تعداد مقالات: 1686

1

4D-QSAR analysis and pharmacophore modeling: propoxy methylphenyl oxasiazole derivatives by electron conformatitional-genetic algorithm method

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 149-164

2

A Comparative Study of the Prediction Stock Crash Risk by using Meta- Heuristic & Regression

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 63-77

3

A Compound Decision Support System for Corporate Planning

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 15-31

4

A computational study of Nitramide adsorption on the surface of pristine and Ni functionalized (4,4) armchair Gallium nitride nanotubes

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 211-228

5

A Critical View of Global Management Accounting Principles

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 17-27

6

Adsorption of Bis(1,4-dinitro toprop-2-yl) Nitramine on Boron Nitride Nano-cages Surfaces: DFT Studies

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 143-148

7

A Fast and Accurate Expansion-Iterative Method for Solving Second Kind Volterra Integral Equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 29-37

8

A Fast Strategy to Find Solution for Survivable Multicommodity ‎Network‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 39-45

9

A full NT-step O(n) infeasible interior-point method for Cartesian P_*(k) –HLCP over symmetric cones using exponential convexity

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 121-138

10

A Fuzzy Power Series Method for Solving Fuzzy Differential Equations With Fractional Order

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 87-94

11

Amalgamated duplication of some special rings along an ideal

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 31-38

12

A Model for Project Selecting with Limited Resources in Data Envelopment Analysis with Input and Output Fuzzy

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 163-174

13

A model for the "Fuzzy TOPSIS" based on Zadde's extension principle

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1397

14

Analysis of the Impact of Conspiracy Illusion in Iran's Political Underdevelopment (Second Pahlavi Era)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 61-76

15

Analyzing the Climatic Potentials for Development of Tourism and Water Sports in Khorassan Razavi Province of Iran

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 37-46

16

An Effective Modality Conflict Model for Identifying Applicable Policies During Policy Evaluation

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 255-266

17

An effective numerical technique for solving second order linear two-point boundary value problems with deviating argument

International Journal of Industrial Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1397

18

An Efficient Numerical Algorithm For Solving Linear Differential Equations of Arbitrary Order And Coefficients

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 131-142

19

An Efficient Schulz-type Method to Compute the Moore-Penrose Inverse

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 221-228

20

An Evaluation of Zendeveri (Lifelikeness) in the Architecture of Imam Jome’eh House in Isfahan

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 49-60

21

A new approach based on data envelopment analysis with double frontiers for ranking the discovered rules from data mining

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 17-30

22

A New Approach for Text Documents Classification with Invasive Weed Optimization and Naive Bayes Classifier

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 167-184

23

A New Approach to Solve N-Queen Problem with Parallel Genetic Algorithm

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 69-78

24

A New Architecture Based on Artificial Neural Network and PSO Algorithm for Estimating Software Development Effort

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 7-12

25

A new characterization for Meir-Keeler condensing operators and its applications

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1397

26

A New Method for Optimization of Inefficient Cost Units In The Presence of Undesirable ‎Outputs‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 331-338

27

A New Method for Solving the Fully Interval Bilevel Linear Programming Problem with Equal Constraints

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 51-60

28

A new non oriented models for calculating the efficiency of decision-making units in the presence of flexible variables

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 19-30

29

A New Optimized Hybrid Model Based On COCOMO to Increase the Accuracy of Software Cost Estimation

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 27-40

30

An existence results on positive solutions for a reaction-diffusion model with logistics growth and indefinite weight

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 47-54

31

An Existence Results on Positive Solutions for a Remarks on k-Torsionless Modules

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 83-90

32

An intervention Program to Improve the Nutritional Status of Children Aged 2-6 Years in Day Care Centers of East Azerbaijan Province of Iran

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 21-28

33

An optimal analytical method for nonlinear boundary value problems based on method of variation of parameter

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 55-70

34

A ‎N‎ote On ‎`‎A New Method For Solving An Arbitrary Fully Fuzzy Linear System'‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 245-246

35

A Note On Dual Models Of Interval DEA and Its Extension To Interval Data‎‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 115-130

36

A novel hybrid algorithm for open shops with parallel uniform machines

International Journal of Industrial Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1397

37

An Overview on Edible Oils with Integrity Approach

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 11-18

38

Anthropometric index and life style behaviors of 7-12 years children of Buin-Zahra county in 2018

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 22-26

39

Antimicrobial Activity of Echinophora platyloba Aqueous Extract on Gas- Producing Fungi in Doogh

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 61-68

40

Antioxidant Properties of Ajwain using Square wave, Cyclic voltammetry methods and DPPH method

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 361-368

41

Anti-Synchronization of Complex Chaotic T-System Via Optimal Adaptive Sliding-Mode and Its Application In Secure Communication

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 181-192

42

A Numerical Approach for Solving of Two-Dimensional Linear Fredholm Integral Equations with Boubaker Polynomial Bases

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 41-54

43

A Numerical Method For Solving Physiology Problems By Shifted Chebyshev Operational Matrix

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 95-102

44

A Parametric Approach to Solving the Fuzzy Multi-Objective Linear Fractional Programming Problem

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 87-102

45

Application of Laguerre Polynomials for Solving Infinite Boundary Integro-Differential Equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 143-149

46

Applying change management models to the revalidation of an undergraduate Accounting & Finance programme – a study in the UK higher education

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 1-7

47

A Recurrent Neural Network for Solving Strictly Convex Quadratic Programming Problems

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 339-347

48

A Reliable Routing Algorithm for Delay Sensitive Data in Body Area Networks

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 229-236

49

A Review of Current Trends and Advance in Analytical Methods for Determination of Simvastatin Electrochemical by different electrodes

