تعداد مقالات: 36

1

ارائه الگویی برای جلب گردشگران خارجی به ایران با تکیه بر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات

آینده پژوهی مدیریت
دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50 و 51)، بهار 1380، صفحه 5-20

2

ارزیابی توان و مکانیابی اراضی حاشیه سد درودزن برای کاربری تفرجی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 1-16

3

ارزش گذاری اقتصادی (تفرجی) پارک جنگلی سی سندگان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 1، بهار 1380، صفحه 103-110

4

ارزشگذاری خسارت وارده ناشی از مواد نفتی بر پوشش گیاهی تالاب شادگان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 21-30

5

امکان سازی افزایش بهره وری تصفیه خانه فاضلاب های غلیظ یک کارخانه لبنیات

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 1، بهار 1380، صفحه 1-12

6

بررسی آلودگی میکروبی قسمت های مختلف اتاق های عمل جراحی یک بیمارستان در تهران (سال 1379)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 41-50

7

بررسی باقی مانده حشره کش های لیندن و دیازینون در محصول برنج شالیزارهای شهرستان تنکابن سال 1378

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 51-59

8

بررسی بوم شناختی پرندگان آبزی در تالاب گمیشان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 83-100

9

بررسی تأثیر افزایش سرمایه نسبت سودآوری شرکت ها

آینده پژوهی مدیریت
دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تابستان 1380، صفحه 35-57

10

بررسی توان اشتغال زایی صادرات و واردات در فعالیت های اقتصادی ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تابستان 1380، صفحه 91-110

11

بررسی جذب بیولوژیکی سلنیت (Seo) توسط گونه قارچی Rhizopus arrhizus بر پایه مطالعه تاثیر pH و غلظت بیومس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 43-56

12

بررسی کارایی برکه های تثبیت تلفیقی در تصفیه فاضلاب شهری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 33-43

13

بررسی میزان ارتباط بین هموار سازی و ثروت سهامداران (ارزش سهام در بازار بورس)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50 و 51)، بهار 1380، صفحه 85-97

14

بررسی وضعیت تولید, نگهداری و سیستم جمع آوری مواد زاد جامد در سالهای 1363 و 1373 در ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 1، بهار 1380، صفحه 49-60

15

بررسی و مطالعه زیست محیطی آب بندان های سید محله و لپوی زرین کلا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 1، بهار 1380، صفحه 73-90

16

بهینه یابی دینامیکی سیستم های تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس, تبادل یونی و ترسیب شیمیایی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 1، بهار 1380، صفحه 33-48

17

جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50 و 51)، بهار 1380، صفحه 67-84

18

چرخابه ها (Eddies) در خلیج فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 17-32

19

حسابرسی مدیریت

آینده پژوهی مدیریت
دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تابستان 1380، صفحه 111-131

20

دیدگاه های مدیریتی در زمینه حل مشکلات سازمان دهی غیردولتی زیست محیطی در ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 21-40

21

سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی EIA: رویکرد نظری

آینده پژوهی مدیریت
دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تابستان 1380، صفحه 59-90

22

سودمندی گزارشگری ارزش فزوده

آینده پژوهی مدیریت
دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50 و 51)، بهار 1380، صفحه 53-65

23

طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل کنترل فیوم های جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 41-58

24

کاربرد تکنولوژی پاک در صنعت آبکاری, راهکار عملی و اجرایی کاهش آلودگی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 1، بهار 1380، صفحه 33-48

25

کاربرد کربن فعال در حذف رنگ پساب صنایع نساجی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 11-20

26

مالیات بر نیتروژن، عاملی جهت نیل به پایداری مکان های دفن

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 59-72

27

مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج و نقش آن در کاهش مصرف سموم در شمال ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 31-40

28

متدولوژی ایفای نقش ایمنی در کاهش هزینه ها: مطالعه موردی در عملیات تخلیه کلر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 57-83

29

مدیریت حفظ محیط زیست نوار سواحل جنوبی دریای خزر (سازماندهی و مسائل اداری)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 1-20

30

مدیریت زیست محیطی سایت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توسعه پایدار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 1، بهار 1380، صفحه 61-72

31

مدل دو بعدی جزر و مدی پراکنش نفت در خلیج فارسی با حل معادلات میانگین عمقی بر روی شبکه اجزای بی ساختار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 1، بهار 1380، صفحه 13-32

32

مکان یابی نصب موانع صوتی در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران، سال 1376

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 73-82

33

مناسب ترین شیوه جداسازی سودوموناس از محیط آبی (شوینده شامپو)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 3، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 1-10

34

نقدی بر منحنی بی تفاوتی جامعه منتسب به مکتب نئوکلاسیک

آینده پژوهی مدیریت
دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تابستان 1380، صفحه 5-14

35

نقش اطلاعات حسابداری مدیریت در بهبود مستمر عملیات شرکت های منتخب عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تابستان 1380، صفحه 15-33

36

نقش مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصاد در ایران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50 و 51)، بهار 1380، صفحه 21-52


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.