تعداد مقالات: 1135

1

Ab initio interaction potential of methane and carbon dioxide: Calculation of second-virial coefficient

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 23-30

2

Accompaniment of Natural and Artificial Urban Elements in the Creation of Urban Aesthetics (Case of Study: Isfahan City)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 61-70

3

A Comparative Analysis on Sony’s Approach to Problem Solving and Decision-Making

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 69-88

4

A Comparative Study of Television Audiences and Satellite Network Programs among Domestic Audiences through 2002 to 2010

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 39-51

5

A Comparative Study of Two Technical Analysis Tools: Moving Average Convergence and Divergence V/S Relative Strength Index: A Case Study of HDFC Bank ltd listed in National Stock Exchange of India (NSE)

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 191-197

6

Activating the Role of Audit Committees and Boards of Directors in Restricting Earnings Management Practices: A Perspective of Auditors in Jordan

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 175-190

7

A density functional theory study of the region selectivity of the Diels –Aldercyclo addition of 2 methyl- substituted diene with selected dienophiles

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 99-106

8

A Factor Analytic Study on Service Quality Perceptions and Satisfaction in the E- Tourism

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 257-267

9

A Hybrid Grey-Game-MCDM Method for ERP Selecting Based on BSC

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 13-20

10

Allocation efficiency in network DEA

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 85-96

11

American Humor in Promoting the Talk over the Wall with a Focus on Robert Frost’s Poems

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 51-70

12

A method for solving first order fuzzy differential equation

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 251-257

13

Amoebic Urbanization in Nigerian Cities (The Case of Lagos and Ota)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 19-26

14

Analysis a Development Framework for Urban Heritage Conservation Versus Development Trends in Shiraz, Iran

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 17-22

15

Analysis of the Position of Women's Education in Iran during the Past One Hundred Years; An Interdisciplinary Approach

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 39-49

16

Analytical Study on Necessity of Decentralization of Higher Education (Iran –Tehran 2013)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 65-70

17

An analysis of electromagnetic scattering from finite-width strips

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 199-204

18

An application of fuzzy logic in measuring a systems e ectiveness

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 97-108

19

A new parametric method for ranking fuzzy numbers based on positive and negative ideal solutions

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 119-128

20

An Investigation into Effects of Dividend Policy on Financial Growth of Advertising Firms in Kenya

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 199-214

21

An Investigation of Global-Regional Interactional Approach at the Prominent Works of Contemporary Iranian Architects

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 13-20

22

A Non-radial rough DEA model

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-6

23

A Novel Indicator to Predict the Onset of Instability of a Gravitational Flow on a Slope

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 85-90

24

Anthropological Study of Folk Music in Gilan Province in Iran (Instrumental Music)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 25-34

25

A numerical approach on Hiemenz flow problem using radial basis functions

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 65-73

26

Applicability of Capital Assets Pricing Model (CAPM) on Pakistan Stock Markets

International Journal of Management and Business Research
دوره 4، شماره 1، بهار 2014، صفحه 1-9

27

Application of goal programming for target setting in Iran's auto industry

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 205-216

28

Application of the Response Surface Methodology for the Optimization of the Aqueous Enzymatic Extraction of Pistacia Khinjuk Oil

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 03، JFBT(Vol.3)، زمستان 2013

29

Applying design ideas to promote security of urban spaces

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 51-56

30

Approximating solution of fully fuzzy linear systems in dual form

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 19-23

31

Architectural Objectives in Tropical Climates (Comparing Climatic Patterns in Vernacular Houses of Bandar-e-Lenge and Dezful)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 57-64

32

Area Increases of Islamic Republic of Iran Using Satellite Images and its Effect on Improving the National Spirit

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 1-14

33

A Sociological Study of the Culture of Development in Hawrami Proverbs

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 23-30

34

Assessing the Exchange Rate Fluctuation on Tehrans Stock Market Price: A GARCH Application

International Journal of Management and Business Research
دوره 2، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 95-107

35

Assessment of Bicycle Use as a New Practical Strategy to Achieve Sustainable Development (Case study:Bahonar Street, Tehran,Iran)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 49-54

36

Assessment of Industrial Cluster with Value-Chain DEA model

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 1، بهار 2013، صفحه 43-48

37

A Study of Demand Factors on Foreign Tourism in Iran

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 35-42

38

A study on Degasperis - Procesi equation by iterative methods

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 129-141

39

A Study on Factors Affecting Operational Electronic Banking Risks in Iran Banking Industry (Case Study: Kermanshah Melli Bank)

International Journal of Management and Business Research
دوره 2، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 123-135

40

A Study on the Electronic and Structural Properties of C12X8 (X = C, B) and Their Interaction with Glycine with Potentially Drug Delivery Vessels

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 153-160

41

ASUU STRIKES AND ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS IN EKITI STATE UNIVERSITY, ADO-EKITI

International Journal of Management and Business Research
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1392

42

A weighted Additive Fuzzy Programming Approach for Logistics Outsourcing Selection in Car Industry

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 149-159

43

Basic ratio-based DEA models

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 1، بهار 2013، صفحه 15-23

44

Boron nitride substituted 12-crown-4 ether: Theoretical study of structural, thermochemical, and nonlinear optical properties

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 171-187

45

Cadmium and Lead Content in Several Brands of Black Tea (Camellia sinensis) in Iran

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 03، JFBT(Vol.3)، زمستان 2013

46

Catalyst of Ni and Co dependencies for carbon nanotube synthesis by CVD method

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 9، شماره 4، بهار 2013، صفحه 217-222

47

Change Management and Change Process Model for the Iranian Construction Industry

International Journal of Management and Business Research
دوره 2، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 85-94

48

Characterizing and finding full dimensional efficient facets of PPS with constant returns to scale technology

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 149-159

49

Comparative Analysis of Dolat Abad Garden, (Yazd, Iran) and the Taj Mahal, (Agra, India)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 83-92

50

Comparative Studies in the Manufacturing of Acidophilus, Bifidus and Acido-bifidus Milks

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 03، JFBT(Vol.3)، زمستان 2013

51

Comparative Study on the Main Chemical Composition of Button Mushrooms (Agaricus bisporus) Cap and Stipe

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 03، JFBT(Vol.3)، زمستان 2013

52

Comparing the Status of Publishing Scientific Journals in State Universities and Islamic Azad University Units

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 9-15

53

Computation of Output Losses due to Congestion in Data Envelopment Analysis

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 271-283

54

Concentration of heavy metals in liver and muscle tissue of Liza auratain estuaries of the rivers Babolroud, TajanandGorganroud

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 7-12

55

Concerns Coupled with Pedestrianization and Implementation Methods

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 23-28

56

Cultural Development via Mediatheque Center Design

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 45-50

57

Cultural Relativism in Earnings Management

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 281-295

58

Density Functional Study on Stability and Structural Properties of Cu n clusters

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 9، شماره 4، بهار 2013، صفحه 223-230

59

Determination of Insulin Concentration in Camel Milk Using Ultra Violet –Visible Absorption Spectroscopy

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 03، JFBT(Vol.3)، زمستان 2013

60

Developing an Effective Academic Leadership Model at Islamic Azad University

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 161-174

61

Developing a Sense of Place by Humanizing Public Pedestrian Precincts

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 21-26

62

Development and Resources Distribution Structure in Political Systems

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 19-24

63

Differential transformation method for solving fuzzy differential inclusions by fuzzy partitions

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 237-249

64

Different substituted phenyl carbenes / silylenes/ germylenes: a survey of stability

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 9، شماره 4، بهار 2013، صفحه 281-287

65

Directional closest-target based measures of eciency: Holder norms approach

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 31-39

66

Dual Spacization Approach to the Electronic Publishing

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 77-85

67

Early Islamic Architecture and Structural Configurations

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 5-12

68

Education Effect Based on Gardner Multiple Intelligence Hypotheses in Students Mathematics’ Education Progress of High School Second Grade in Garmsar City

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 25-31

69

Effective Constructivism for the Arch-Design Studio

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 5-12

70

Effectiveness of Service Delivery in Cardiology Based Corporate Hospitals

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-12

71

Effective Socio-Cultural Factors on Sustainable Design of Urban Space

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 39-51

72

Effect of remediation strategy on crude oil biodegradation kinetics and half life times in shoreline sediment samples

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 99-104

73

Effects of Temperature Fluctuation and Air Aridity on Architecture (Case Study: Dastkand Village Located at Kerman Province)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 61-66

74

Effects of Varamin Jami Mosque’s Ornamentations on the Spatial Qualities

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 27-34

75

Energy Consumption Modeling in Residential Buildings

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 35-38

76

Environmental Indices and Their Role in Sustainable Urban Development in Tehran Metropolis

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-10

77

Estimating Returns to Scale in the Presence of Undesirable Factors in Data Envelopment Analysis

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 207-226

78

Estimating the second virial coefficients of some real gas mixtures and related thermodynamic views

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 161-169

79

Estimation of second virial coefficients for rare gases in thermodynamic views

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 107-115

80

Evaluation of current distribution induced on perfect electrically conducting scatterers

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 167-173

81

Evaluation of Public Servants’ Acceptability of Public-Private Partnership in Housing Delivery for Low-Income Public Servants in Akure, Nigeria

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 5-10

82

Evaluation of the Non Saponifiable Matter of Oils Extracted from Nine Varieties of Sunflower Seeds

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 03، JFBT(Vol.3)، زمستان 2013

83

E-Waste-Concept, Problems and Solution Policies in India

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 31-36

84

Experimental investigation of wave parameters effect on damage of the berm reshaped seawall under irregular wave attack

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 51-56

85

Explaining theComponents of Sustainability in Urban Communities

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 67-74

86

FGP approach to multi objective quadratic fractional programming problem

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 6، شماره 1، بهار 2014، صفحه 49-57

87

Financial Reporting Delay and Investors Behavior: Evidence From Tunisia

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 57-67

88

Financing Microenterprises: Creating a Potential Value-Based Hybrid Model for Islamic Microfinance

International Journal of Management and Business Research
دوره 2، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 108-122

89

Finding a suitable benchmark for commercial bank branches using DEA

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 61-73

90

Fractionation of Iranian Beef Tallow - Chemical and Physical Evaluations of the Fractions

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 03، JFBT(Vol.3)، زمستان 2013

91

Fully fuzzy linear programming with inequality constraints

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 309-316

92

Fusion frames in Hilbert modules over pro-C*-algebras

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 109-118

93

Gender Inequality in the Lived Experience of Social and Cultural Active Kurdish Women

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 15-32

94

Geopolitical Facets of Russia’s Foreign Policy with Emphasis on the Caspian Sea

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 53-59

95

Groups performance ranking based on inefficiency sharing

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 387-395

96

Histological studies of ovarian development of the Japanese Threadfin Bream, Nemipterusjaponicus, in the Northern of Persian Gulf

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 133-140

97

Hydrodynamic damped pitch motion of tension leg platforms

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 91-98

98

Identificationof sponges of inter tidal zone in North of Hengam Island, Persian Gulf

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 141-148

99

IFRS or IFRS-Based Domestic Standards: Implications for China’s Future Accounting System

International Journal of Management and Business Research
دوره 2، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 164-174

100

Impact of Consumer Social Responsibility and Brand Social Responsibility Image on Brand Loyalty

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 297-309

101

Impact of Lewis acid catalyst on the regioselectivity and kinetics of 1,3-dipolar cycloaddition reaction of azidobenzene with acrolein: a theoretical study using DFT

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 91-98

102

Impact of Manager’s Reward Power and Coercive Power on Employee’s Job Satisfaction: A Comparative Study of Public and Private Sector

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 383-392

103

Impact of Readiness for Change on Organizational Change of Banking Sector in Salem District

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 353-371

104

Imperfect and defective outputs in production process

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 47-51

105

Improving Performance of Customer Relationship Management through Applying Knowledge Management

International Journal of Management and Business Research
دوره 2، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 136-150

106

Influence of cement content on concrete performance in corrosive environments (sea water)

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 69-76

107

Integrating Civil Defense Emergency Management of Cities (Case Study: District 10 of Tehran)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 75-86

108

Inter-Partner Interactions and Knowledge Transfer Mechanisms in the Chinese Automotive Industry: A Qualitative Research Based on Dual Managerial Perceptions

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 89-105

109

Introducing a new approach for comparing fuzzy quantities by Rank and Mode

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 13-17

110

Investigating Cross-Cultural Differences in the Privacy Regulation and Perception of Crowding (Northern and Kurdish Women in Iran)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 41-46

111

Investigation of analytical and numerical solutions for one-dimensional independent-oftime Schrödinger Equation

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 9، شماره 4، بهار 2013، صفحه 231-254

112

Investigation of the Effect of Penicillin as a Green Corrosion Inhibitor for Mild Steel Using Electrochemical Techniques

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 11-21

113

Investigation of vortex-induced vibration phenomenon in verticallong circular slender structure with non-uniform flows

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 105-112

114

Isolation and Identification of Ginger Essential Oil

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 03، JFBT(Vol.3)، زمستان 2013

115

Japanese Garden as a Physical Symbol of Japanese Culture

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 13-18

116

Khoy’s Expansion from Early Islam to Late Qajar According to Historical Documents

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 21-30

117

Kurdistan between Modernism and Tradition (Case of Study: Mukerian)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 49-56

118

La christologie à travers l’œuvre de Bernanos, Mauriac et Claudel

La Poetique
دوره 2، شماره 201312، تابستان 2013

119

La longueur moyenne des phrases dans la traduction des textes journalistiques

La Poetique
دوره 3، شماره 201313، زمستان 2013

120

Le champ littéraire : pour repenser la politisation de l’écriture

La Poetique
دوره 2، شماره 201312، تابستان 2013

121

Le Chanteur Persan et la formation littéraire d’À la Recherche du temps perdu

La Poetique
دوره 2، شماره 201312، تابستان 2013

122

Le comte de Gobineau et la naissance de l'âme franco-iranienne !