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 179-184

50

A Review of Optical Routers in Photonic Networks-on-Chip: A Literature Survey

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 143-154

51

A Review of Relationship between Environmental Quality and Citizen’s Behavioral Patterns in Public Spaces (Case Study: Mashhad Kouhsangi and Qaranei Streets)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 25-36

52

A Review of the Concepts of Social Action and Isolation in Virtual Space

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 89-101

53

A Sociological Study of Authoritarianism in the Pahlavi Era

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 69-82

54

A solution for Volterra Integral Equations of the First Kind Based on Bernstein Polynomials

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 19-27

55

A special subspace of weighted spaces of holomorphic functions on the upper half plane

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 87-92

56

A Study on Relationship between Intellectual Capital and Refined EVA in Insurance Companies as Member of Tehran Stock Exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 91-101

57

A theoretical study on halogen-π interactions: X-C2-Y…C8H8 complexes

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 127-131

58

A Value Efficiency-Based Target Setting Approach in Data Envelopment Analysis

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1397

59

Bankruptcy Assessment with the Interval Programming and Games Theory

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 31-40

60

Butter Separation from Cream Using Ultrasonication: Optimization of Parameters Using RSM

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 1-10

61

Capability Analyzing of Solar Energy Based on Climatic Criteria Recognition in Iran’s Architectural Design by the Use of Fuzzy Analytical Hierarchy Process Method (FAHP)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 47-60

62

Chaotic property for non-autonomous iterated function system

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 55-68

63

Characterization of Milk Proteins in Ultrafiltration Permeate and Their Rejection Coefficients

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 49-54

64

Characterization of n–Jordan homomorphisms on Banach algebras

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 69-74

65

Clustering with Intelligent Linexk-Means

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 5-14

66

Combination of DEA and ANP-QUALIFLEX Methods to determine the most Efficient Portfolio (Case study: Tehran Stock Exchange)

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 79-90

67

Comparative Content Analysis of Mathematics Textbooks in first Grade Students of Elementary Schools in Iran, Japan and America

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 299-314

68

Comparative evaluation of biodegradable polymeric nanoparticles of casein/poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) containing different concentrations of alpha-tocopherol

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 12-16

69

Comparative Study of Symbol: Iranian Contemporary Architecture and Seljuk (Case Study:Tombes)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 33-50

70

Comparative Study of the Impact of Location on the Constructive Components of Housing Quality in the Mind of the Residents (Case Study: Shahrak-e-Gharb Neighborhood and Monirieh Neighborhood)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 45-52

71

Comparison of Performance of Traditional Value at Risk Models with Switching Model in Tehran Stock Exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 57-68

72

Comparison of the effectiveness of an intervention Program to Improve the Nutritional Status of Children Aged 2-6 Years in Day Care Centers of East & West of Iran

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 13-22

73

Comparison of The LBM With the Modified Local Crank-Nicolson Method Solution of Transient Two-Dimensional Non-Linear Burgers Equation

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 55-73

74

Comparison of Three Different Methods for Detection of Corn and Sunflower Oils in Adulterated Sesame Oil.

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 13-20

75

Completeness in Probabilistic Metric Spaces

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

76

Computational study of energetic, stability, and nuclear magnetic resonance of BN nanotube as a nanosensor

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 251-258

77

Computer extended series and HAM for the solution of non-linear Squeezing flow of Casson fluid between parallel plates

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 9-18

78

Congestion estimation of router input ports in Network-on-Chip for efficient virtual allocation

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 79-86

79

Connectivity Restoration in Wireless Sensor and Actor Networks using Distributed Learning Automata

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 279-297

80

Contrast of Homotopy and Adomian Decomposition Methods with Mittage-Leffler function for solving some nonlinear fractional Partial Differential Equations

International Journal of Industrial Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1397

81

Cost-aware Topology Customization of Mesh-based Networks-on-Chip

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 61-68

82

Cost Efficiency Measures In Data Envelopment Analysis With Nonhomogeneous DMUs

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 75-85

83

Coupled fixed point on ordered cone metric spaces with application in integral equations

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1397

84

Decentralized Fuzzy-PID Based Control Model for a Multivariable Liquid Level System

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 247-254

85

Design and Evaluation of a Mercury (II) Optode Based on Immobilization of 5, 6 Di methyl -1- (4 methyl benzyl) -2- para tolyl-1H-benzimidazole (DMBPTBI) on a Triacetylcellulose Membrane and Determination in Various Samples

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 133-142

86

Designing a decision support system to predict the success of research centers with discriminatory analysis DEA

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 125-136

87

Detecting Corporate Financial Fraud using Beneish M-Score Model

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 29-34

88

Determination of Trace Amount of Zn2+ Ion in soil, blood and vegetable and water samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry After Cloud Point Extraction Using Selective Synthesis Ligand2-(3- indolyl) – 4,5 di phynyl imidazole.

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 379-399

89

Developing a Framework for Accounting and Financial Management Procedures of Joint Operating Agreements (JOAs) in Iran's oil and gas industry

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 69-82

90

Developing a Mixed Integer Quadratic Programing Model with Integer Numbers for Designing a Dynamic closed-loop Logistics Network

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 71-86

91

Developing an Efficiency Based Target Setting Model for K-Stage Serial Structures

International Journal of Industrial Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1397

92

Developing the Conceptual and Methodological Framework for Discursive-institutional Analysis of Coastal Exclusive Space Production: with Special Reference to Critical Realism Perspective

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 15-24

93

Development of Traditional Date Cookie Formulation Using Pumpkin Puree

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 69-78

94

DFT study of the intermolecular interaction of 3,4-dinitropyrazole (DNP) and H2O

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 229-236

95

dominating subset and representation graph on topological spaces

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 137-148

96

Edge 2-rainbow domination number and annihilation number in trees

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1397

97

Effect of bioactive edible coating based on sodium alginate and coriander (Coriandrum sativum L.) essential oil on the quality of refrigerated chicken fillet

