تعداد مقالات: 14

1

اثر مالیات بر شرکت ها در سرمایه گذاری بخش خصوصی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1372، صفحه 79-86

2

ارائه و به کارگیری مدل آنتروپی تئوری اطلاعات برای تحلیل و پیش بینی اجزای جدول داده- ستانده

آینده پژوهی مدیریت
دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1372، صفحه 5-22

3

بهسازی نیروی انسانی چاره ساز مشکل اثر بخشی سازمان

آینده پژوهی مدیریت
دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1372، صفحه 87-92

4

تأثیر ماهیت شغل در ایجاد انگیزه کار و رشد افراد

آینده پژوهی مدیریت
دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1372، صفحه 43-56

5

تأثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری « زندگی را قابل کار کردن و کار را قابل زندگی کنید»

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 4 (پیاپی 15)، زمستان 1371، صفحه 39-60

6

تحلیل بازار بورس اوراق بهادار و کاربرد آن در فرایند خصوصی سازی (مورد ایران)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1372، صفحه 23-41

7

تحلیل مقایسه ای حد بهینه سرمایه گذاری در دو نظام بانکداری سرمایه داری و اسلامی در شرایط اطمینان و ریسک

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 4 (پیاپی 15)، زمستان 1371، صفحه 3-38

8

«تفاوت مدیریت و رهبری» نقش واقعی رهبران چیست؟

آینده پژوهی مدیریت
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 16و 17)، بهار 1372، صفحه 77-89

9

جامعه جدید سازمان ها

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 4 (پیاپی 15)، زمستان 1371، صفحه 79-95

10

حدود کارایی سیاست های تعدیل اقتصادی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 4، شماره 4 (پیاپی 15)، زمستان 1371، صفحه 61-78

11

سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکت های چند ملیتی آمریکا (1990-1897)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1372، صفحه 57-77

12

علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 16و 17)، بهار 1372، صفحه 5-32

13

مدیریت فرهنگ سازمان « تدبیری راهبردی «استراتژیک» در جهت توفیق سازمان ها»

آینده پژوهی مدیریت
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 16و 17)، بهار 1372، صفحه 33-50

14

مکانیزم انتقال اثر حجم پول بر سطح قیمت ها و متغیرهای ئاقعی اقتصاد ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 16و 17)، بهار 1372، صفحه 51-75


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.