La Poetique
دوره 3، شماره 201313، زمستان 2013

123

Legendre polynomials for numerical solution of linear fuzzy Fredholm integral equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 161-165

124

Le respect de l’oralité et du registre dans la traduction persane des poèmes de Jacques Prévert

La Poetique
دوره 3، شماره 201313، زمستان 2013

125

Le secret des hommes libres dans Désert de J.M.G. Le Clézio

La Poetique
دوره 2، شماره 201312، تابستان 2013

126

Light Processing in Iranian Houses; Manifestation of Meanings and Concepts

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 11-20

127

Marital Status and Crowding Intensity (The Case of Multifamily Apartments in Lagos, Nigeria)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 35-40

128

Measuring the Effectiveness of Financial Literacy Programs in Ghana

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 135-148

129

Methods of Optimization in Imprecise Data Envelopment Analysis

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 55-59

130

Minimizing the Weights dispersion in Cross-Efficiency Measurement in data envelopment analysis

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 97-106

131

Modeling and Optimization of Ultrasound-Assisted Osmotic Dehydration with Finished Freeze Drying on Black Cherries – The Effect on Antioxidant Activities

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 03، JFBT(Vol.3)، زمستان 2013

132

NBO Analysis of Structural and Electronic Properties in B30N20

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 1-9

133

New Approaches to Urban Renewal in Tehran: Experience of Khazaneh Facilitation Office

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 1-12

134

New iterative method for solving linear Fredholm fuzzy integral equations of the second kind

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 227-236

135

Nonlinear statics analysis of on offshore jaket platform in the case of explosion

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 33-42

136

Non radial model of dynamic DEA with the parallel network structure

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 107-118

137

Numerical investigation of effective harbor geometry parameters on sedimentation inside square harbors

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 57-68

138

Numerical solution of fuzzy differential equations under generalized differentiability by fuzzy neural network

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 281-297

139

Occurrence of Ochratoxin A in Some Dried Fruit Products Marketed in Iran

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 03، JFBT(Vol.3)، زمستان 2013

140

On convergence of homotopy analysis method to solve the Schrodinger equation with a power law nonlinearity

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 367-374

141

On the edge and total GA indices of some graphs

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 259-263

142

Performance evaluation of Iran universities with Stochastic Data Envelopment Analysis (SDEA)

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 1، بهار 2013، صفحه 7-13

143

Performance evaluation of SCM using DEA: A review

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 1، بهار 2013، صفحه 25-32

144

Performance Evaluation of Sport Association Board of Isfahan Province through DEA and a Championship Approach

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 227-246

145

Physical adsorption between mono and diatomic gases inside of Carbon nanotube with respect to potential energy

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 31-42

146

Pipeline upheaval buckling in clayey backfill using numerical analysis

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 43-50

147

Population parameters and length-weight relationship of deep flounder (Pseudorhombus elevatus ) in northwest of Persian Gulf (Khuzestan coastal waters, Iran)

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-6

148

Presenting a Model for Economic Empowerment of Vulnerable Women based on Grounded Theory (Case of Study: Vulnerable Women Supported by Tehran Municipality)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 53-62

149

Preservation of Kandovan, Based on Pathology of Population Decline

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 71-80

150

Prioritizing Contractors Selection Using DEA-R and AHP in Iranian Oil Pipelines and Telecommunication Company

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 259-270

151

Promoting Corporate Image: A Reflection on Green Supply Chain Management Approach

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 311-324

152

Protection of Environment and women’s social position in Iran (A Community Level Study)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 13-21

153

Public Urban Spaces: Reflecting the Collective Rituals (Iranian Tkayay and Hosseiniyeh)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 31-38

154

Ranking Efficient DMUs Using the Ideal point and Norms

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 75-83

155

Ranking Network-Structured Decision-Making Units and Its Application in Bank ‎Branches

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 397-402

156

Ranking of DMUs by using TOPSIS and di erent ranking models in DEA

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 217-225

157

Ranking the Lack of Proper Conclusion of Employees’ Criteria by FAHP Method (Case Study: Iran Khodro Diesel Company)

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 37-55

158

Reflets poétiques de Charles Baudelaire chez les poètes modernes iraniens (Rachid Yasami et PejmanBakhtiyari)

La Poetique
دوره 3، شماره 201313، زمستان 2013

159

Réflexions théoriques autour du statut épistémique du savoir dans la littérature

La Poetique
دوره 3، شماره 201313، زمستان 2013

160

Relation Between Eco Urbanism and Cultural Landscape

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 65-74

161

Religion and Family Structure: Two Factors Affecting on Consumer Decision Making Styles in Iran

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 107-119

162

Removal of heavy metals (lead, cadmium, zinc, nickel and iron) from water by bio-ceramic absorbers of hydroxy-apatite microparticles

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 13-16

163

Residential Model and the Role It Plays on Human Relations in Residential Complexes

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 39-48

164

Review Drawn Miniature of Tabriz City by Nasuh in 16th century

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 75-82

165

Revision of a fuzzy distance measure

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 143-147

166

Seasonal Variations of Seawater Properties in the Southwestern Coastal Waters of the Caspian Sea

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 113-124

167

Self – Others Rating Discrepancy of Task and Contextual Performance

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 121-134

168

Sense of Place” and “Place Attachment

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 5-12

169

Seventh-order iterative algorithm free from second derivative for solving algebraic nonlinear equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 25-29

170

Simple Pile-Soil Interaction Effect on Seismic Response of Fixed Offshore Platforms

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 159-168

171

Simulation and optimization of live fish locomotion in a biomimetic robot fish

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 17-24

172

Singular constrained linear systems

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 317-323

173

Social Issues in Post Disaster Reconstruction Planning

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 39-44

174

Socio-Cultural and Behavioral Changes as an Impact of Transformation of Kitchen (A Study in Kelardasht Town in Iran)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 33-37

175

Solvent Effect on Aquaporin4

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 9، شماره 4، بهار 2013، صفحه 275-280

176

Solving nonlinear Lane-Emden type equations with unsupervised combined artificial neural networks

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 355-366

177

Some traveling wave solutions of soliton family

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 325-339

178

SsT decomposition method for solving fully fuzzy linear systems

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 275-280

179

Stability results for set solution of fuzzy integro-differential systems

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 53-63

180

State-Owned Enterprises and Corporate Governance Strength: Evidence from Indonesia

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 325-335

181

Strong convergence for variational inequalities and equilibrium problems and representations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 341-354

182

Structural Analysis of the City Semiology (Case study: Yazd City)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 27-38

183

Structural analysis of the deck of access bridges in offshore docks under dynamic loading of moving heavy vehicles (Case study: 10 feet concrete deck with prefabricated beam, under the passage of 125-ton bogie)

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 125-132

184

Study of Educational Plays Effect on Learning Concepts of Knowing and Comparing Number Mathematics in First-grade Girl Students of Shahr-e Ray

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 17-23

185

Study of Factors Affecting Mental Health Status of Young People Aged Over 18 Years Old Living in Ahvaz City, Iran

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 43-48

186

Study of the adsorption of methyl orange from aqueous solution using nickel oxide nanoparticles: Equilibrium and Kinetics Studies

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 117-124

187

Study of the rate of organic oil pollutants (PAHS) and heavy metals (V, Ni, Hg) in the four regions, Siri, Lavan, Khark and Bahregan in the Persian Gulf

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 25-32

188

Study on the Optical and Rheological properties of polymer- layered Silicate Nanocomposites

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 69-79

189

Supplier Selection Using a DEA-TOPSIS Method

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 1، بهار 2013، صفحه 33-42

190

Supply Chain Analysis of Fresh Guava ( A Case Study )

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 373-382

191

Sur un aspect de la littérature française actuelle : l’écriture de Soi

La Poetique
دوره 2، شماره 201312، تابستان 2013

192

Sustainable Criteria Evaluation of Neighbourhoods Through Residents’ Perceived Needs

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 39-48

193

Synthesis of SnO2 and C,N,S-tridoped SnO2 nanoparticles by Precipitation method

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 137-142

194

Temporal Dimension Evaluation by Fuzzy TOPSIS Method

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 55-60

195

The Analysis of the Impact of Information Technology and Social Capital on Entrepreneurial Orientation in Iran Pharmaceutical Industry (Case Study: Alborz Drug Company)

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 215-232

196

The Application of Cell Phones in Medical Information

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 71-76

197

The Calculation of Unit's Efficiency by Using the Interval Balance Index and the Interval TOPSIS

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 197-205

198

The Comparison of the Influence of the Use of Information Technology on Creative Thinking between Primary Education and Computer Students in Islamic Azad University of Zanjan

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 33-38

199

The dynamic effect in parallel production systems; An illustration with Iranian Banks

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 175-185

200

The Effect of Different Methods of Heat Treatments on the Retention of Ascorbic Acid in Carrot and Corn

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 03، JFBT(Vol.3)، زمستان 2013

201

The Effect of Elder Iranians' Socioeconomic and Health Status on their Position in Family

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 11-18

202

The effect of semi-active controller in Sirri jacket seismic vibration control

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 77-84

203

The Effects of Constant Touch on Consumer Behavior: The Case of Iranian Mobile Phone Users

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 1-7

204

The Effects of Interest Rates Volatility on Stock Returns: Evidence from Bangladesh

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 269-279

205

The effects of outside board on firm value in Tehran Stock Exchange from the perspective of information transaction costs

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 375-386

206

The Image of Heaven in Islamic Arts of Iran

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 13-16

207

The Impact of Service Quality on Customer Satisfaction and Loyalty in Indian Banking Sector: An Empirical Study through SERVPERF

International Journal of Management and Business Research
دوره 2، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 151-163

208

The Influence of Emotional Intelligence and Creativity on Employee’s Work Commitment and Performance

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 233-255

209

The Influence of Paris School of Fine Arts on Architecture Education in Iran

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 55-64

210

The influence of Tyrozine on energetic property in Graphene Oxide: A DFT studies

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 201-208

211

The integrated effect of LHRHA2 and pituitary extracton maturation of Barbusxanthopterus

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 153-158

212

The Intervention of Organizational Characteristics in the Relationship between CRM and Organizational Performance in the Nigerian Insurance Industry

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 21-30

213

The investigation of different properties of Sarin: A theoretical study

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 189-194

214

The investigation of ionic association in the CdF2 solution with the mixed solvent (water +ethanol +propanol) at 25°C

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 9، شماره 4، بهار 2013، صفحه 263-267

215

Theoretical investigation of Malva sylvestris L. in point of Nano Bio Technology

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 43-52

216

Theoretical Study of the Solvent Effect on the Stability Energies of Pyrazole and Pyrazoline

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 9، شماره 4، بهار 2013، صفحه 269-273

217

Theoretical thermodynamic study of CO and O2 Adsorption on Au14 Nano Cluster

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 9، شماره 4، بهار 2013، صفحه 255-262

218

Theoretical thermodynamic study of Pyrazole in the gas phase at the different temperatures

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 53-57

219

Theoretical thermodynamic study on the interaction between Fe2+ ion and Pyrazole

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 3، زمستان 2013، صفحه 195-199

220

Thermal negativity in a two qubit XXX and XX spin chain model in an external magnetic field

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 143-149

221

Thermodynamics of CO2 reaction with methylamine in aqueous solution: A computational study

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 83-89

222

Thermodynamic Study of Hg(II) Ion Adsorption onto Nano Hydroxyapatite from Aqueous Solution

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 125-136

223

Thermodynamic study of lead ion removal by adsorption onto nanographene sheets

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 10، شماره 1، تابستان 2013، صفحه 59-67

224

The Role of Security in Social Deviations

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 31-38

225

The Social Disclosure Impact on Corporate Financial Performance: Case of Big French Companies

International Journal of Management and Business Research
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 337-351

226

The Stabilizing Effect of Dill Extract on Sunflower Seed Oil

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 03، JFBT(Vol.3)، زمستان 2013

227

The Study of different rations of spawning efficiency of siamese fighting fish (Bettasplendens)

International Journal of MArine Science and Engineering
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 149-152

228

The Theory of “Living Time ” in Periodization of Iranian Architectural History

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 29-34

229

The use of iterative methods for solving Black-Scholes equation

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-11

230

Towards Green Building: Sustainability Approach in Building Industrialization

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 49-56

231

Transient free convective flow of a micropolar fluid between two vertical walls

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 87-95

232

Triangular approximations of fuzzy number with value and ambiguity functions

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 1، بهار 2013، صفحه 41-45

233

Un bref aperçu de la censure

La Poetique
دوره 3، شماره 201313، زمستان 2013

234

Une histoire complexe d’attirances-répulsions

La Poetique
دوره 2، شماره 201312، تابستان 2013

235

Urban Identity in the Entrance of City

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 47-54

236

Using Non-Archimedean DEA Models for Classification of DMUs: A New Algorithm

International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره 1، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 247-257

237

Utilizing a new feed-back fuzzy neural network for solving a system of fuzzy equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 5، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 299-307

238

ابتکارات ذهنی در بکارگیری رویه های حسابداری مدیریت

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 41-50

239

ابنیه خشتی مقاوم در برابر زلزله

هویت شهر
دوره 6، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 53-62

240

اثرات افزودن رافینوز و تره هالوز بر شاخص های کیفیت اسپرم گاومیش بعد از ذوب

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392، صفحه 943-948

241

اثرات القا مسمومیت آبستنی تحت بالینی در میش بر سطح سرولوپلاسمین سرم

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392، صفحه 949-954

242

اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی گندم‌کاران خسارت دیده شهر قم