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 30-38

98

Effect of Dezful’s Day Care Center interventional program to fight malnutrition and improvement of anthropometric indices among preschool children

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 6-11

99

Effect of Selenium Supplementation on Glycemic Control and Lipid Profile in Patients with Type 2 Diabetes: A Review on Current Evidence

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 37-44

100

Efficiency of Ethanol concentration and Heating methods assisted Extraction Process of Stevioside from Stevia rebaudiana

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 8-12

101

Efficient location by using data envelopment analysis

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 61-70

102

Electronic Structure, Biological Activity, Natural Bonding Orbital (NBO) and Non-Linear Optical Properties (NLO) of Poly-Functions Thiazolo [3,2-a]Pyridine Derivatives. DFT Approach

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 187-209

103

Enhanced removal of Bismark Brown(BB) dye from aqueous solutions using activated carbon from raw Ziziphusspina-christi (ZSAC) Equilibrium, thermodynamic and kinetics

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 237-249

104

Enhanced removal of humic acids (HAs) from aqueous solutions using MWCNTs modified by N-(3-nitro-benzylidene)-N-trimethoxysilylpropyl-ethane-1,2-diamine on Equilibrium, thermodynamic and kinetics

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 259-270

105

Entrepreneurial University, a Necessity for Knowledge-Based Economy; Evaluation and Explanation of Entrepreneurial Capacity of University of Mazandaran

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 53-66

106

Enzyme Inhibitory Activity of Certain Vegetables Indigenous in Iran as Potential Antiandrogens

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 75-80

107

Estimating ‎U‎pper and Lower Bounds For Industry Efficiency With Unknown ‎Technology‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 247-259

108

Ethnic Factors and Sustainable Development in Iranian Kurdistan

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 13-29

109

Euler-Lagrange equations and geometric mechanics on Lie groups with potential

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1397

110

Evaluating the relationship of fungal contamination and ochratoxin A content in nonalcoholic beers from different climatic regions

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 1-6

111

Evaluation of Antioxidant Activity, Total Phenolic and Flavonoids Contents of Orthosiphon stamineus, Teucrium polium, and Berberis vulgaris Decoctions

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 29-36

112

Evaluation of Model-Based Methods in Estimating Dynamic Functional Connectivity of Brain Regions

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1397

113

Evaluation of the antioxidant activity of Thymus Using Electrochemical Methods and radical scavenging method

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 353-360

114

Evaluation of the Migration of Antimony from Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Used for Verjuice and Lemon Juice Packaging

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 55-60

115

Evaluation of the Parameters Involved in the Iris Recognition System

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 219-228

116

Evaluations of the antibacterial effect of chitosan edible film contain ajwain essential oil on some foodborne pathogenic bacteria

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 6-9

117

Explaining the Methods of Architecture Representation Using Semiotic Analysis (Umberto Eco's Theory of Architecture Codes)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 33-48

118

Explaining the Mutual Relationship between Board Gender Diversity and Corporate Social Responsibility using the Simultaneous Equations System

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 1-10

119

extend numerical radius for adjointable operators on Hilbert C^* -modules

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 81-86

120

External and Internal Incompressible Viscous Flows Computation using Taylor Series Expansion and Least Square based Lattice Boltzmann Method

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 193-200

121

Factors Affecting Health Seeking Behavior among Rural Dwellers in Nigeria and its Implication on Rural Livelihood

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 11-17

122

Fads Models with Markov Switching Hetroskedasticity: decomposing Tehran Stock Exchange return into Permanent and Transitory Components

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 19-28

123

Family Transformation after Natural Disasters (Case Study: Survived Women after Bam Earthquake in 2003)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 11-18

124

Finding Default Barrier and Optimal Cutoff Rate in KMV Structural Model based on the best Ranking of Companies

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 35-45

125

‎f‎inding the defining hyperplanes of production possibility set with ‎variable‎ returns to scale using the linear independent ‎vectors‎‎

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 53-66

126

Finitely Generated Annihilating-Ideal Graph of Commutative Rings

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 375-383

127

Forecasting Stock Price using Hybrid Model based on Wavelet Transform in Tehran and New York Stock Market

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 43-57

128

Formal Method in Service Composition in Heath Care Systems

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-6

129

Fractionation and Determination of Some Structural Properties of Persian Gum

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 81-90

130

Fuzzy Clustering Based Routing in Wireless Body Area Networks to Increase the Life of Sensor Nodes

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 155-166

131

Genetically Modified Foods: Pros and Cons for Human Health

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 23-29

132

Geomatics and Architectural Heritage: a Multi-layer Interactive Map of Tuscia-Italy

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 15-22

133

Glazed Transitional Space as a Passive Heating System (Case Study: Glazed Loggias in Semi-Arid climate)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 5-10

134

Greenway Pedestrian Design in order to Rejoin the divided Urban Zones through the Brownfield Regeneration (Case Study: Tehran District 17- from Shahid Bradaran-e-Hosseini St. to Yaft Abad St.)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 69-80

135

Growth of Green Marketing –A Literature perspective of Green Indian Economy

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 17-20

136

Ideal of Lattice homomorphisms corresponding to the products of two arbitrary lattices and the lattice [2]

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 113-124

137

Identification of Risk Factors by Using Macroeconomic and Firm-Specific Variables Simultaneously in Tehran Stock Exchange by Applying Canonical Correlation Analysis

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 77-88

138

Image Compression Method Based on QR-Wavelet ‎Transformation

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 270-277

139

IMNTV-Identifying Malicious Nodes using Trust Value in Wireless Sensor Networks

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 87-100

140

Impact of Presence of Women in the Board on the Weakness of Internal Control

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 83-94

141

Implementation of Random Forest Algorithm in Order to Use Big Data to Improve Real-Time Traffic Monitoring and Safety

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 51-60

142

Improved Profitability and Competition in Two Level Supply Chain by Non-Cooperative Games

