تعداد مقالات: 20

1

آیا تئوری های غربی (آمریکایی) جهان شمولند؟

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تابستان 1371، صفحه 61-86

2

ابر سیستم سازمان و مدیریت سینرژیک در آن

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 3 (پیاپی 14)، پاییز 1371، صفحه 5-18

3

اثر ویژگی های ساختاری کشورهای درحال توسعه بر الگوهای کلان اقتصادی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تابستان 1371، صفحه 41-59

4

ایجاد تغییرات مداوم

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 1 (پیاپی 12)، بهار 1371، صفحه 63-85

5

ایجاد تغییر پایدار ظهور دوباره هنجارها و ارزش های اسلامی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تابستان 1371، صفحه 5-22

6

ارتباط بین جهت گیری مدیریت، تصمیم گیری و خصوصیات آندروجی نی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تابستان 1371، صفحه 35-40

7

اهمیت بهره وری با تأکید بر بعد فرهنگی آن

آینده پژوهی مدیریت
دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، زمستان 1370، صفحه 5-13

8

بررسی رابطه تورم و کسری بودجه دولت در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تابستان 1371، صفحه 23-34

9

بررسی روشهای برنامه ریزی نیروی انسانی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 3 (پیاپی 14)، پاییز 1371، صفحه 57-76

10

بررسی علل بزرگ شدن دولت ها

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 1 (پیاپی 12)، بهار 1371، صفحه 23-43

11

تحلیل مقایسه ای حد بهینه سرمایه گذاری در دو نظام بانکداری سرمایه داری و اسلامی در شرایط اطمینان و ریسک

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 3 (پیاپی 14)، پاییز 1371، صفحه 19-55

12

تناسب متقابل شخص با شغل و سازمان یک استراتژی مؤثر نگهداری از منابع انسانی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، زمستان 1370، صفحه 43-64

13

ریاضیات در اقتصاد دستاوردها- مشکلات چشم اندازها

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 3 (پیاپی 14)، پاییز 1371، صفحه 77-88

14

سنجش درجه جانشینی میان پول و شبه پول در اقتصاد ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، زمستان 1370، صفحه 15-42

15

ضرورت غیرانتفاعی و غیر دولتی بودن دانشگاه ها در جوامع در حال توسعه

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 1 (پیاپی 12)، بهار 1371، صفحه 45-61

16

مدیریت و توسعه سازمانی (OD)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، زمستان 1370، صفحه 83-98

17

مشکلات اصول پذیرفته شدۀ حسابداری و نحوۀ استانداردهای مطلوب

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 1 (پیاپی 12)، بهار 1371، صفحه 5-22

18

نظریۀ اقتصاد در روش ریاضی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، زمستان 1370، صفحه 65-81

19

نقش مدیریت آموزشی در تحول آموزش و پرورش و نظم عقلانی مدیران برای نظم اداری کشور

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تابستان 1371، صفحه 87-98

20

نگاهی به اقتصاد ایران از دید تئوری توسعه ( مشکلات، امکانات و برخی راه حل ها)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، زمستان 1370، صفحه 99-171


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.