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، پائیز ۱۳۸۸، پاییز 1388

243

اثرات هیستوپاتولوژیکی آمونیاک در آبشش، کبد و کلیه بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 3(پیاپی 42)، پاییز 1392، صفحه 983-992

244

اثر اسانس گل میخک(Eugenia cairyophillata)بارگذاری شده بر نانوذرات آهن روی شاخص های آنزیمی و بافت شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 827-836

245

اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 69-81

246

اثر تمایلی زیان گریزی سرمایه گذاران بر اساس حجم معاملاتIPO در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 75-86

247

اثر تنش خشکی بر اسانس و خصوصیات مورفولوژیکی توده های بومی گیاه بابونه ایران در شرایط آبیاری با زه آب فاضلاب خانگی

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 47-55

248

اثر تنش خشکی و آبیاری معمول بر گیاه مادری روی ظهور و استقرار ارقام بهاره کلزا در مزرعه

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 63-71

249

اثر تنش رطوبتی بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-22

250

اثر حجم معاملات و نسبت بالای P/E در ایجاد حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 71-88

251

اثر حق الزحمه حسابرسی بر اظهار نظر حسابرس

حسابداری مدیریت
دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 41-54

252

اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 41-51

253

اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت‌های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 169-186

254

اثر سیلاب بر آلودگی خاک‌های کشاورزی با فلزات سنگین، همراه مثال موردی

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، تابستان 1392، صفحه 35-40

255

اثر سم آفلاتوکسین بر پارامترهای خونی قزل‎آلای رنگین‏‎کمان (Oncorhynchus mykiss)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 4، 4 (پیاپی 14 زمستان 1392)، پاییز 1393، صفحه 47-56

256

اثر عصاره گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis) بر ویژگی‏‎های ایمنی و برخی فاکتورهای خونی ماهی قرمز (Carassius auratus)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 4، 4 (پیاپی 14 زمستان 1392)، پاییز 1393، صفحه 1-13

257

اثر فاصله کاشت و نوع هرس بر میزان رویش قطری و ارتفاعی بوته های آتریپلکس (Atriplex lentiformis) در حاشیه کویر سیاه کوه استان یزد

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

258

اثر کیفیت حسابرسی و تغییر حسابرس بر بازار سرمایه

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 65-76

259

اثر ویژگیهای فردی حسابرس در تمایل به استفاده و اتکاء بر چک لیست

حسابداری مدیریت
دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 105-118

260

«اجرای عدالت در سیاست» دیوان بین‌المللی کیفری در اوگاندا و سودان پاسخی به سارا نوون و ووتر ورنر

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 67-78

261

ادغام خشک کن جابجایی و تشعشعی جهت کاهش زمان خشک شدن

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، تابستان 92، تابستان 1392

262

یادگیری مشاهده ای بچه ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) در رفتار غذایی

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

263

ارایه الگویی جهت تفکیک شرکت‌های موفق از ناموفق با بکارگیری متغیرهای مالی و غیر مالی در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-30

264

ارایه الگوهای توسعه گردشگری پایدار منطقه حفاظت شده¬¬ آبشار مارگون فارس با تأکید بر اصول و معیار¬های طراحی منظر پایدار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 151-165

265

ارایه برنامه مدیریت راهبردی توسعه طبیعت گردی جزیره قشم به روش SWOT

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 91-109

266

ارایه سیستم مدیریت کمینه سازی ضایعات در صنایع رنگسازی ( مطالعه موردی : کارخانه رنگ آفرین )

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 81-90

267

ارایه مدل سنجش و ارزیابی سلامت مالی در شرایط محیطی ایران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 179-206

268

ارائه الگوی ترکیبیFARIMA با به کارگیری روشهایARIMA و رگرسیون فازی جهت پیش بینی قیمت جهانی نفت خام

اقتصاد کاربردی
دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 15-24

269

ارائه الگوی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، بهار 1392، صفحه 71-87

270

ارائه الگویی جهت اعتبارسنجی در دانشگاه آزاد اسلامی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 24، شماره 2 (پیاپی 99)، پاییز 1392، صفحه 71-82

271

ارائه الگویی جهت اعتبارسنجی در دانشگاه آزاد اسلامی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 2.2، شماره 1(پیاپی 2 آینده پژوهی مدیریت)، بهار 1392، صفحه 71-82

272

ارائه مدلی جهت شناسایی ابعاد کیفیت خدمات در بانکداری تکنولوژی محور از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک)

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 20، پاییز 1392، صفحه 15-32

273

ارائه مدل سرمایه‌گذاری مناسب جهت تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 41-70

274

ارائه مدلی مبتنی بر خلق ارزش به منظور ارزیابی عملکرد مالی در بانک ها و موسسات مالی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 115-122

275

ارائه مدل مدیریتی مطلوب به منظور ساماندهی کودکان کار و خیابان (مطالعه موردی: شهر تهران)

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 4 (پیاپی 22)، زمستان 1392، صفحه 53-69

276

ارائه مدل مفهومی رفتار مصرف کننده در خرید الکترونیکی

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 13-28

277

ارتباط بین مدیریت سود و ناتوانی مالی شرکتها

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 77-88

278

ارتباط تمرکز، مارک آپ و بازده سهام (مطالعه موردی: صنایع فعال در بورس اوراق بهاردار تهران)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 155-176

279

ارزیابی آثار رفاهی ناشی از پیشرفت تکنولوژی تولید ذرت در ایران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، بهار ۱۳۸۹، بهار 1389

280

ارزیابی اثر عملیات آبخیزداری بر زمان پیش هشدار حوزه آبخیز گلابدره - دربند

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 77-88

281

ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار آب در خاک

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-13

282

ارزیابی پارامتریک توانایی نگهداشت خاک در حضور نفت خام در حالت سه فازی

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 15-24

283

ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه‌های ورزشی و مدیریت پیامدها (مطالعه موردی ورزشگاه شهید کاظمی)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1392، صفحه 58-68

284

ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه (R&D) با رویکرد مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA-BSC)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 24، شماره 1 (پیاپی 98)، بهار 1392، صفحه 99-114

285

ارزیابی پیمایشی آسیب های اجتماعی در یزد با تاکید بر عوامل رسانه ای

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 181-189

286

ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرس بر مدیریت سود در شرکت‌های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 103-114

287

ارزیابی تعریف حدود رشد شهر در طرح های توسعه شهری ایران (از طریق پایش 11 گونه شهری)

هویت شهر
دوره 7، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 25-36

288

ارزیابی تنوع زیستی گیاهان علفی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در اکوسیستم های جنگلی زاگرس میانی منطقه حفاظت شده دالاب

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 1، 2 (پیاپی 2زمستان 1389)، تابستان 1392

289

ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 237-247

290

ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه سطحی جنگل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: منطقه دادآباد در استان لرستان)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 4 (پیاپی 6 زمستان 1390)، تابستان 1392

291

ارزیابی توان بیش اندوزی گیاه شاهی برای پالایش گیاهی خاک های آلوده به کادمیم

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 25-36

292

ارزیابی توان رویشگاه به منظور تعیین گونه های مناسب جنگل کاری در دامنه های جنوبی البرز با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دره وسیه)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 1 (پیاپی 3بهار 1390)، تابستان 1392

293

ارزیابی توان طبیعت گردی پارک ملی گلستان با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره و GIS

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 4 (پیاپی 6 زمستان 1390)، تابستان 1392

294

ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن مغز هسته انبه سه واریته کشت شده در ایران

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، تابستان 92، تابستان 1392

295

ارزیابی رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر مطابقت با معیارهای عمومی و تخصصی

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 1-12

296

ارزیابی روش های مختلف کمی سازی موانع غیرتعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات لبنی و گوشتی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، پائیز ۱۳۸۷، پاییز 1387

297

ارزیابی سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهشی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 61-66

298

ارزیابی سطح آلودگی به جیوه در کپسول های روغن ماهی امگا- 3 استحصالی از ماهی های راسته کوسه و تن عرضه شده در شهر تهران به روش ولتامتری چرخه ای

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 785-792

299

ارزیابی شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی شهری گوش قرمز (Lethrinus lentijan) در آب‌های ساحلی استان هرمزگان

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 3(پیاپی 42)، پاییز 1392، صفحه 1007-1014

300

ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

آینده پژوهی مدیریت
دوره 24، شماره 1 (پیاپی 98)، بهار 1392، صفحه 63-84

301

ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل رابطه خاکستری (مورد: شرکت های مخابرات استانی)

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 61-75

302

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت روستاییان ازدفاتر ICT روستایی(مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، زمستان ۱۳۹۰، زمستان 1390

303

ارزیابی کارایی و رتبه‌بندی کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 175-198

304

ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکاف

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 2، بهار 1392، صفحه 1-16

305

ارزیابی کمی و کیفی منابع آب رودخانه کارون با استفاده از شاخص NSFWQI و روش AHP

انسان و محیط زیست
دوره 10، شماره 4(23-پیاپی 34)، زمستان 1391، صفحه 13-22

306

ارزیابی محتوایی میز مرجع دیجیتال کتابخانه‌های مرکزی برترین دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 1-10

307

ارزیابی مدل SEBAL برای برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطلاعات سنجنده‌های TM و MODIS

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 29-40

308

ارزیابی مقدار برخی از عناصر معدنی و فلزات سنگین در کلزا، یونجه و اسفناج پس از آبیاری با درجات مختلف فاضلاب خانگی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، پاییز 92، پاییز 1392، صفحه 45-54

309

ارزیابی منابع آلودگی آب های زیرزمینی در محیط شهری (مطالعه موردی: منطقه 14 شهرداری تهران)

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 1(24-پیاپی 35)، بهار 1392، صفحه 1-16

310

ارزیابی نقش شهرهای میانی شمال استان فارس در تعادل منطقه ای با استفاده از روش تحلیل شبکه

مطالعات مدیریت شهری
دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تابستان 1392، صفحه 89-103

311

ارزیابی هیستوپاتولوژیک تأثیر پودر نانو هیدروکسی آپاتیت/ زیرکونیای پایدارشده با ایتریا در التیام استخوان درشت نی خرگوش

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 3(پیاپی 42)، پاییز 1392، صفحه 1033-1038

312

ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و رادیولوژیکی یک روش تغییر شکل یافته درمانی آرتروپلاستی روی مفصل رانی خرگوش

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 803-810

313

ارزیابی وبگاه مجله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت(WQET)

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 1-12

314

ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخص‌های عملکرد مالی بانک‌ها با استفاده از رویکرد ناپارامتریک (مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 85-104

315

ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی روغن دانه خرفه

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، پاییز 92، پاییز 1392، صفحه 81-90

316

ارزشیابی اثربخشی طرح محوری گندم از دیدگاه کارشناسان ناظر استان ایلام

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، تابستان ۱۳۹۰، تابستان 1390

317

ارزش گذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع زیست محیطی دریاچه ارژن - پریشان با تأکید بر گونه های آبزی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-93

318

ارزشگذاری اقتصادی مجتمع تفریحی - توریستی نمک آبرود

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، پائیز ۱۳۹۰، پاییز 1390

319

ارزش گذاری اقتصادی مطبوعیت محیط زیست (مطالعه موردی منطقه گردشگری تنگه واشی و آبشار ساواشی در شهرستان فیروزکوه)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 3 (پیاپی 5 پاییز 1390)، تابستان 1392

320

ارزش محتوایی استانداردهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 135-146

321

آزمون بکارگیری راهبرد معاملاتی معکوس درتشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 103-119

322

آزمون کارایی محاسبه کلاسیک ریسک تنوع ناپذیر

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 105-122

323

آزمون مدیریت سود و ضریب واکنش سود مبتنی بر متغیرهای حسابداری

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 109-122

324

آزمون مدل‌های ARIMA و AFRIMA جهت پیش‌بینی فوب نفت و گاز خلیج فارس ( متن این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. )

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 213-230

325

از نظم تا بی نظمی در طبیعت و معماری

هویت شهر
دوره 6، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 39-52

326

استفاده از ابزار قیمت در مدیریت تقاضای آب کشاورزی با تاکید بر مسایل زیست محیطی : مطالعه موردی استان فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-77

327

استفاده از ابزارهای پشتیبان تصمیم‌گیری در مدیریت و برنامه‌ریزی پسماند شهری (مطالعه موردی: مکان‌یابی محل دفن استان البرز)

انسان و محیط زیست
دوره 10، شماره 4(23-پیاپی 34)، زمستان 1391، صفحه 57-66

328

استفاده از تبدیل موجک جهت بررسی میزان همبستگی نرخ ارزهای مختلف ، قیمت نفت ، قیمت طلا و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مقیاسهای زمانی مختلف

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 131-148

329

استفاده از روش طبقه بندی فازی برای تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی زیر حوزه آبخیز حبله رود)

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 1(24-پیاپی 35)، بهار 1392، صفحه 41-47

330

استقرار فرهنگ ارزیابی عملکرد کتابخانه ها در ایران (یادداشت سردبیر)

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391

331

اسکان غیر رسمى و راهبرد توانمندسازى درونى (توسعه درون زا)

هویت شهر
دوره 7، شماره 13، بهار 1392، صفحه 5-11

332

اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی نقطه¬ای در گستره VIS-NIR-SWIR به‌منظور تخمین نگهداشت آب در خاک

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 27-42

333

اصلاح شیمیایی لیزوزیم از طریق واکنش میلارد با دکستران و بررسی خواص ضدمیکروبی آنزیم اصلاح شده

علوم غذایی و تغذیه
دوره 11، زمستان 92، زمستان 1392، صفحه 5-15

334

اصلاح گرهای غیرفعال ساز آلاینده‌ها: سازوکار‌های غیرفعال‌سازی و جنبه های زیست‌محیطی کاربرد آن‌ها