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 59-70

143

Improvement of Users' Perception of Corporate Social Responsibility: Visualization of Financial Statements

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 9-18

144

Income Smoothing, Investor Reaction and Earnings Persistence

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 23-31

145

Incorporation of Antimicrobial Agents into Active Packaging Systems in Meat and Meat Products: A Review

Food and Health
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397

146

Integrating Business Sustainability into Supply Chain Management

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 1-15

147

Interactions of Hydrocolloid and Emulsifier on Rebuilding Gluten Network of Damaged Wheat and Taftoon Bread Quality

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 79-87

148

Internal Audit, Board of Directors and Financial Reporting Quality

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 63-75

149

Inverse DEA Using Enhanced Russell Measure in the Presence of Fuzzy Data

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 165-180

150

Investigating the Effect of Financial Distress on Tax Avoidance during the Global Financial Crisis in Companies Listed on Tehran Stock Exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 41-51

151

Investigating the Risk of Paying Loans to Public and Private Companies Using the Logit Model and Comparing it with Altman Z (Case Study: A Private Bank in Iran)

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 33-41

152

Kinetic Modeling of Mass Transfer During Roasting of Soybeans Using Combined Infrared-Hot Air Heating

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-12

153

LAGA: نرم افزار ایرانی تخصیص کاربری اراضی در سطح سیمای سرزمین با استفاده از الگوریتم ژنتیک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

154

Lattice of full soft Lie algebra

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 93-104

155

Matrix ‎A‎pproach to ‎R‎obustness ‎A‎nalysis for ‎S‎trategy ‎S‎election

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 261-269

156

Measuring robust overall profit efficiency with uncertainty in input and output price vectors

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 5-18

157

Meta-Analysis of the Iranian Studies on Social Harms

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 67-73

158

Metadata Enrichment for Automatic Data Entry Based on Relational Data Models

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 193-208

159

Modeling Volatility Spillovers in Iran Capital Market

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 47-55

160

m-polar intuitionistic graphs and its properties

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 71-78

161

Multi-Objective Location-Routing Model With Multiple Transportation Modes For Designing Relief Networks Under Uncertainty‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 315-329

162

Multi-Objective Model for Fair Pricing of Electricity Using the Parameters from the Iran Electricity Market Big Data Analysis

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 359-374

163

Neighborhood Environment Quality Improvement with Community Participation Approach by Participation, Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) (Case study: Cyrus Neighborhood, Tehran, Iran)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 11-24

164

Network ‎D‎ata Envelopment Analysis Models For Measuring Efficiency Of a Four-Stage Supply Chain With Returned Outputs‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 237-244

165

Network Investigation and Performance Analysis of ZigBee Technology using OPNET

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 209-218

166

Network Parameters Evaluation in Vehicular Ad-hoc Network (VANET) Routing Protocols for Efficient Message Delivery in City Environment

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 185-192

167

New arithmetic operations on developed parabolic fuzzy numbers and its application

International Journal of Industrial Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1397

168

Novel Quaternary ammonium modified-tragacanth gum hydrogels for drug delivery applications with antimicrobial activity and release kinetic study

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 271-282

169

Numerical Simulation of 1D Linear Telegraph Equation With Variable Coefficients Using Meshless Local Radial Point Interpolation (‎MLRPI)

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 151-164

170

Numerical solution and simulation of random differential equations with Wiener and compound Poisson Processes

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1397

171

Numerical Study of Coupled Fluid Flow and Heat Transfer in a Rectangular Domain at Moderate Reynolds Numbers using the Control Volume ‎Method

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 397-410

172

Numerical Study of Unsteady Flow of Gas Through a Porous Medium By Means of Chebyshev Pseudo-Spectral Method

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 229-236

173

Nutrition Knowledge, Attitude and Practice among Health Staff in Iran: the NUTRI-KAP Survey

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 37-42

174

Offering a Human Resources Model for Training in the Ministry of Sports and Youth

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 19-33

175

On Generalized Injective Spaces in Generalized Topologies

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 15-24

176

On minimal degrees of faithful quasi-permutation representations of nilpotent groups

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 87-98

177

People Perception Regarding Possible Impact of Urbanization on Environmental Degradation in Islamabad

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 1-10

178

Performance analysis in production processes in the presence of fixed-sum outputs

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1397

179

Performance Measurement of Decision Making Units with Network Structure in the Presence of Undesirable Output

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397

180

Physical Properties of Fermented Milk Tablets

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 21-28

181

Po-S-Dense Monomorphism

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 47-54

182

Poverty, Illiteracy cum Prosperity Theology: A Quantitative Study

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 83-92

183

Predicting Bankruptcy of Companies using Data Mining Models and Comparing the Results with Z Altman Model

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 33-46

184

Preparation and Characterization of Pullulan-Soy Protein Concentrate Biocomposite Film

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 19-28

185

Presenting a Multi-Objective Mathematical Model for Time-Cost trade off Problem Considering Time Value of Money and Solve it by MOPSO Algorithm

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 35-50

186

Pricing Approaches for Investment Companies

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 71-79

187

Primary evidence on the potential of Lactobacillus paracasei in treatment of hepatocellular carcinoma

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 27-29

188

Probiotics and Glycemic Control: A Simplified Interplay Model for the Pathways Behind

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 30-36

189

Production of Lavash Bread by Yeast – Salt Method and Determining the Rheological Properties of Its Dough

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 29-34

190

Providing Design Strategies for Ventilation System in Treatment Environments (Proposed Sample: Hybrid Ventilation System in Hospitals)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 13-16

191

Public Sector and Globalization: Towards New public Management

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-9

192

Quantum-Chemical and Solvatochromic analysis of solvent effects on the Electronic Absorption Spectra of Some Benzodiazepine Derivatives

