (از دیدگاه مدیران و اساتید)

دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، زمستان 1397، صفحه 103-116
قنبر امیر نژاد

2.

بررسی تاثیر رفاه کارکنانِ آینده بر چابکی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان خوزستان

دوره 30، شماره 4 (پیاپی 119)، زمستان 1398، صفحه 231-244

3.

بررسی وضعیت چابکی سازمانی کارکنان مناطق 22 گانه شهرداری تهران

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 36 و 35)، بهار 1396، صفحه 71-88
مهرنوش جعفری

4.

تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی (مورد: دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 55-65
خدایار ابیلی؛ یونس رومیانی؛ مهدی صحرائی بیرانوند

5.

تأثیر عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی شهرستان هشترود)

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 37)، پاییز 1396، صفحه 33-48
حبیب رودساز؛ رامین صدیقی

6.

چابکی سازمانی و کارکنان چابک

دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 94-119


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.