انسان و محیط زیست
دوره 10، شماره 4(23-پیاپی 34)، زمستان 1391، صفحه 23-33

335

اصل قابلیت جبران کلیه خسارات

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 6، 2 ( 12پاییزوزمستان1392)، پاییز 1392، صفحه 21-48

336

اطلاعات پژوهشهای بالینی مبتنی بر وب: بیماریهای غدد درون ریز

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 4، شماره 3 و 4، زمستان 1391، صفحه 45-56

337

اطلاع رسانی به موقع روابط عمومی هاو رضایت کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (استان تهران)

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 73-84

338

اعتبار رسانه ای به عنوان یک منبع استراتژیک بررسی تئوریک نقش اعتبار رسانه ای در مدل های مدیریت استراتژیک

مطالعات رسانه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 63-72

339

الزامات ترویج کشت توام ماهی و برنج از دیدگاه کارشناسان کشاورزی گیلان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، تابستان ۱۳۹۰، تابستان 1390

340

الزامات و دستاوردهای روش شناسی توسعه

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 7-21

341

الگوی برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیون

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 67-75

342

الگوهای قراردادهای انتقال تکنولوژی

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، پاییز 1392، صفحه 11-26

343

آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختی

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391

344

آمایش سرزمین و مدیریت توسعه فضایی (مورد مطالعه: شهرستان ملکان)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1392، صفحه 46-56

345

امکان‌سنجی استقرار نظام بهره‌برداری مشارکتی از منابع آب و خاک در اراضی پایاب سد شهید مدنی (ونیار) تبریز

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، بهار ۱۳۸۹، بهار 1389

346

امکان سنجی بازاریابی الکترونیک برنج در شهرستان رشت

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 5، بهار 1391، بهار 1391

347

امکان سنجی ترویج کشت گلخانه ای در بین زنان روستایی بخش ورامین

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، بهار ۱۳۸۷، بهار 1387

348

امکان ‌سنجی صنعت توریسم در شهر خرم آباد بر اساس مدل تحلیلی SWOT

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1392، صفحه 75-90

349

امکان‌سنجی کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: دانشجویان رشته‌ ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، بهار ۱۳۸۹، بهار 1389

350

آموزش خلاق

هویت شهر
دوره 7، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 37-48

351

آنالیز فیلوژنتیکی ژن F ویروس‌های نیوکاسل جدا شده در ایران طی سال‌های 1389 و 1390

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 4(پیاپی 43)، زمستان 1392، صفحه 1065-1070

352

انتخاب عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب با کاربرد روش AHP درمحیط GIS (مطالعه موردی منطقه آبید- سربیشه گتوند) )

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1392، صفحه 93-108

353

اندازه گیری نیکل در نمونه های زیست محیطی به روش فلوتاسیون اسپکتروفتومتری با استفاده از دی متیل گلی اکسیم

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 67-74

354

اندازه گیری و گونه شناسی عنصر سلنیم در برخی از گیاهان خوراکی و دارویی به سه روش استخراجی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، تابستان 92، تابستان 1392

355

اندیشه‌ی علیت و نقش معرفتی حس در آن نزد ابن‌سینا

فلسفه تحلیلی
دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، زمستان 1391، صفحه 59-77

356

آینده مدیریت رسانه و مدیریت رسانه های آینده

آینده پژوهی مدیریت
دوره 2.2، شماره 1(پیاپی 2 آینده پژوهی مدیریت)، بهار 1392، صفحه 83-107

357

آینده مدیریت رسانه و مدیریت رسانه‌های آینده

آینده پژوهی مدیریت
دوره 24، شماره 2 (پیاپی 99)، پاییز 1392، صفحه 83-107

358

انرژی های عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل کشاورزان به تجهیز مزرعه به فناوری تجدید پذیر

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 6، 4(پیاپی 24)، زمستان 1392، صفحه 87-106

359

انعکاس معلولیت در آثار سینمایی بر مبنای الگوهای معلولیت

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 3(پیاپی 21)، پاییز 1392، صفحه 77-94

360

اهداف و راهبردهای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور توسعه ترویج کشاورزی ایران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، زمستان ۱۳۸۸، زمستان 1388

361

اهمیت آماده سازی بذر ذرت برای مقابله با تنش خشکی به کمک باکتریهای حل کننده فسفر

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-74

362

اولین گزارش و شناسایی مولکولی گونه (Rhadinorhynchus sp (Acanthocephala، بر اساس توالی ژن 18SrDNA

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 4(پیاپی 43)، زمستان 1392، صفحه 1087-1094

363

بارشهای شدید خراسان جنوبی

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1392، صفحه 33-54

364

بازآفرینی شهرشاهی صفوى قزوین از متون و اسناد تاریخی

هویت شهر
دوره 7، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 61-70

365

بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 6، 2 ( 12پاییزوزمستان1392)، پاییز 1392، صفحه 95-119

366

بازنگری سیستماتیک و گونه شناسی مار ماهیان رنگین نواری (MURAENIDAE) در آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

367

ببو و بادو

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 153-164

368

برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 133-156

369

برآورد ارزش گردشگری دریاچه پریشان به روش هزینه سفر

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، پائیز ۱۳۸۷، پاییز 1387

370

برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران: رویکرد مدلسازی غیرخطی

اقتصاد کاربردی
دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 59-75

371

برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 1-12

372

بررسی ابعاد هویتی سه گانه (محلی، ملی و جهانی) در بین جوانان و نقش آن در توسعه فرهنگی استان آذربایجان شرقی

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 83-95

373

بررسی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت پویای قیمت نفت خام بر قیمت متانول (مطالعه موردی ایران)

اقتصاد کاربردی
دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 47-57

374

بررسی اثرات آتش سوزی طبیعی بر روی برخی خصوصیات خاک و پوشش گیاهی اکوسیستم مرتع (مطالعه موردی: مرتع پیرگل سرخ بهبهان)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 1 (پیاپی 3بهار 1390)، تابستان 1392

375

بررسی اثرات تخلیه گل و کنده های حفاری بر محیط زیست و بستر زی های در یایی

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 3(26-پیاپی 37)، پاییز 1392، صفحه 19-26

376

بررسی اثرات ریز ساختار بازار بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 31-44

377

بررسی اثرات رفاهی رشد سطح تکنولوژی تولید پنبه در ایران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، زمستان ۱۳۸۷، زمستان 1387

378

بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه ناخنک (Astragalus hamosus) بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 4(پیاپی 43)، زمستان 1392، صفحه 1071-1076

379

بررسی اثرات عوامل تولید بر ریسک محصول در باغداران پسته کار استان فارس

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، پائیز ۱۳۸۷، پاییز 1387

380

بررسی اثرات فراسنج های اقلیمی، تابش فرابنفش و ازن بر میزان خشکیدگی خوشه خرمایی مضافتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون مؤلفه اصلی(بررسی موردی شهرستان جیرفت)

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1392، صفحه 1-14

381

بررسی اثرات میانگین اشتغال و سرمایهگذاری در صنعت بر بقای شرکتهای جدید در استان آذربایجان شرقی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 121-136

382

بررسی اثربخشی دوره های آموزشی دامداران منطقه آشتیان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، پائیز ۱۳۸۷، پاییز 1387

383

بررسی اثربخشی فعالیت های آموزشی- ترویجی در ارتقاء سطح دانش اعضای تعاونی های تولیدی کشاورزی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، بهار ۱۳۹۰، بهار 1390

384

بررسی اثر بلاکینگ بر رخداد برف های سنگین و مداوم ایران

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1392، صفحه 1-14

385

بررسی اثر پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی شلغم روغنی در تنش خشکی آخر فصل

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 51-62

386

بررسی اثر پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد رشد و بازماندگی ماهی زینتی اسکار (Astronotus ocellatus)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

387

بررسی اثر ترکیب سهامداری (ساختار مالکیت) بر ریسک شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 45-62

388

بررسی اثر تغییرات ژنتیکی در ژن هماگلوتینین ویروس های آنفلوانزا H9N2 در تشخیص آنها توسط RT-PCR

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 3(پیاپی 42)، پاییز 1392، صفحه 993-1000

389

بررسی اثر روزهای هفته بر بازده قرارداد‌های آتی سکه بهای آزادی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 29-44

390

بررسی اثر سطوح مختلف تنش نیتروژن و فسفر بر عملکرد و صفات کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 27-38

391

بررسی اثر سطوح مختلف لاکتوفرین در جیره غذایی بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 1 (پیاپی 3بهار 1390)، تابستان 1392

392

بررسی اثر فیلم‌های حاوی نانو ذرات نقره بر زمان ماندگاری رطب مضافتی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، پاییز 92، پاییز 1392، صفحه 65-72

393

بررسی اثر قرق بر ترکیب و تراکم عناصر رویشی و شرایط خاک در منطقه بافت کرمان

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

394

بررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره‌ای

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 73-81

395

بررسی اثر متغیرهای بنیادی بر قیمت سهام

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 177-194

396

بررسی اثرنانوذرات نقره بر زمان ماندگاری زعفران ایرانی با استفاده ازپوشش های بسته بندی نانو103/3 SNP بر خواص میکروبی و رهایش ذرات نانو به محصول نهائی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 793-803

397

بررسی اثر نقدینگی بر سودآوری شرکت ها با رویکرد آزمون کرانه‌ها (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 111-124

398

بررسی احتمال تغییر اقلیم در استان کرمان با روش من – کندال (مطالعه موردی ایستگاه کرمان)

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1392، صفحه 67-74

399

بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، پاییز 1392، صفحه 67-79

400

بررسی ارتباط بحران مالی در بازارهای سرمایه عمده جهان با شاخص های سهام بورس اوراق بهادار تهران، قبل، طی و پس از بحران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، پاییز 1392، صفحه 1-12

401

بررسی ارتباط بین احتمال نکول و ساختار سرمایه با استفاده از مدل KMV و روش پنل دیتا

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 85-96

402

بررسی ارتباط بین احساس نیاز، جذابیت و مطلوبیت با گرایش والدین و فرزندان به ماهواره

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 159-170

403

بررسی ارتباط بین اهداف استفاده از سیستم بهای تمام شده با پیچیدگیهای آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 91-103

404

بررسی ارتباط بین جریان های نقد آزاد و نسبت Q توبین با طرح های پاداش مدیران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 167-192

405

بررسی ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در سال 91

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 135-144

406

بررسی ارتباط بین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک، بازده و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 129-144

407

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 24، شماره 2 (پیاپی 99)، پاییز 1392، صفحه 31-40

408

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 2.2، شماره 1(پیاپی 2 آینده پژوهی مدیریت)، بهار 1392، صفحه 31-40

409

بررسی ارجحیت غذایی و میزان رشد ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella Val) تغذیه شده با 6 گیاه آبزی

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

410

بررسی ارزش رجحانی گونه های گیاهی مرتعی مورد چرای شتر در منطقه حلوان طبس

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

411

بررسی ارزش های اجتماعی در قومیت های مختلف شهر اهواز و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ارتقاء آن

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 4 (پیاپی 22)، زمستان 1392، صفحه 31-51

412

بررسی ارزش ویژه‌ برند بانک صادرات و واکاوی از اثرات سوء استفاده‌های مالی بر آن از نگاه مشتری

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 55-70

413

بررسی استراتژی‌های مقابله با ریسک در دامداری‌های دام سنگین استان گلستان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، تابستان ۱۳۸۹، تابستان 1389

414

بررسی استقرار سکونتگاههای روستایی درپهنه های سیل خیز استان گلستان بر اساس مدل SCS

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1392، صفحه 15-30

415

بررسی اسناد یونسکو در رابطه با جامعه اطلاعاتی (wsis) و آزادی اطلاعات

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 9-22

416

بررسی اقتصادی عملکرد واحدهای تولید تخم مرغ خوراکی ایران طی سال های ۸۵-۱۳۷۵

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، بهار ۱۳۸۷، بهار 1387

417

بررسی الگوی تجویز دارو توسط پزشکان خانواده و سرانه دارو در شهرستان اهواز

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 4، شماره 3 و 4، زمستان 1391، صفحه 25-34

418

بررسی آلودگی میکروبیولوژیکی جوانه های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392، صفحه 937-942

419

بررسی آلودگی های انگلی ماکیان بومی شهرستان ایلام

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، بهار 1392

420

بررسی آلودگی‌های ناشی از پمپ بنزین های سطح شهر تهران بر روان آب های سطحی اطراف پمپ بنزین ها

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 387-397

421

بررسی امکانپذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد – برد

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 123-150

422

بررسی امکان تولید خمیرکاغذ CMP و کاغذ روزنامه از ساقه کلزا

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 1 (پیاپی 3بهار 1390)، تابستان 1392

423

بررسی امکان حذف آلومینیوم و سولفات از پساب صنایع آندایزینگ با استفاده از نانوفیلتراسیون

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-21

424

بررسی بازده سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BE/ME) در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 105-130

425

بررسی برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چوب سیمان ساخته شده از اختلاط خاک اره صنوبر با سیمان پرتلند

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 4 (پیاپی 6 زمستان 1390)، تابستان 1392

426

بررسی پایداری تغییرات غیرعادی در اجزای سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 49-60

427

بررسی پارازیتولوژیکی و مولکولی بابزیا میکروتی در جوندگان شهرستان سراب (آذریایجان شرقی)

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 3(پیاپی 42)، پاییز 1392، صفحه 1039-1044

428

بررسی پتانسیل شوری، رسوب گذاری و خورندگی آب زیرزمینی شهر ساری با نگرش کاربری صنعتی، شهری و کشاورزی