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 343-352

193

Quantum Chemical Modeling of 2-(Cyclohexylamino)-2-oxo-1-(quinolin-4-yl)ethyl 4-Chlorobenzoate: Molecular Structure, Spectroscopic (FT-IR, NMR, UV) Investigations, FMO, MEP and NBO Analysis Based on HF and DFT Calculations

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 111-126

194

Ranking Two-Stage Process Using a Common Set of Weights in DEA

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 201-209

195

Reactivity and aromaticity of hexasiline derivatives Si6XH5 (X = H, F, Cl, Br, COOH, NO2, NH2, CH3 and tBu)

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 3، تابستان 2018، صفحه 283-293

196

Reading The Role of Yard in House

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 61-70

197

Reengineering the Industrial CMMI

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 135-142

198

Representation of Family in Hollywood Movies Displayed on Satellite

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 51-58

199

Reputation Risk Management in the Framework of Enterprise Risk Management: Evidences from an Active Financial Institution in the Capital Market of Iran

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 10، پاییز 2018، صفحه 1-13

200

Resocialization and Correcting Criminals in Iran’s Criminal Policy

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 19-32

201

Resource Mobilization Theory: Political Movement in Egypt

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 1-12

202

Results on Generalization of Burch’s Inequality and the Depth of Rees Algebra and Associated Graded Rings of an Ideal with Respect to a Cohen-Macaulay Module

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 15-34

203

Revenue - Profit Measurement in Data Envelopment Analysis with Dynamic Network Structures: A Relational Model

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 103-114

204

Robust efficiency in data envelopment analysis with VRS technology

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 91-100

205

Rural Women’s Experiences with Money and Developmental Intervention: A Case Study in Semnan Province

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 71-81

206

SBM extended model with nonlinear value data in data envelopment analysis with axiomatic approach

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1397

207

Sensitivity Analysis of Banks Efficiency to the Financial Variables

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 5-16

208

Sepration and determination trace amount of cadmium ions in real and water samples by cloud point extraction - flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration with non-ionic surfactant Triton-X114

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 307-316

209

Shelf Life Extension of Package’s Using Cupper/(Biopolymer nanocomposite) Produced by One-Step Process

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 47-58

210

Simulating Exchange Rate Volatility in Iran Using Stochastic Differential ‎Equations‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-8

211

Sleep Disorder in relation to Health and Quality of life

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 47-53

212

Social Capital Assessment of the Quality of Life of the Elderly in Rasht

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 49-60

213

Sociological Analysis of Impressments of Modern Factors on Religious Values in Rural Kurdistan

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 43-51

214

Sociological Explanation of the Effect of Social Capital on the Forms of Alienation among Adult Residents of Tehran

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 35-52

215

Sociological Investigation of the Usage of Cyber Space and its Relation with Social Isolation (Case Study: Science and Research Branch Students)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 39-49

216

Solving infinite system of nonlinear integral equations by using ‎F-‎generalized Meir-Keeler condensing operators, measure of noncompactness and modified homotopy perturbation.

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 150-160

217

Some properties and domination number of the complement of a new graph associated to a commutative ring

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 99-108

218

Some results on Bipolar Fuzzy Graph

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 39-52

219

Some results on the energy of the minimum dominating distance signless Laplacian matrix assigned to graphs

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 75-82

220

Some results on vertex-edge Wiener polynomials and indices of graphs

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 149-162

221

Stability analysis of impulsive fuzzy differential equations with finite delayed state

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 105-120

222

Stability of the seventh-order functional Equations in the β-Gaussian space

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 67-80

223

Statistical Analysis on IoT Research Trends: A Survey

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 101-134

224

Structural Characteristics and Reactivity Relationship of some Thiophene Derivatives

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 317-329

225

Structured Network Public Spaces a Step Toward Integration of Urban

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 21-32

226

Studies on Sleep Disorders in Relation to Health

Food and Health
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 45-59

227

Survey on Perception of People Regarding Utilization of Computer Science & Information Technology in Manipulation of Big Data, Disease Detection & Drug Discovery

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 237-246

228

Television Programs and Development of Moral Values

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 77-87

229

The Causes of the Emergence of Islamic Extremism in the Wahhabi Sect and the Tendencies towards it

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 31-47

230

The Challenges and Strategic Imperatives of Nigeria’s Defense and Internal Security Measures since the Fourth Republic

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 1-11

231

The Combined Reproducing Kernel Method and Taylor Series for Handling Fractional Differential ‎Equations

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 349-358

232

The Effectiveness of Philosophy Education on Metacognitive Beliefs among High School Students

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 59-67

233

The effect of daily meal support program on improvement of anthropometric indices in 2-6 years old children in Iranshahr, Iran

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 17-21

234

The Effect of Bunium persicum on Gastrointestinal Symptoms and Inflammatory Mediators in Irritable Bowel Syndrome Patients

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 43-46

235

The effect of Lactobacillus casei derived extracellular vesicles on the expression of Toll-like receptor-2 gene

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 1-5

236

The effect of L-carnitine on colorectal cancer: A review on current evidence

Food and Health
دوره 1، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 39-47

237

The Effect of Magnetic Nanoparticles along with Magnetic Experimental Modeling for the Desalination of the Caspian Sea Water

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 297-306

238

The Effect of Polylactic Acid Packaging Modified with Clay Nanoparticles on Quality and Shelf life of Mushroom

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 29-40

239

The Effect of Thermal Treatments on the Rheological Behavior of Basil Seed (Ocimum basilicum) and Balangu Seed (Lallemantia royleana) Gums

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 35-46

240

The Effect of Uncertainty of Macroeconomic Indicators on Tehran Stock Exchange Return With an Approach of the TVP-SV Model

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 29-39

241

The Effects of Adding Xanthan and Carboxy Methyl Cellulose on Cooking and Sensory Characteristics of Soya Burger

