تعداد مقالات: 12

1

اقتصاد دلاری و سپرده های ارزی: بحث نظری و مفاهیم آم از دید اقتصاد کلان

آینده پژوهی مدیریت
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تابستان 1368، صفحه 31-51

2

الگوی اقتضایی و ایجابی در خط مشی گذاری عمومی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تابستان 1368، صفحه 20-30

3

الگوی ریاضی محاسبه همزمان قیمت های ترجیحی و تعداد قطعات در طرح های غیر انتفاعی آماده سازی زمین

آینده پژوهی مدیریت
دوره 1، شماره 3 (پیاپی 2)، پاییز 1368، صفحه 40-51

4

بررسی سوبسید دولت به آموزش عالی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 1، شماره 3 (پیاپی 2)، پاییز 1368، صفحه 53-62

5

پول در اقتصاد اسلامی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 1، شماره 3 (پیاپی 2)، پاییز 1368، صفحه 64-95

6

چگونگی تنظیم روابط کارگر کارفرما در صنایع

آینده پژوهی مدیریت
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تابستان 1368، صفحه 86-97

7

ماهیت و مبانی مدیریت

آینده پژوهی مدیریت
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تابستان 1368، صفحه 13-19

8

مدیریت آموزشی، اولویتی پنهان

آینده پژوهی مدیریت
دوره 1، شماره 3 (پیاپی 2)، پاییز 1368، صفحه 19-38

9

مسئله تعدیل حسابهای دنیای خارج مسئله حساب معاملات با دنیای خارج

آینده پژوهی مدیریت
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تابستان 1368، صفحه 62-85

10

نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 1، شماره 3 (پیاپی 2)، پاییز 1368، صفحه 4-17

11

نقدی بر نظریه پردازی دراقتصاد

آینده پژوهی مدیریت
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تابستان 1368، صفحه 52-61

12

نقد و درآمد بر «مارکسیسم وبوروکراسی»

آینده پژوهی مدیریت
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تابستان 1368، صفحه 5-12


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.