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 1(24-پیاپی 35)، بهار 1392، صفحه 19-30

429

بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی (ایزو14001)مطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 91-105

430

بررسی تأثیر اجرای تسهیم شغل در ایجاد توازن بین کار و زندگی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 24، شماره 2 (پیاپی 99)، پاییز 1392، صفحه 15-29

431

بررسی تأثیر اجرای تسهیم شغل در ایجاد توازن بین کار و زندگی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 2.2، شماره 1(پیاپی 2 آینده پژوهی مدیریت)، بهار 1392، صفحه 15-29

432

بررسی تاثیر اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم بر عملکرد مالیاتی شرکت‌ها

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 25-36

433

بررسی تاثیر اجزای بین چرخه تبدیل وجه نقد و بازده دارائی‌ها (مطالعه موردی شرکت آبکامه)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 89-104

434

بررسی تاثیر ارزیابی های شناختی و عاطفی بر تمایلات رفتاری

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 93-107

435

بررسی تاثیر ارزش های خرید مصرف کنندگان بر رضایت، وفاداری، گفته های کوچه و بازار و سهم از سبد خرید

مدیریت بازاریابی
دوره 7، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 1-16

436

بررسی تاثیر استراتژی رهبری هزینه بر افزایش صادرات محصولات پتروشیمی (مطالعه موردی :شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران)

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 83-92

437

بررسی تاثیر انواع تبلیغات رسانه ای به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی در رفتار خریداران خودروی سواری

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 20، پاییز 1392، صفحه 103-120

438

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی (مطالعه موردی شعب بانک رفاه در شهر اراک)

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 18، بهار 1392، صفحه 91-106

439

بررسی تاثیر برند گرایی بر عملکرد برند و عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال در شهرک های صنعتی اهواز

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 18، بهار 1392، صفحه 75-90

440

بررسی تأثیر تیپ های شخصیتی حسابرسان بر محتوای گزارش حسابرسی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 89-100

441

بررسی تاثیر تصویر ذهنی از کشور خاستگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری (موردکاوی: شرکت ایران خودرودیزل- مینی بوس کروز)

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 1-11

442

بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان(مطالعه موردی)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 24، شماره 2 (پیاپی 99)، پاییز 1392، صفحه 41-54

443

بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان(مطالعه موردی)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 2.2، شماره 1(پیاپی 2 آینده پژوهی مدیریت)، بهار 1392، صفحه 41-54

444

بررسی تاثیر تیمار قلیایی کاه برنج بر ویژگیهای کششی و مقاومت به ضربه چندسازه پلیپروپیلن – آرد کاه برنج

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 1، 2 (پیاپی 2زمستان 1389)، تابستان 1392

445

بررسی تاثیر تولید و پذیرش محصولات نانو فناوری بر کشاورزی پایدار از دیدگاه محققان کشاورزی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، پائیز ۱۳۸۸، پاییز 1388

446

بررسی تأثیر ثبات شغلی مدیران بر میزان کارایی سازمان ها از دیدگاه کارمندان

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 4 (پیاپی 22)، زمستان 1392، صفحه 1-16

447

بررسی تأثیر داروی متفورمین بر گلوکز و پروفایل های چربی و استرس اکسیداتیو سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، بهار 1392

448

بررسی تاثیر رسانه ملی در ایجاد شکاف نسلی

مطالعات رسانه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 117-127

449

بررسی تاثیر رسانه های الکترونیکی (اینترنت) در ایجاد شکاف بین فرزندان و والدین تهرانی

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 111-122

450

بررسی تاثیر رشد باکتری‌های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در سطوح ویتامین ب2 و ب3 موجود در ماست به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی دوره یخچال‌گذاری

علوم غذایی و تغذیه
دوره 11، زمستان 92، زمستان 1392، صفحه 15-21

451

بررسی تاثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگیهای پیش بینی سود هر سهم

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 99-114

452

بررسی تاثیر رویدادهای تقویمی هجری قمری بر بازده سهام و حجم معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 195-212

453

بررسی تأثیر روش های اصلاح مرتع بر ویژگی های خاک در مراتع با خاک شور و سنگین (مطالعه موردی هور هندیجان)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 3 (پیاپی 5 پاییز 1390)، تابستان 1392

454

بررسی تاثیر روند فشار جمعیت انسانی بر محیط زیست مطالعه‌ی موردی : زیرحوضه شورقزوین

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، تابستان 1392، صفحه 41-55

455

بررسی تأثیر سیاست گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیلان

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 4 (پیاپی 22)، زمستان 1392، صفحه 124-142

456

بررسی تاثیرسریال های شبکه های ماهواره ای فارسی زبان برگرایش جوانان به مد (مورد مطالعه جوانان شهرتهران)

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 55-65

457

بررسی تاثیرشهرت حسابرس بررابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 77-88

458

بررسی تأثیر طبیعت و محیط زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 13، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 93-102

459

بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی ادراک شده بر رابطه‌ بین سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت‌ ها در ایران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 13-24

460

بررسی تاثیر عوامل اکولوژیک بر توسعه آتش سوزی در اکوسیستم های جنگلی (مطالعه موردی: کاکا رضا- لرستان)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

461

بررسی تاثیر عوامل موثر بر بیش واکنشی کوتاه مدت در عرضه اولیه سهام (IPO) بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 47-64

462

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش (مطالعه موردی: اداره کل استاندارد گیلان)

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، بهار 1392، صفحه 13-24

463

بررسی تأثیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطیict در توسعه انسانی (مطالعه موردی استان گلستان و سمنان)

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 2(پیاپی 20)، تابستان 1392، صفحه 1-18

464

بررسی تأثیر قرق بر پتانسیل ترسیب کربن در مراتع قشلاقی سرخکلای ساری

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 3(26-پیاپی 37)، پاییز 1392، صفحه 27-35

465

بررسی تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 18، بهار 1392، صفحه 63-74

466

بررسی تاثیر کیفیت ارتباطات و تفاهم با مشتری بر روی گفته های شفاهی مثبت

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 18، بهار 1392، صفحه 1-19

467

بررسی تاثیر کیفیت خدمات اتوماتیک بر تعهد مشتریان در صنعت بانکداری

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 20، پاییز 1392، صفحه 67-84

468

بررسی تأثیر متغیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 1-20

469

بررسی تاثیر مدیریت ناحیه محوری بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری ناحیه 1 منطقه 13)

انسان و محیط زیست
دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تابستان 1393، صفحه 39-53

470

بررسی تاثیر میزان تجربه و علاقه مشارکت‌کنندگان در کلینک‌های گل و گیاه بر دانش، مهارت و بینش آنان نسبت به محیط زیست سالم

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، زمستان ۱۳۸۹، زمستان 1389

471

بررسی تأثیر مقادیر مختلف گوگرد و کمپوست پسماند شهری بر pH خاک و جذب عناصر ریزمغذی در ذرت علوفه ای

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 107-116

472

بررسی تأثیر مؤلفه های فرهنگی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی های فردی

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 4 (پیاپی 22)، زمستان 1392، صفحه 71-86

473

بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 101-132

474

بررسی تاثیر نوسانات شاخص قیمت و بازده نقدی بورس بر بازدهی سرمایه گذاری در طلا

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 235-254

475

بررسی تأثیر وقفه های زمانی متغیرهای مالی در پیش بینی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی

حسابداری مدیریت
دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، پاییز 1392، صفحه 45-56

476

بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پارک های شهری در ایران

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، زمستان 1392، صفحه 10-22

477

بررسی تحلیلی سودمندی گزارش های حسابرسی در بازار سرمایه

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 13-30

478

بررسی تحمل به تنش خشکی در لاینها و ارقام گندم نان با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 39-50

479

بررسی تحول فرهنگی در سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 3(پیاپی 21)، پاییز 1392، صفحه 1-23

480

بررسی ترکیبات شیرابه پسماند جامد شهری (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهر اصفهان)

انسان و محیط زیست
دوره 10، شماره 4(23-پیاپی 34)، زمستان 1391، صفحه 51-55

481

بررسی تطبیقی بازتاب اخبار در رسا نه های ایران وتاجیکستان

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 107-113

482

بررسی تطبیقی تسلیم کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 43-66

483

بررسی تطبیقی دیدگاه دانشجویان (رشته علوم ارتباطات) دانشگاه تهران و واحد علوم تحقیقات نسبت به فرصت ها وتهدیدهای فضای مجازی

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 167-180

484

بررسی تطبیقی مدلهای تحلیل عاملی و دلفی با استفاده از GIS در تشخیص فرسودگی بافت‌های شهری مطالعه موردی: محله خاک سفید منطقه چهار شهر تهران

هویت شهر
دوره 6، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 5-16

485

بررسی تطبیقی نحوه مدیریت و فعالیت اقتصادی موسسات ارتباطی رسانهای معتبر در جهان

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 29-36

486

بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

487

بررسی تغییرات برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در سه کاربری جنگل، مرتع و کشاورزی مجاور هم

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

488

بررسی تغییرات بیوشیمیایی خون گوسفند ناشی از هیپرمنیزیمی تجربی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 3(پیاپی 42)، پاییز 1392، صفحه 1021-1026

489

بررسی تغییرات جریان رودخانه بار نیشابور تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم

انسان و محیط زیست
دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تابستان 1393، صفحه 1-19

490

بررسی تغییرات کاربری اراضی و اثر عوامل فیزیوگرافیک در توزیع تغییرات با استفاده از سنجش از دور و GIS

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 3 (پیاپی 5 پاییز 1390)، تابستان 1392

491

بررسی توانChenopodium album در جذب و تجمع سزیم پایدار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-11

492

بررسی توانایی انتخاب سهام بین سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه گذاران انفرادی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 45-60

493

بررسی توانمندیهای اقتصادی زنان قالیباف تکاب افشار و نقش آنان درتوسعه روستایی مطالعه موردی روستاهایی شهرستان تکاب (استان آذربایجان غربی)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 67-81

494

بررسی جایگاه عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاههای روستایی استان کرمانشاه بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از GIS

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1392، صفحه 55-76

495

بررسی جامعه‌شناختی چالش‌های فرهنگی زنان در دست‌یابی به سطوح مدیریتی در ایران

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 2(پیاپی 20)، تابستان 1392، صفحه 118-131

496

بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 89-103

497

بررسی خصوصیات اسانس پوست واریته های مختلف لیموترش خارگی (Citrus limon) استخراج شده به روش تقطیر با آب

علوم غذایی و تغذیه
دوره 11، زمستان 92، زمستان 1392، صفحه 75-89

498

بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی، رئولوژیکی و میکروبی ماست پروبیوتیک سویا طی 21 روز نگهداری

علوم غذایی و تغذیه
دوره 11، زمستان 92، زمستان 1392، صفحه 43-49

499

بررسی خواص صوتی چوب نوئل با استفاده از آزمون فراصوتی (غیرمخرب)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

500

بررسی خواص کاربردی آرد حبوبات واریته‌های بومی ایرانی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، پاییز 92، پاییز 1392، صفحه 73-80

501

بررسی دیپلماسی کره جنوبی در استقبال مردم ایران از فرهنگ و کالای این کشور

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 161-179

502

بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان در مسأله‌ی علم

فلسفه تحلیلی
دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، تابستان 1392، صفحه 53-83

503

بررسی دیدگاه کلزاکاران نسبت به مهارت های فنی مدیریت مزرعه در استان قزوین

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، پائیز ۱۳۹۰، پاییز 1390

504

بررسی دیدگاه مرتعداران استان سمنان پیرامون روشهای مناسب ترویجی در جلوگیری از تخریب مراتع

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، تابستان ۱۳۸۸، تابستان 1388

505

بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سیما و مشارکت سیاسی (موردمطالعه دانشجویان دانشگاه تهران شرق)

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 111-139

506

بررسی رابطه استفاده از پیام کوتاه با ارتباطات میان فردی جوانان (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزادبندرعباس)

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 83-93

507

بررسی رابطه استفاده از تلفن همراه با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت)

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 87-99

508

بررسی رابطه آموزش موسیقی سنتی بر هویت ملی

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 3(پیاپی 21)، پاییز 1392، صفحه 39-62

509

بررسی رابطه بین ارتباطات غیرکلامی و رضایت مندی مشتریان در نمایندگی های شرکت خودروسازی تویوتا در شهر تهران

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 99-109

510

بررسی رابطه بین اطلاع رسانی به موقع روابط عمومی هاو رضایت کارکنان (مورد مطالعه: کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی واقع در استان تهران)

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 73-82

511

بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی، شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالعات مدیریت شهری
دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1392، صفحه 70-81

512

بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس با توانایی پیش بینی سود و رشد شرکت

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 111-128

513

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانشگاه...

