تعداد مقالات: 41

1

اثر کاتالیستی سولفات منگنز در اکسیداسیون سولفید در فاضلاب های چرم سازی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 45-54

2

ارزیابی آثار خصوصی سازی بر عملکرد و بازدهی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 3(پیاپی 42 )، پاییز 1378، صفحه 65-79

3

ارزیابی اثرات زیست محیطی سد و نیروگاه آبی گتوند علیا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 35-42

4

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 78-88

5

ارزیابی اولیه توان اکولوژیک حوضه آبخیز دماوند جهت کاربری مرتعی به وسیله سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 17-30

6

ارزیابی پخش میکروارگانیسم در اتمسفر با مدل های گوسی و غیرگوسی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 1-22

7

ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور تعیین زیستگاه های کلان در حوضه های آبریز میناب

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 53-62

8

ارزیابی عملکرد بیوفیلتر جهت کنترل گاز آمونیاک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 94-100

9

ازدیاد طول مدت انبارداری پیاز و سیب زمینی از طریق پرتودهی گاما

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 80-89

10

الگوی تخصیص عوامل تولید در بخش های مختلف اقتصاد ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 3(پیاپی 42 )، پاییز 1378، صفحه 5-26

11

بررسی اقتصادی مالیات بر مصرف در ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 1 (پیاپی 40 )، بهار 1378، صفحه 97-112

12

بررسی تأثیر نرخ های تعرفه بر خالص صادرات بخش های مختلف اقتصاد (1373-1353)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 3(پیاپی 42 )، پاییز 1378، صفحه 27-45

13

بررسی تراکم ذرات معلق هوای شهری اصفهان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 65-93

14

بررسی دانه بندی ، مواد آلی و تعیین میزان تجمع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه چالوس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 1-14

15

بررسی روشهای موجود برای شناخت الگوی انتظارات سرمایه گذاران همراه با مطالعه موردی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1378، صفحه 5-17

16

بررسی علل ضعف نظام اداری در کشورهای جهان سوم و ارائه الگویی پیشنهادی جهت انتقال این نظام ها از سایر کشورها

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 3(پیاپی 42 )، پاییز 1378، صفحه 95-109

17

بررسی میزان آلودگی صدای ناشی از ترافیک در قسمتی از شهر تهران ، سال 1374

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 31-38

18

بررسی و تحلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 1 (پیاپی 40 )، بهار 1378، صفحه 5-22

19

پیش بینی آلودگی صوتی در مسیر راه آهن شهری (مترو) تهران - کرج - مهرشهر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 1-16

20

تأثیر شروط حسابرسی بر قیمت سهام و بر تحلیل صورت های مالی سالانه توسط کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 1 (پیاپی 40 )، بهار 1378، صفحه 23-50

21

تراکم ازن و اکسیدهای ازت در فرآیندهای مختلف جوشکاری با قوس الکتریکی (انگلیسی)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 68-74

22

تصفیه فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 1-22

23

توسعه انسانی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1378، صفحه 79-86

24

توسعه بنگاه های قرن 21 با تکیه بر تکنولوژی، مصرف کننده

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 3(پیاپی 42 )، پاییز 1378، صفحه 81-94

25

جذب نیکل و سرب به وسیله گیاه آزولا فیلیکولوئیدس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 43-52

26

جنبه های مدیریتی مواد زائد جامد در شهرداری کرمان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 49-67

27

حذف کاتالیستی گاز So2 از دودکش نیروگاه های حرارتی با سوخت فسیلی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 55-79

28

رفع آلودگی هسته ای از وسایل و دستگاه ها

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 47-54

29

رهبری شبکه تأمین: نگرشی کلان به همکاری شراکتی خریدار- تأمین کننده- مهندس، در ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1378، صفحه 35-62

30

شبیه سازی جریان هوا در اطراف ساختمان ها و دیوارهای عمودی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 1-26

31

ضرورت بهینه سازی در مدیریت زباله های شهری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 39-48

32

کاربرد روش TOPSIS در حالت فازی برای رتبه بندی مراکز تحقیقاتی به منظور تخصیص منابع

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1378، صفحه 63-78

33

کاربرد روش جدید ارزیابی محل های دفن مواد زاید جامد شهری در مناطق مرطوب شمال کشور

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 27-44

34

کیفیت آب رودخانه کارون در دشت خوزستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 15-30

35

گزارش مشاهده اولین مورد از شانه داران دریای خزر در سال 1378

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 63-77

36

مالیات بر ارزش افزوده، تجربه عملی آن در برخی از کشورها و برآورد میزان مالیات بر ارزش افزوده در ایران برای سال 1372

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 1 (پیاپی 40 )، بهار 1378، صفحه 71-95

37

مدیریت اسلامی در عصر حکومت حضرت علی (ع)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 1 (پیاپی 40 )، بهار 1378، صفحه 51-69

38

مدیریت مواد زاید جامد شهری بندر انزلی و اطراف تالاب

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 55-64

39

مطالعه علل ضعف درختهای پارک جنگلی چیتگر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 31-46

40

نوآوری در سازمان ها: مفهوم، انواع و فرایندها

آینده پژوهی مدیریت
دوره 11، شماره 3(پیاپی 42 )، پاییز 1378، صفحه 47-64

41

ویژگی های کیفی پساب و لجن چهار تصفیه خانه فاضلاب جوامع کوچک تهران مورد استفاده در کشاورزی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 1، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 90-95


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.