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 59-64

242

The effects of isomerism and side chain mutation on binding energy and NMR/NQR tensors of L-methionylasparagine and L-asparagylmethionine

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 369-378

243

The Effects of Land Ownership System to Urban Development Plan (Case Study: The Section Edge of Tehran City)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 33-44

244

The Effects of Transparency of Financial Information and Board Composition on Forecast Accuracy of Corporate Earnings

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 81-93

245

The Effects of Wild Sage Seed Gum (Salvia macrosiphon) on the Rheological Properties of Batter and Quality of Sponge Cakes

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 41-48

246

The Existance of the Optimum Solution for the System of Differential Equation in Hilbert Space

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 25-30

247

The Form of Residential Buildings on Local Winds: Air Pollution Reduction

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 53-64

248

The Idea Of Using The Steganography As Encryption Tool

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 42-50

249

The Impact of the Adoption Business Intelligence among Iranian Banks

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 13-20

250

The Influence of Aloe Vera Powder on Dough Properties and the Quality of Barbari Bread

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 13-20

251

The Inoculation Effect of Arum conophalloides on Salmonella typhimurium Bacteria Using an Antibacterial Approach at Different Temperatures, Time Intervals, and Extract Concentrations

Journal of Food Biosciences and Technology
دوره 08، شماره 1، بهار 2018، صفحه 65-74

252

The Optimization of Open- Space Based on Social Theory in Iran

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 23-32

253

Theoretical studies on corrosion inhibition of N-aroyl-N’-aryl thiourea derivatives using conceptual DFT approach

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 165-177

254

Theoretical study of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxine removal by boron nitride-nanotube (BNNT): QSAR, IR-DFT

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 2، بهار 2018، صفحه 103-110

255

The Presence of Women on the Board and Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 9، تابستان 2018، صفحه 53-62

256

The Ranking of Corporate Social Responsibility by Using of DEA Cross Efficiency

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 11-22

257

The Role of Class Scale in Promotion of Students’ Participation in Active Learning Process (Case Study: Male Students of a Secondary School in Shiraz)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 5961-70

258

The Role of Corporate Governance on Tax Justice (Horizontal Equity and Vertical Equity)

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 3، شماره 11، زمستان 2018، صفحه 95-108

259

The Role of Government and Local Actors in the Tourism Industry Development in Iran: An Unsuccessful Intervention Model

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 53-69

260

The Role of Media in Promoting Civic Skills in View of Hamshahri Subscribers (Case Study: Tehranin 3, 10 and 16 Districts)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 13-26

261

The Role of Structure in the Aesthetic Creation of Architectural Space

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 5-14

262

The solving linear one-dimemsional Volterra integral equations of the second kind in reproducing kernel space

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 79-86

263

The study of relation between existence of admissible vectors and amenability and compactness of a locally compact group

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 14، پاییز 2018، صفحه 103-112

264

The Sum Graph of Non-essential Submodules

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1397

265

The Tangent Cones at Double points of Prym-Canonical Divisors of Curves of genus 7

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 31-40

266

The Tensor Degree of a Pair of Finite Groups

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 13، بهار 2018، صفحه 41-46

267

The Use of Fuzzy Variational Iteration Method For Solving Second-Order Fuzzy Abel-Volterra Integro-Differential Equations‎

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 211-219

268

Time-staged outputs in production process: A DEA-Based Approach

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1397

269

Time-Varying Modeling of Systematic Risk: using High-Frequency Characterization of Tehran Stock Exchange

International Journal of Finance & Managerial Accounting
دوره 2، شماره 8، بهار 2018، صفحه 47-61

270

To Determine Satiety Index of Low-fat Yogurt in Healthy Normal-Weight Isfahanian Adults

Food and Health
دوره 1، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-7

271

Truth Values and Connectives in Some Non-Classical Logics

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1397

272

Twentieth Century Urbanization in Bangladesh and a Spell of High and Unsustainable Urban Growth

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 5-14

273

Urban Design and Social mixing in the Neighborhood Districts (Case Study: Abadan, Iran)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 51-68

274

Urban Sprawl Pattern and Its Implications for Urban Management (Case Study: Zaria Urban Area, Nigeria)

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 5-12

275

Urban Transformation: a Changing Phase of Minna Central Area, Nigeria

International Journal of Architecture and Urban Development
دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 25-32

276

Usages of Social Networking Websites among Undergraduate Students

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 33-41

277

Using Implicit/Explicit Salvation Models to Theoretical Study Tautomerism in 7H-purine-2, 6-diamine

Journal of Physical & Theoretical Chemistry
دوره 14، شماره 4، پاییز 2018، صفحه 331-341

278

Utility of Ranking Warehouse Candidates in Workshop Locations Using UTAStar

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 3، شماره 12، بهار 2018، صفحه 5-14

279

Utilizes the Community Detection for Increase Trust using Multiplex Networks

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 21-26

280

Videos as Global Networks in the Practice of Migration (An Iranian Case Study)

IAU International Journal of Social Sciences
دوره 8، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 27-38

281

Weak Disposability in Integer-Valued Data Envelopment Analysis

International Journal of Industrial Mathematics
دوره 10، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 385-395

282

Weighted quadrature rules with binomial nodes

Journal of New Researches in Mathematics
دوره 4، شماره 15، زمستان 2018، صفحه 139-148

283

Zernike radial polynomials method for solving nonlinear singular boundary value problems arising in physiology

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1397

284

ابزار تنظیم‌ بازار مالی در ایران و انگلستان

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 95-112

285

اپیدمیولوژی مولکولی سوش‌های مایکوپلاسما بویس جدا شده از عفونت‌های ورم پستان بالینی در گاو

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2497-2506

286

آثار آتش‏های عمدی بخش کشاورزی بر محیط زیست (مطالعه موردی:استان اصفهان)