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 3(پیاپی 21)، پاییز 1392، صفحه 63-75

514

بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

حسابداری مدیریت
دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 15-26

515

بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه درگردش با حاکمیت شرکتی و تئوری سلسله مراتب تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 31-39

516

بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقدشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 39-52

517

بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 87-101

518

بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزاد سازی تجاری، رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 15-22

519

بررسی رابطه هویت اسلامی، فضای مجازی وجهانی شدن

مطالعات رسانه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 43-51

520

بررسی راهکارهای آموزشی- ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب برای مقابله با خشکسالی در بین گندم کاران استان ایلام

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، زمستان ۱۳۹۰، زمستان 1390

521

بررسی رژیم غذایی ماهی شبه شوریده (Pennahia anea) در آب های دریای عمان

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

522

بررسی ریشه های حسابداری دوطرفه در خاورمیانه و تأثیر آن بر ظهور و گسترش حسابداری دوطرفه در اروپا

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 37-54

523

بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی : مطالعه موردی واحد نجف‌آباد

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 13-26

524

بررسی روابط بین گرایشات استراتژیک، قابلیت های سازمانی و عملکرد با توجه به نقش تغییرات سیستم های کنترل و حسابداری مدیریت

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 71-82

525

بررسی روابط میان استراتژی تمایز، نوآوری و سیستم‌های کنترل مدیریت

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 61-74

526

بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و شیوه‌های بهبود آموزش کارآفرینی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، پائیز ۱۳۸۹، پاییز 1389

527

بررسی روش‌های متداول و نوین در ضدعفونی و دفع بهداشتی پسماندهای خطرناک بیمارستانی

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، زمستان 1392، صفحه 43-54

528

بررسی زمین‌زیست‌محیطی توزیع آلودگی های نفتی در رسوبات ساحلی (مطالعه موردی استان بوشهر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-65

529

بررسی زنده مانی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ریزپوشانی شده در کرم مغزی کیک بر پایه آب

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، تابستان 92، تابستان 1392

530

بررسی ژن GRA6 در تفریق ژنوتیپ‌های توکسوپلاسما گوندیی با استفاده از روش PCR- RFLP در جنین‌های سقط شده گوسفندی منطقه اردبیل

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 3(پیاپی 42)، پاییز 1392، صفحه 1027-1032

531

بررسی ساختار جمعیت کیلکای چشم درشت Clupeonella grimmi Kessler, 1877 در سواحل استان مازندران

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 3 (پیاپی 5 پاییز 1390)، تابستان 1392

532

 بررسی ساختار جنگل‎های حرای رویشگاه خمیر در استان هرمزگان           

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 4، 1 (پیاپی 11 بهار 1392)، پاییز 1393، صفحه 9-18

533

بررسی سازگاری اکوفیزیولوژیکی و مقایسه عملکرد تعدادی ژنوتیپ‌ گندم تحت شرایط آبی و دیم در استان ایلام

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 33-45

534

بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، پاییز 1392، صفحه 81-97

535

بررسی سودمندی راهبرد سرمایه گذاری معکوس برای کسب بازده و تحلیل حساسیت شاخص های مالی با استفاده از آزمون توکی در بورس اوراق بهادر تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 49-69

536

بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 115-123

537

بررسی ظرفیت تحمل توسعه گردشگری مستمر در جزیره کیش (مورد مطالعه گردشگران نوروز 1392)

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 3(پیاپی 21)، پاییز 1392، صفحه 131-145

538

بررسی علل افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق مشتریان حقیقی بانک ملت شعب تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 137-156

539

بررسی علل تغییر کالبدی در مرکز شهر تهران و راهکارهای تعدیل آن از نظر مدیریت شهری (مورد: منطقه شش)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، پاییز 1392، صفحه 13-26

540

بررسی علل کسورات سازمان های بیمه گر از اسناد حق العلاج بیماران در یکی بیمارستان‌های ایران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 4، شماره 3 و 4، زمستان 1391، صفحه 17-24

541

بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان به روش برکه های تثبیت

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 23-30

542

بررسی عملکرد فیبر رژیمی تولیدی از سبوس گندم به عنوان جایگزین چربی در سس مایونز

علوم غذایی و تغذیه
دوره 11، زمستان 92، زمستان 1392، صفحه 21-31

543

بررسی عملکرد مهندسین ناظر در افزایش تولید گندم در سال زراعی ۸۶- ۱۳۸۵ در استان کرمانشاه از دیدگاه کشاورزان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، تابستان ۱۳۸۸، تابستان 1388

544

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان به مدیریت بدن در ایران طی سه دهه اخیر (مطالعه موردی :اضافه وزن و چاقی در کرج )

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 99-114

545

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر دانش کشاورزان گندمکار پیرامون مدیریت آب زراعی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، زمستان ۱۳۹۰، زمستان 1390

546

بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده از اعتبارات بانکی در طرح‌های آبیاری تحت‌فشار در استان اصفهان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 5، بهار 1391، بهار 1391

547

بررسی عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 20، پاییز 1392، صفحه 1-14

548

بررسی عوامل ترویجی و آموزشی مؤثر در به‌کارگیری مدیریت تلفیقی محصول توسط کشاورزان شهر کرج

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 5، بهار 1391، بهار 1391

549

بررسی عوامل سیاسی موثر در توسعهی آزادی مطبوعات در ایران

مطالعات رسانه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 29-42

550

بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر مشارکت اعضاء تعاونی‌های کشاورزی استان تهران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، پائیز ۱۳۸۸، پاییز 1388

551

بررسی عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان یزد

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 18، بهار 1392، صفحه 107-120

552

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل شالیکاران شهرستان ساری نسبت به یکپارچه سازی اراضی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، تابستان ۱۳۸۸، تابستان 1388

553

بررسی عوامل موثر بر توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک (مطالعه موردی گندمکاران خراسان رضوی)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، بهار ۱۳۸۷، بهار 1387

554

بررسی عوامل موثر بر دانش بومی در مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، پائیز ۱۳۹۰، پاییز 1390

555

بررسی عوامل موثر بر رفتار ارتباطی گندم‌کاران استان مرکزی در ارتباط با مدیریت ضایعات گندم

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، زمستان ۱۳۸۸، زمستان 1388

556

بررسی عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی تبریز

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، پائیز ۱۳۸۹، پاییز 1389

557

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (رویکرد اقتصادی- اجتماعی)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 123-140

558

بررسی عوامل موثر بر ضرورت صلاحیت های حرفه ای مروجین و کارشناسان در توسعه پایدار کشاورزی (مطالعه موردی استان تهران)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، پائیز ۱۳۸۷، پاییز 1387

559

بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان به مشاغل مردانه (مطالعه موردی: دختران دانشجوی دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی )

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 43-56

560

بررسی عوامل مؤثر بر مهارت های مدیریتی سویاکاران دشت مغان در کنترل آفات سویا

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، بهار ۱۳۸۸، بهار 1388

561

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی ایستگاه پمپاژبرقی شهرستان دره شهر از دیدگاه اعضای تعاونی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، پائیز ۱۳۸۹، پاییز 1389

562

بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در صنایع غذایی کوچک روستایی استان تهران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، زمستان ۱۳۸۹، زمستان 1389

563

بررسی عوامل موثر بر هماهنگی سیستم اطلاعاتی حسابداری

حسابداری مدیریت
دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 103-120

564

بررسی عوامل مؤثر ترویجی در به کارگیری سیستمهای آبیاری قطره ای در زیربخش باغداری

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، تابستان ۱۳۸۸، تابستان 1388

565

بررسی عوامل موثر در پذیرش مدیریت ریسک توسط دامداران صنعتی استان تهران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، تابستان ۱۳۸۹، تابستان 1389

566

بررسی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری شهری با تاکید بر عوامل موثربررضایتمندی گردشگران(نمونه موردی؛ شهر نورآباد ممسنی)

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1392، صفحه 15-32

567

بررسی فعالیت ضد قارچی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی‌های ارگانولپتیکی مغز پسته

علوم غذایی و تغذیه
دوره 11، زمستان 92، زمستان 1392، صفحه 31-43

568

بررسی فقهی انتشار مطبوعات ضالّه

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان 1392)، بهار 1392، صفحه 47-66

569

بررسی فقهی و حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی (شرط عدم تمکین خاص)

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 6، 2 ( 12پاییزوزمستان1392)، پاییز 1392، صفحه 121-137

570

بررسی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی والزامات پیاده سازی و توسعه مدارس هوشمند در ایران

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 149-160

571

بررسی قابلیت استخراج فیبر رژیمی از سبوس برنج و مقایسه خواص عملکردی آن با فیبر تجاری گندم

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، تابستان 92، تابستان 1392

572

بررسی کیفیت آب رودخانه ی کارون با استفاده از شاخص NSFWQI در بازه زرگان تا کوت امیر (طی 5 سال )

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، تابستان 1392، صفحه 1-11

573

بررسی کیفیت آب زیرزمینی شهر تهران با استفاده از شاخص کیفی سازمان بهداشت جهانی

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 3(26-پیاپی 37)، پاییز 1392، صفحه 1-12

574

بررسی کمی و کیفی گونه های جنگلکاری شده در جنگلهای ارسباران (مطالعه موردی در منطقه هره سر و کلاله)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

575

بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

حسابداری مدیریت
دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، پاییز 1392، صفحه 87-96

576

بررسی محتوای اطلاعاتی استهلاک در بازار سرمایه ایران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 31-40

577

بررسی محتوای اطلاعاتی تفاوت مالیات ابرازی و قطعی و ارتباط آن با کیفیت سود شرکت ها

حسابداری مدیریت
دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 15-28

578

بررسی محتوای اطلاعاتی هزینه های فروش عمومی و اداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 15-26

579

بررسی مدیریت سازمانی روزنامه های دنیای اقتصاد و سرمایه

مطالعات رسانه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 87-104

580

بررسی مدل پذیرش فناوری IPM در بین باغداران شهرستان دالاهو

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 6، 4(پیاپی 24)، زمستان 1392، صفحه 107-123

581

بررسی میزان اثرات ضد تورمی افزایش تولید بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش های اقتصاد ایران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، تابستان ۱۳۸۷، تابستان 1387

582

بررسی میزان استفاده و شناسایی عوامل بازدارنده استفاده کارشناسان کشاورزی از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در استان آذربایجان‌غربی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، زمستان ۱۳۸۹، زمستان 1389

583

بررسی میزان آگاهی مهندسین ناظر در خصوص عوامل ایجاد ضایعات در مراحل مختلف تولید گندم در استان قزوین

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، زمستان ۱۳۸۸، زمستان 1388

584

بررسی میزان پایداری کشت سیب زمینی و تحلیل عوامل موثر برآن در شهرستان شوشتر

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، بهار ۱۳۸۸، بهار 1388

585

بررسی میزان تاثیر آموزش های چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مدیریت پسماند...

مطالعات مدیریت شهری
دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تابستان 1392، صفحه 49-64

586

بررسی میزان تاثیر سبکهای ارتباطی مدیریت در تعامل میان فردی کارکنان

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 171-181

587

بررسی میزان جذب دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت فرهنگی در مشاغل مدیریتی و فرهنگی کشور و ارائه راهبردهایی جهت سیاست‌گذاری موثر

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 2(پیاپی 20)، تابستان 1392، صفحه 32-50

588

بررسی میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 2، بهار 1392، صفحه 17-34

589

بررسی میزان شیوع آندومتریت تحت بالینی در گاوهای شیری با استفاده از سایتوبراش

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، بهار 1392

590

بررسی میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با عوامل دموگرافیک

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 11-20

591

بررسی میزان نگرش و مهارت کارشناسان و محققان ستادی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه فنآوری اطلاعات

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، بهار ۱۳۸۷، بهار 1387

592

بررسی میزان همخوانی و روزآمدی سرعنوان‌های موضوعی فارسی با عناوین کتاب‌های منتشرشده در پایگاه کتابخانه ملی ایران در سال‌های 1384- 1388

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 27-42

593

بررسی معیارهای مختلف رشد دارایی ها در پیش بینی بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (با در نظر گرفتن رویکرد تحلیل عاملی)

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، پاییز 1392، صفحه 99-112

594

بررسی مقایسه ای دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد پیرامون توسعه کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی(مطالعه موردی استان تهران)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، بهار ۱۳۹۰، بهار 1390

595

بررسی مقایسه ای رابطه بازارگرایی توسعه یافته (EMO) با ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) در شرکت های تولیدی

مدیریت بازاریابی
دوره 6، شماره 12، پاییز 1390، صفحه 113-133

596

بررسی مقایسه‌ای نظرات کارشناسان ترویج و اعضاء شوراها در خصوص توانایی بالقوه مشارکت شوراهای اسلامی در فعالیت‌های ترویج کشاورزی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، پائیز ۱۳۸۸، پاییز 1388

597

بررسی مناسبات بین سلاطین دهلی و خلفای عباسی

تاریخ و تمدن اسلامی
دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، تابستان 1392، صفحه 117-134

598

بررسی مناسب بودن استفاده از فناوری کشاورزی دقیق در استان فارس از دیدگاه کارشناسان کشاورزی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، تابستان ۱۳۸۹، تابستان 1389

599

بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 75-80

600

بررسی منشاء آلودگی آب به فلور در توابع شهرستان اهر، استان آذربایجان شرقی

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 1(24-پیاپی 35)، بهار 1392، صفحه 31-39

601

بررسی موفقیت طرح مدرسه در مزرعه در افزایش کارایی گندمکاران حمیدیه

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، زمستان ۱۳۹۰، زمستان 1390

602

بررسی مؤلفه‌های ضروری برای کاربرد اثربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 6، 3(پیاپی23)، پاییز 1392، صفحه 50-62

603

بررسی نحوه توزیع مناسب فضای خالی در بالابردن کیفیت فضاهای سکونتگاهی شهری معاصر تهران

هویت شهر
دوره 7، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 71-82

604

بررسی نظام تعرفه ای آب در کشورهای اروپایی در راستای استراتژی های مدیریت تقاضای آب

مطالعات مدیریت شهری
دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تابستان 1392، صفحه 65-75

605

بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله‌ای

مطالعات مدیریت شهری
دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1392، صفحه 1-12

606

بررسی نقش اینترنت بر ارزش های خانواده (مورد مطالعه: جوانان منطقه 15 تهران)

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 59-72

607

بررسی نقش بازار فرابورس ایران در توسعه نوآور ی های مالی و معاملاتی در بازار سرمایه

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 137-149

608

بررسی نقش تفاوت مهارتهای ارتباطی زنان و مردان و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 95-106

609

بررسی نقش عوامل آموزشی بر کاربرد اینترنت در فعالیت های علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، تابستان ۱۳۸۷، تابستان 1387

610

بررسی نقش عوامل مدیریتی در موفقیت تعاونی های مرتع داری استان گلستان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، پائیز ۱۳۸۷، پاییز 1387

611

بررسی نقش فرهنگ سازی دبیران بر اصلاح الگوی مصرف (مطالعه موردی: دبیران واحد‌های آموزشی منطقه 1 آموزش و پرورش تهران)

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 2(پیاپی 20)، تابستان 1392، صفحه 104-116

612

بررسی نقش واحد سازمانی حسابداری در اتخاذ تصمیمات برون سپاری سازمان (مطالعه موردی: شرکت های فعال درصنعت نساجی شهرستان یزد)

حسابداری مدیریت
دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، پاییز 1392، صفحه 73-85

613

بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا همدان)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، زمستان ۱۳۸۸، زمستان 1388

614

بررسی هماهنگی میان استراتژی های سطح کسب و کار و بازارگرایی در چارچوب مراحل چرخه عمر سازمان

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 109-125

615

بررسی همراستایی استراتژی های سازمان با استراتژی های بازاریابی در شرکت های برتر صنایع غذایی کشور

آینده پژوهی مدیریت
دوره 24، شماره 1 (پیاپی 98)، بهار 1392، صفحه 1-13

616

بررسی هنجارهای اخلاقی در فضازی مجازی(اینترنت)

مطالعات رسانه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 53-61

617

بررسی و ارزیابی رسا، نرم‌افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کاربران

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 13-26

618

بررسی واکنش آنی بورس اوراق بهادار تهران به انتشار گزارشات اقتصادی بین المللی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 67-80

619

بررسی و تحلیل مبانی اعتقادی طریقت بکتاشیه

پژوهشنامه ادیان
دوره 7، 1 (13بهار وتابستان 1392)، بهار 1392، صفحه 129-152

620

بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 223-240

621

بررسی و تعیین عوامل محیطی در پذیرش تکنولوژی جدید در معلمان مقطع متوسطه در آموزش و پرورش ناحیه هشت تهران

مدیریت فرهنگی
دوره 7، 3(پیاپی 21)، پاییز 1392، صفحه 117-130

622

بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 11، زمستان 92، زمستان 1392، صفحه 49-57

623

بررسی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، زمستان ۱۳۹۰، زمستان 1390

624

بررسی وضعیت آلودگی صوتی در منطقه 14 تهران

انسان و محیط زیست
دوره 10، شماره 4(23-پیاپی 34)، زمستان 1391، صفحه 1-12

625

بررسی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی و ‌منابع طبیعی‌دانشگاه آزاد‌ اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، پائیز ۱۳۸۸، پاییز 1388

626

بررسی وضعیت پارک های شهری درجهت حفظ محیط زیست وارایه راهکارهای مدیریتی مناسب (مطالعه موردی : پارک های منطقه7 شهر تهران)

انسان و محیط زیست
دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تابستان 1393، صفحه 55-67

627

بررسی وضعیت تغذیه طبیعی ماهی حسون (Saurida tumbil) در آب های دریای عمان

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 1 (پیاپی 3بهار 1390)، تابستان 1392

628

بررسی وضعیت حقوقی کارگران دارای وضعیت خاص

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 97-122

629

بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش معاونت‌های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و ارائه راه‌کارهای ارتقائ آن

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 53-72

630

بررسی وضعیت و علل عدم اشتغال فارغ التحصیلان زن رشته های کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، تابستان ۱۳۸۷، تابستان 1387

631

بررسی وقوع لینگواتولوزیس در نشخوارکنندگان کوچک کشتار شده در کشتارگاه شهریار

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 4(پیاپی 43)، زمستان 1392، صفحه 1059-1064

632

بررسی و مدلسازی فیزیکی اطفاء حریق چاه های نفت با استفاده از توربوجت مستقر روی بارج

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 5، شماره 1، بهار 1382، صفحه 1-14

633

بررسی و مقایسه دو روش کمپوست و دفن پسماندها در شهر خمین با تاکید بر جنبه های اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 111-120

634

بررسى انطباق طرح هاى توسعه و عمران جدید کشور با ویژگى هاى طرح ساختارى راهبردى (مطالعه موردى: طرح توسعه و عمران شهر مشهد)

هویت شهر
دوره 7، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 83-92

635

بررسى تاثیر قیمت زمین برسازمان فضایى شهر (مطالعه موردی: ناحیه 5 منطقه یک تهران طی سالهای 1383-1374)

هویت شهر
دوره 7، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 49-60

636

بررسى تطبیقى مفهوم و اصول به کار رفته در محله ایرانى و واحد همسایگى غربى

هویت شهر
دوره 7، شماره 13، بهار 1392، صفحه 33-45

637

برنامه‌ریزی استراتژیک در راستای توسعه کشاورزی شهری با روش SWOT

مطالعات مدیریت شهری
دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، پاییز 1392، صفحه 38-50

638

بی قاعدگی های بازار سرمایه و انتخاب پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 15-28

639

بکارگیری تکنیک‌های خوشه‌بندی و الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی درختان تصمیم گیری برای اعتبارسنجی مشتریان بانک ها

آینده پژوهی مدیریت
دوره 24، شماره 1 (پیاپی 98)، بهار 1392، صفحه 15-34

640

بکارگیری مدل های آماری در شناسایی پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی : ایستگاه های کرمان و بم)

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1392، صفحه 91-103

641

بهایابی از منظر تصمیم‌گیری (تحلیل تئوریک جهت توسعه دانش حسابداری مدیریت)

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 123-136

642

بهره گیری از فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی شهری استان مرکزی

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391

643

بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد چرخش شغلی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری فاخته

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 23-35

644

به کارگیری تئوری مطلوبیت در حل مسأله بهینه‌سازی ساختار دارایی و بدهی های بانک ها

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 199-212

645

به کارگیری مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا در شرکتهای تولیدی

حسابداری مدیریت
دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 83-102

646

بهکْتی یا عبادت عاشقانه از دیدگاه شنکره و رامانوجه

پژوهشنامه ادیان
دوره 7، 1 (13بهار وتابستان 1392)، بهار 1392، صفحه 29-45

647

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 101-122

648

بهینه سازی سبدسهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک کل و اجزای آن با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 125-164

649

بهینه سازی شرایط استفاده از آنزیم‌های پروتئاز و همی سلولاز در فرمولاسیون نان ویفر

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، پاییز 92، پاییز 1392، صفحه 37-44

650

بهینه‏ سازی فرآیند ترکیبی آبگیری اسمزی در فشار کاهش ‏یافته ناپیوسته – خشک‏ کردن با هوای داغ برش ‏های پرتقال با استفاده از روش سطح پاسخ

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، تابستان 92، تابستان 1392

651

بهینه‌سازی کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 85-93

652

پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تاکید بر متغیر ضریب واکنش سود

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 1-16

653

پدران صحرا و چگونگی تأثیرگذاری آنان بر عرفان مسیحی

پژوهشنامه ادیان
دوره 7، 1 (13بهار وتابستان 1392)، بهار 1392، صفحه 47-69

654

پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان بانک های ایرانی

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 18، بهار 1392، صفحه 21-46

655

پژوهش‌های ترکیبی را چگونه ارزیابی کنیم؟ (یادداشت سردبیر)

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 0-1

656

پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در افق سال ۱۴۰۴

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، بهار ۱۳۸۸، بهار 1388

657

پی شبینی رفتار پذیرش صیفی کاران در زمینه راهبردهای پایدار در کنترل علف های هرز در شهرستان شوشتر

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، بهار ۱۳۹۰، بهار 1390

658

پیش‌بینی سود هر سهم: ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 63-82

659

پیش بینی قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های سری زمانی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 5، بهار 1391، بهار 1391

660

پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی به کمک الگوهای شبکه عصبی مصنوعی و سری زمانی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، تابستان ۱۳۸۷، تابستان 1387

661

پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان با رویکردی بر روش های داده کاوی

حسابداری مدیریت
دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 69-82

662

پیش بینی وضعیت آلودگی صوتی در زیرگذرهای حیات وحش در حال احداث در پارک ملی خجیر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 13-22

663

پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز سیاه خور اسلام آباد غرب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1392، صفحه 81-92

664

پهنه بندی سکونت گاه های مرزی کشور از طریق تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، تابستان ۱۳۹۰، تابستان 1390

665

تأثیر ابعاد دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر حل مسائل سازمانی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 6، 3(پیاپی23)، پاییز 1392، صفحه 108-118

666

تأثیرات پیشگیرانه پودر زردچوبه خوراکی از ابتلا به کبد چرب در موش های صحرایی تغذیه شده با جیره غذایی پرچرب

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، بهار 1392

667

تاثیر آتش‎سوزی برخصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک اکوسیستم‎های جنگلی

انسان و محیط زیست
دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، زمستان 1392، صفحه 31-41

668

تاثیر استفاده از ملاس به عنوان جایگزین شکر بر ویژگی های خمیر، حجم و رنگ کیک روغنی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، پاییز 92، پاییز 1392، صفحه 15-22

669

تاثیر اصل تطابق بر عدم اطمینان اطلاعاتی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 1-12

670

تاثیر اندازه حفره بر ویژگی های کیفی نهال های گروه های زادآوری در یک توده راش آمیخته (مطالعه موردی: منطقه دادآباد در استان لرستان)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 4 (پیاپی 6 زمستان 1390)، تابستان 1392

671

تاثیر بازی های رایانه ای برپرخاشگری بازیکنان حرفه ای نوجوان پسر گروه سنی 16 تا 20 سال شهرکرج

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 85-96

672

تأثیر پارامترهای فضای سبز بر غنای¬گونه¬ای پرندگان در پارک¬های شهری: مطالعه موردی شهر اصفهان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 137-151

673

تأثیر پاسخگویی بر اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی ایران)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 53-75

674

تاثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 1-12

675

تأثیر تیمار آنزیمی بر جوهرزدایی کاغذ مجله پوشش دار باطله در محیط خنثی

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 3 (پیاپی 5 پاییز 1390)، تابستان 1392

676

تأثیر تنش خشکی بر تبادلات گازی و روابط آبی ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 13-26

677

تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشد گندم رقم روشن

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-31

678

تاثیر توسعه مالی در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 1-15

679

تأثیر چرخه‌های عملیاتی و ساختار مالکیت بر سطح محافظه‌کاری شرکت‌ها به روش C-Score

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 75-90

680

تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها

مطالعات رسانه ای
دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 105-116

681

تأثیر رسانههای جمعی در افزایش احساس ناامنی و ایجاد رویکردهای امنیتی

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 23-38

682

تاثیر ریسک اطلاعات بر هزینه ناخالص بدهی و هزینه سهام عادی تعدیل شده شرکت ها

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 29-44

683

تاثیر رضایت و بی تفاوتی (اینرسی) بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی: گوشی تلفن همراه)

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 29-46

684

تاثیر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی برتوسعه اجتماعی موردمطالعه کارکنان پارس جنوبی (عسلویه)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 135-151

685

تاثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 13-28

686

تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده شرکتهای رشدی و ارزشی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 1-24

687

تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 31-47

688

تأثیر سرمایه گذاری بخش عمومی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی با حضور مالیات بر شرکت‌ها

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 167-186

689

تأثیر سطوح متفاوت پری بیوتیک اینولین جیره غذایی بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه در بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 1، 2 (پیاپی 2زمستان 1389)، تابستان 1392

690

تاثیر سطوح مدیریت سود بر هزینه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 55-67

691

تاثیر سوگیری های قضاوتی بر کارکرد تکنیک های حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت
دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 75-90

692

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر هویت اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 9-25

693

تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 125-136

694

تاثیر صنعت گلاب‌گیری بر روی زندگی اقتصادی مردم کامو در شهرستان کاشان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، بهار ۱۳۸۹، بهار 1389

695

تاثیر عملکرد مهندسین ناظر طرح خودکفایی گندم در شهرستان دهلران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 5، بهار 1391، بهار 1391

696

تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر فروش باتری استارتر سبک (بررسی موردی در شهر تهران)

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 18، بهار 1392، صفحه 47-62

697

تأثیر عوامل موثر آموزشی ترویجی در پیش برد طرح تعادل دام و مرتع در بین مرتع داران دشت مغان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، بهار ۱۳۸۷، بهار 1387

698

تاثیر غلظت های مختلف پروتئین هیدرولیز شده ماهی ساردین و ضایعات کشتارگاهی طیور بر سطح باکتری های روده و بقا در لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با آئروموناس سالمونیسیدا

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، بهار 1392

699

تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین ، (مطالعه موردی : سه مجتمع مسکونی در اصفهان)

هویت شهر
دوره 7، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 83-92

700

تأثیر فعالیت‌های آموزشی و ترویجی بر بهبود مراحل زراعت پنبه (از دیدگاه پنبه‌کاران دشت گرمسار)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، زمستان ۱۳۸۸، زمستان 1388

701

تاثیر فعالیتهای ترویجی بر ارتقاء سطح دانش و مهارت کارشناسان و بهر ه برداران در زمینه فناور یهای زیستی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، تابستان ۱۳۸۸، تابستان 1388

702

تاثیر فنیل بوتازون بر پارامترهای کلینیکی بیهوشی حاصل از تیوپنتال سدیم در سگ نر

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 847-856

703

تأثیر قرق بر روی پوشش گیاهی و خصوصیات شیمیایی خاک در مراتع سیساب بجنورد

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 1، 2 (پیاپی 2زمستان 1389)، تابستان 1392