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 113-124

287

اثرات افزودن ژل رویال به رقیق‌کننده تریس ـ زرده تخم مرغ بر فراسنجه‌های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری‌ به صورت مایع

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 3(پیاپی 62)، پاییز 1397، صفحه 2553-2560

288

اثرات بور بر محیط زیست و روش‌های حذف آن از محلول‌های آبی

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-27

289

اثرات تغییرات اجتماعی بر توسعه حسابداری

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 79-92

290

اثر آتش سوزی بر خصوصیات خاک و پوشش گیاهی در دو سایت مرتعی مطالعه موردی (مراتع بلومان استان لرستان)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

291

اثرات کاربرد برگی سالسیلیک اسید بر ویژگی‌های رشدی چمن لولیوم تحت شرایط تنش شوری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1396

292

اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت درآمدهای نفتی بر فقر اقتصادی مناطق شهری در ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 56-75

293

اثرات متقابل اطلاعات حسابداری مدیریت و تکنولوژی تولید بر عملکرد تولید در سازمان‌هایی با ارزش‌های فرهنگی جمع‌گرا و فردگرا

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 1 (پیاپی 39)، بهار 1397، صفحه 81-102

294

اثر اینتراستریفیکاسیون شیمیایی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط های پالم استئارین/ روغن کانولا

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 113-127

295

اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی نوشیدنی پروبیوتیک حاصل از مخلوط شیر گاو و شیر سویا

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، بهار 97، بهار 1397، صفحه 109-121

296

اثر انواع مختلف خوراک‌های اکسترود تجاری بر برخی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد در استان چهارمحال و بختیاری

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 9، 1 (پیاپی 29 بهار و تابستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-58

297

اثر باقی‌مانده کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک در سیستم کشت باقلا- برنج

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 103-115

298

اثربخشی ابعاد حاکمیت شرکتی بر رابطه مسئولیت اجتماعی و عدالت مالیاتی

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 27-46

299

اثر پلاسمای اکسیژن در رنگرزی الیاف پشمی به منظور اصلاح خواص سطحی الیاف و کاهش آثار زیست محیطی پساب صنایع رنگرزی

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1396

300

اثر تنش شوری بر قوه‌نامیه بذر پسته خودرو (Pistacia vera L.) در جنگل خواجه کلات مشهد

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1397

301

اثر جهانی‌شدن اقتصادی بر عملکرد محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

302

اثر خروج دام و جنگل نشین از جنگل بر تجدید حیات طبیعی در جنگل عباس آباد استان مازندران

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 139-159

303

اثر خروج دام و جنگل نشین از جنگل بر تجدید حیات طبیعی در جنگل عباس آباد استان مازندران

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1397

304

اثر خشکیدگی تاجی ناشی از خشکسالی بر برخی عناصر غذایی در جنگل‌های بلوط ایرانی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

305

اثر رشد جمعیت، سرمایه انسانی و مصرف فراورده های نفتی بر آلودگی محیط زیست در ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

306

اثر سازوکار‌های حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین توانایی مدیران و ایجاد ارزش برای سهام‌داران

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 93-108

307

اثر سیاست‌های مالیات بر آلودگی در تقاضای خانوارها برای کالاهای آلوده کننده محیط زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1397

308

اثر سرریزهای تکنولوژی بر انتشار فضایی CO2 درکشورهای منتخب درحال توسعه آسیا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

309

اثر شیب طولی و پلان مسیر چوب‌کشی و تعداد تردد اسکیدر بر کوبیدگی خاک جنگل (مطالعه موردی: طرح جنگل‌داری دکتر بهرام‌نیا)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

310

اثر صمغ دانه بالنگو بر ویژگی‌های رئولوژیکی، فیزیکی و حسی کیک برنجی بدون گلوتن

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 61-68

311

اثر ضد باکتریایی عصاره دو گونه مرجان دریایی نرم Madracis sp. و Palythoa tuberclosa از سواحل چابهار

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2523-2530

312

اثر عمق مالی بر بازده سهام: رویکرد آزمون کرانه‏ها

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 171-188

313

اثر کادمیوم بر رشد و غلظت عناصر غذایی ترتیزک آبی تحت شرایط شوری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1397

314

اثرگرمایش جهانی برتغییرات درجه روزهای رشد گیاهان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1397

315

اثر گونه های درختی بر ذخیره کربن آلی و خصوصیات خاک در جنگل طبیعی و جنگل کاری های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا- ساری)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

316

اثر مالیات آلودگی بر تقاضای خانوارها برای کالاهای آلوده‌کننده محیط زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-115

317

اثر نیروی شناوری حرارتی در الگوی جریان هوا و پراکندگی آلاینده ها در دره های شهری با طرح بندی های فیزیکی مختلف

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

318

اثر نویز در پیش بینی زمانی جریان و انتقال آلودگی در محیط متخلخل با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1397

319

اثر نوع و مقدار ماده عمل آورنده و نوع آرد بر کاهش میزان اسید فیتیک و ویژگی‌های کیفی در خمیر و نان تست

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، بهار 97، بهار 1397، صفحه 63-76

320

ادراک حسابرسان داخلی از نقش آنان در مشاوره و اطمینان بخشی درباره محیط زیست، امور اجتماعی و راهبری

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 153-162

321

ارایه الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادارتهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 113-130

322

ارایه چارچوبی با در نظر گرفتن ملاحظات بهداشت، ایمنی و محیط ‌زیست در تخریب ساختمان‌ها با استفاده از FAHP (مطالعه موردی: سعادت‌آباد تهران)

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-19

323

ارایه چارچوب فرآیندی شناسایی عدم‌قطعیت‌ها و پیشران‌ها (مورد مطالعه: نفت و انرژی)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105)، زمستان 1394، صفحه 1-16