704

تأثیر قیمت آب بر الگوی کشت زارعین (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، تابستان ۱۳۸۹، تابستان 1389

705

تأثیر کارشناسان ناظر طرح گندم بر دانش مکانیزاسیون کشاورزان در شهرستان دهگلان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، پائیز ۱۳۸۷، پاییز 1387

706

تاثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدینگی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 85-98

707

تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 1-13

708

تاثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر قیمت سهام

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 63-74

709

تأثیر متقابل الگوهاى رفتارى در احیاى هویت محیط شهر مطالعه موردى محدوده ورودی سنندج

هویت شهر
دوره 7، شماره 13، بهار 1392، صفحه 63-73

710

تأثیر متنوع سازی پرتفوی بر ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 83-104

711

تأثیر مدیریت دانش استراتژیک برنوآوری و عملکرد شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق ‌بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 161-174

712

تأثیر مدیریت دانش استراتژیک برنوآوری و عملکرد شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق ‌بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 157-170

713

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزیابی سهام

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 213-234

714

تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهرآمل

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، زمستان 1392، صفحه 17-25

715

تأثیر معماری قدیم بوشهر بر فرهنگ و معماری کشورهای حاشیة خلیج فارس ( مطالعه موردی محله البستکیه شهر دبی)

هویت شهر
دوره 6، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 85-96

716

تاثیر مکمل غذایی غیرمیکربی ایمونوژن بر برخی شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 4 (پیاپی 6 زمستان 1390)، تابستان 1392

717

تاثیر ناپلیوس آرتمیای غنی شده با روغن کبد کاد و ویتامین C بر رشد، مرگ و میر و مقاومت در برابر استرس لارو شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 1 (پیاپی 3بهار 1390)، تابستان 1392

718

تاثیر نمک های امولسیون کننده بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زمان تشکیل لخته آنزیمی شیر بدون چربی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، پاییز 92، پاییز 1392، صفحه 5-14

719

تأثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی برکیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 43-60

720

تأملی در پیوند تاریخی بایزید بسطامی با امام جعفرصادق (ع)

پژوهشنامه ادیان
دوره 7، 1 (13بهار وتابستان 1392)، بهار 1392، صفحه 153-176

721

تبیین پدیده شتاب و منابع ایجاد آن در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 141-154

722

تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPM در بورس اوراق بهادارتهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 115-128

723

تبیین عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه درمقایسه با مالی استاندارد

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 207-222

724

تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعه گردشگری شهری تهران

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1392، صفحه 63-80

725

تبیین وجه تمایز صنایع استراتژیک و غیر استراتژیک بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ساختار سرمایه و ارزش افزوده نقدی (CVA) با رویکرد پانل دیتا

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 145-162

726

تجزیه و تحلیل عملکرد استراتژیک (مورد مطالعه شرکت های بهنوش و لبنیات پاک)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 157-174

727

تحلیل اثرات پراکندگی تغییرات قیمت های نسبی و شوک های پولی بر تورم در اقتصاد ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 1-13

728

تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هویت سازمان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های همکاران سیستم)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 1-13

729

تحلیل امنیت در سکونتگاه هاى غیررسمى با تاکید بر آسیب هاى اجتماعى (مطالعه موردى : محله خا ک سفید تهران)

هویت شهر
دوره 7، شماره 13، بهار 1392، صفحه 11-23

730

تحلیلی بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه (با تأکید بر شاخص مالکیت بانک ها)

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، پاییز 1392، صفحه 45-66

731

تحلیل برنامه های شبکه ماهواره ای ام.بی.سی فارسی به منظور دستیابی به فرهنگ و تکنیک های ارتباطی بکار گرفته شده در انتقال پیام

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 165-176

732

تحلیلی بر نقش توانمندی‌های محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رستم)

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1392، صفحه 21-38

733

تحلیل بنیادی سهام با رویکرد کارایی در مرزهای واقعی و تعیین اهمیت  شاخصها برای رسیدن به شرایط مطلوب

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، پاییز 1392، صفحه 13-26

734

تحلیل پرسش‌های مرجع سنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 43-54

735

تحلیل تمایل کشاورزان شهرستان کرمانشاه به جایگزینی کودهای آلی به جای کودهای شیمیایی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 6، 3(پیاپی23)، پاییز 1392، صفحه 34-47

736

تحلیل توزیع تنش و پیش بینی شکست در اتصال پیچ به روش عناصر محدود

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 1 (پیاپی 3بهار 1390)، تابستان 1392

737

تحلیل دیدگاه جامعه کتابداری ایران در رابطه با ارائه خدمات کتابخانه های مبتنی بر تلفن همراه در کتابخانه های کشور

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391

738

تحلیل رابطه تراز آب دریاچه ارومیه با سیگنال های اقلیمی

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1392، صفحه 91-107

739

تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پذیرش بیمه برنج به وسیله شالیکاران در استان گیلان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 1، بهار ۱۳۸۷، بهار 1387

740

تحلیل عاملی مؤلفه های رضایت مندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، پائیز ۱۳۸۹، پاییز 1389

741

تحلیل عاملی مولفه‌های مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس‌های کشاورزی دانشگاه تهران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 5، تابستان 91، تابستان 1391

742

تحلیل عاملی نیازهای آموزشی پنبه‌کاران از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی استان سمنان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، بهار ۱۳۸۹، بهار 1389

743

تحلیل عناصر و ویژگی های مطرح در رابط کاربر نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شهید چمران از تعامل با این نرم افزار

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391

744

تحلیل عوامل موثر بر مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزی ایران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 5، بهار 1391، بهار 1391

745

تحلیل عوامل موثر بر مشارکت اعضای هیات علمی کشاورزی در فعالیت های علمی - پژوهشی و بررسی موانع موجود (مطالعه موردی: دانشکده های کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، تابستان ۱۳۹۰، تابستان 1390

746

تحلیل فرایند رشد و تکوین شهر ارومیه با بهره گیری از همپوشانی عکس ها هوایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1392، صفحه 39-54

747

تحلیل محتوای تصاویر کتاب‌های داستانی کودکان رده سنی ب و ج در دهه 80

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 2، بهار 1392، صفحه 35-44

748

تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی رشته حسابداری در ایران

حسابداری مدیریت
دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 121-143

749

تحلیل مشکلات و ساز و کارهای بهبود مدیریت آب کشاورزی در تولید انگور در شهرستان تاکستان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، بهار ۱۳۸۸، بهار 1388

750

تحلیل معیارهاى کیفىِ فضاهاى عمومى، در شهرهاى متوسط (نمونه موردى: بازار قیصریه لار)

هویت شهر
دوره 7، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 17-24

751

تحلیل مهارت های مدیریت مزرعه در بین گردانندگان واحدهای مرغداری صنعتی در استان گیلان

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، بهار ۱۳۹۰، بهار 1390

752

تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال در تعاونی های تولیدی کشاورزی ایران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، تابستان ۱۳۹۰، تابستان 1390

753

تحلیل مؤلفه های بازدارنده پذیرش سیستمهای آبیاری بارانی در کشاورزان استان آذربایجان غربی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، تابستان ۱۳۸۸، تابستان 1388

754

تحلیل مؤلفه‌های بازدارنده در توسعه واحدهای گلخانه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان ورامین)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، پائیز ۱۳۸۹، پاییز 1389

755

تحلیل نابرابری فضاهای جغرافیایی توسعه بین مناطق روستایی مرکزی ایران

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 71-86

756

تحلیل نقش شهرداری به عنوان ارگان اصلی مدیریت شهری و اثرات آن بر ساختار فضایی شهر بابل

مطالعات مدیریت شهری
دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تابستان 1392، صفحه 39-48

757

تحلیل نگرش گندم کاران نسبت به مدیریت ضایعات گندم در استان مرکزی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، زمستان ۱۳۸۹، زمستان 1389

758

تحلیل همدیدی بارش سنگین 21 نوامبر 2011 استان کهکیلویه و بویراحمد (لیکک)

جغرافیایی سرزمین
دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1392، صفحه 77-90

759

تحلیل و ارزیابی تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-14

760

تحلیل و بررسی نحوه چینش اخبار دربخش های خبری 20:30 شبکه دو سیما

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 49-59

761

تحلیل وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 55-68

762

تحلیلى بر مفهوم فرهنگ شهرى و تاثیر آن در جذب گردشگر فرهنگى (بررسى چند مصداق جهانى)

هویت شهر
دوره 7، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 5-16

763

تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی دوره ی زمانی 1390-1380

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 4، شماره 3 و 4، زمستان 1391، صفحه 35-44

764

تدوین استراتژی پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی سناریوها با رویکرد منطق فازی جهت ارزیابی بقاء سازمان‌ها

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 43-54

765

تدوین راهبردهای اجتماعی مدیریتی احیاء، توسعه و حفاظت بافتهای تاریخی مطالعه موردی منطقه 21 شهرداری تهران

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 97-113

766

تدوین ساختار مناسب سازه های ترویجی برای تعاونی های کشاورزی از دیدگاه اعضاء و مدیران تعاونی های کشاورزی استان تهران

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، پائیز ۱۳۹۰، پاییز 1390

767

ترکیب سهامداری و سود تقسیمی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 105-119

768

تشخیص عیوب چوب نوئل با استفاده از آزمون فراصوتی (تکنیک توموگرافی)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 4 (پیاپی 6 زمستان 1390)، تابستان 1392

769

تشخیص و ردیابی مایکوپلاسما سینوویه از مرغداری های صنعتی بااستفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بر اساس ژنvlhA

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 837-846

770

تعمیق مالی و توسعه نظام مالی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 15-28

771

تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، بعد مسافت، رضایت مشتری و نیات رفتاری خریداران (مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای شهروند تهران)

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 20، پاییز 1392، صفحه 85-102

772

تعیین الگوی بهینه کشت در شرکت دشت ناز ساری با اهداف چندگانه

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 4، بهار ۱۳۹۰، بهار 1390

773

تعیین اندازه واحد دامی و برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد هرکی در مراتع استان آذربایجان غربی

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 2، 3 (پیاپی 5 پاییز 1390)، تابستان 1392

774

تعیین خواص مکانیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی)

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، پاییز 92، پاییز 1392، صفحه 23-30

775

تعیین دوره مناسب آبیاری نهال های کیکم (Acer monspessulanum)) در نهالستان دره شهر- استان ایلام

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 1، 2 (پیاپی 2زمستان 1389)، تابستان 1392

776

تعیین سبد مطلوب غذایی دهک‌های مختلف شهری و روستایی در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 37-46

777

تعیین سطح هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با میزان بهره وری آنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 37-52

778

تعیین شاخص اقلیم آسایش گردشگری سراب گیان نهاوند با استفاده از GIS

انسان و محیط زیست
دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تابستان 1393، صفحه 21-37

779

تعیین شاخص‌های ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

نظام ها و خدمات اطلاعاتی
دوره 2، شماره 2، بهار 1392، صفحه 45-54

780

تعیین شرایط بهینه در ریز استخراج مایع- مایع پخشی ترکیبات موجود در عرق گیاهان رزماری و میخک به روش کمومتریکس و شناسایی آنها به روش GC/MS

علوم غذایی و تغذیه
دوره 10، پاییز 92، پاییز 1392، صفحه 31-36

781

تعیین عوامل موثر بر بازاریابی محصولات شناسنامه دار (مطالعه موردی: تخم مرغ نشان دار شهر تهران)

مدیریت بازاریابی
دوره 8، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 47-65

782

تعیین کارایی و سازوکار حذف مواد رنگزای Acid Orange 7 (AO7) و Reactive Black 5 (RB5) با استفاده از پودر آهن از محیط های آبی: مطالعه سنتیک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 43-52

783

تعیین مؤلفه‌های آموزشی در وضعیت موجود مترو شهر تهران

مطالعات مدیریت شهری
دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1392، صفحه 84-93

784

تعیین نیاز‌های آموزشی باغ‌داران سیب‌کار (مطالعه موردی: شهرستان اقلید، استان فارس)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 3، بهار ۱۳۸۹، بهار 1389

785

تفسیر کلاسیک احتمال و نقدهای وارد بر آن: تحلیلی فلسفی- تاریخی

فلسفه تحلیلی
دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، تابستان 1392، صفحه 147-164

786

تفکیک سریع سویه های ویروس برونشیت عفونی طیور به روش آنالیز HRM

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، بهار 1392

787

تنش قطع آبیاری و محلول پاشی با اسید هیومیک وعصاره جلبک بر میزان آنزیمهای آنتی اکسیدان وپرولین در سورگوم علوفه ای

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-12

788

توافق سنجی دیدگاهی نقش ترویج درتوسعه کشاورزی کشور از منظرکنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی (مطالعه موردی استان مازندران)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 2، بهار ۱۳۸۸، بهار 1388

789

توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های سیلابروی پلکانی

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 49-64

790

توسعه شاخص‎های پایداری شبکه سبزراه‎ها بر اساس "اصول بوم‎شناسی سیمای‎سرزمین"

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 167-184

791

جامعۀ چند فرهنگی : حقوق شهروندی و رفتار رسانه ای

مطالعات رسانه ای
دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 37-48

792

جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان 1392)، بهار 1392، صفحه 105-127

793

جداسازی و اندازه گیری فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اتانل آمین، فسفاتیدیل اینوزیتول و فسفاتیدیک اسید در واریته های مختلف سویای ایران

علوم غذایی و تغذیه
دوره 11، زمستان 92، زمستان 1392، صفحه 69-75