324

ارایه راهکار جهت انتخاب بهترین فرایند تصفیه فاضلاب با استفاده از مدل AHP در منطقه باباباغی تبریز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

325

ارایه سیستم معاملات الگوریتمی برای قرارداد آتی سکه طلا مبتنی بر داده‌های درون-روزی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 49-68

326

ارایه یک الگوی مدیریتی به منظور بررسی مطلوبیت منطقه برای استفاده از روان ‎آب شهری در مدیریت فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر کرج)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

327

ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه فازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1396

328

ارایه مدل مدیریت آنالیز تولید انرژی برق از مزارع بادی با استفاده ازسیستم WEB GIS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

329

ارایه مدل مهندسی بهای تمام شده ایمنی جهت افزایش شاخص های بهره‌وری

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 15-27

330

ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 67-81

331

ارائه الگویی برای درک تردید حرفه‌ای حسابرسان با رویکرد تحلیل محتوا

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 11-28

332

ارائه الگوی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با تکنیک ترکیبی دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 175-188

333

ارائه الگوی تعدیل منابع انسانی با رویکرد مبتنی بر ساخت آینده شغلیِ کارکنان در شهرداری های استان اصفهان

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 3 (پیاپی 114)، پاییز 1397، صفحه 161-177

334

ارائه الگوی توسعه پایدار ملی بر اساس مبانی مدیریت دانایی استراتژیک متکی بر تئوری نظم در آشفتگی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 165-178

335

ارائه الگوئی بهینه برای مسیر راه آهن تبریز ورزقان با استفاده از مدل AHP-FUZZY

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

336

ارائه چارچوبی با در نظر گرفتن ملاحظات بهداشت، ایمنی و محیط ‌زیست در تخریب ساختمان ها با استفاده از FAHP (مطالعه موردی: سعادت آباد تهران)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1397

337

ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR)

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 15-36

338

ارائه راهکارهای بهینه مدیریت پسماند شهری با استفاده از مدل مفهومی سوات ( (SWOT و ارزیابی راهبردها با استفاده از ماتریس راهبردی کمی (QSPM) ؛ مطالعه موردی منطقه 3 شهرداری تهران در سال 1392

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

339

ارائه فرمولاسیون جدید با استفاده از تمرهندی و پونه در زیتون پرورده

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 91-100

340

ارائه مدل ارزشیابی پروژه های طراحی معماری دانشجویان با استفاده از تکنیک DEMATEL

هویت شهر
دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-88

341

ارائه مدل انسجام اجتماعی و نقش آن در انسجام درون‌گروهی خانواده در جوامع در حال گذار به توسعه‌یافته «نمونه موردی شهر تهران»

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 67-82

342

ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، زمستان 1396، صفحه 13-25

343

ارائه مدلی برای پیش‌بینی برون‌سپاری فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی سازمان‌های دولتی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، تابستان 1397، صفحه 71-86

344

ارائه مدل به منظور پیش بینی مصرف کودهای شیمیایی در ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1396

345

ارائه مدل تاثیر ریسک غیرسیستماتیک بر سیاست های تأمین مالی کل شرکت‌‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 21-38

346

ارائه مدل تاثیر فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه ای در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، تابستان 1397، صفحه 117-128

347

ارائه مدل تجاری سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ICT

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 63-82

348

ارائه مدل رابطه هوش مالی با گرایشهای رفتاری و اثر آنها در تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 203-222

349

ارائه مدل ساختاری جهت تجاری سازی دانش در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105)، زمستان 1394، صفحه 17-27

350

ارائه مدل کیفیت افشای اطلاعات حسابداری مبتنی برتحلیل رفتار مالی مدیران (دیدگاه روانشناسی شناختی)

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 63-82

351

ارائه مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین به‌منظور توسعه تولید سوخت سبز از جلبک‌ها در کشور

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

352

ارائه و اعتبار یابی مدل دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل برمبنای نظریه داده بنیان و مدل معادلات ساختاری

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، زمستان 1396، صفحه 93-111

353

ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 129-144

354

ارتباط با دیگری از دیدگاه گابریل مارسل و بازتاب آن در نمایش شیرفهم

فلسفه تحلیلی
دوره 20، شماره 33 -بهار و تابستان 1397، بهار و تابستان 1397، صفحه 143-169

355

ارتباط بین غلظت سرب خون با استرس و فرسودگی شغلی کارکنان یک کارخانه باتریسازی در تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

356

ارتباط بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و میزان سرمایه‌گذاری‌های شرکت با تأکید بر نقش محدودیت‌های مالی و افق زمانی سرمایه‌گذاری سهامداران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 37، بهار 1397، صفحه 119-132

357

ارتباط تاب‌آوری با تعهد حرفه‌ای در پرستاران بخش‌های ویژه

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-76

358

ارتباط تنوع گونه‌های گیاهی با برخی عوامل محیطی در منطقه وزگ یاسوج

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

359

ارتباط رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان، با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (موردپژوهی: کلانشهر تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1397

360

ارتباط سنجی بارش های شدید بهاری و تابش طول موج بلند خروجی زمین، مطالعه موردی بارش 15 آوریل 2016 شمال غرب ایران

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 29-47

361

ارتباط میزان سیانور با ارتفاع، عمق و فاصله از مجتمع طلای موته در خاک و آب پناهگاه حیات وحش موته، اصفهان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 81-91

362

ارتقا تعاملات اجتماعی در عرصه همگانی محلات معطوف به برنامه ریزی محله - مبنا (نمونه موردی: محله حامد شهر مشهد)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

363

ارزیابی آثار زیست محیطی احداث مجتمع پرورش ماهیان گرمابی در اراضی پایین دست تالاب آلاگل- استان گلستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

364

ارزیابی اثرات اقتصادی خشکسالی بر زیر بخش زراعت و بیلان منابع و مصارف آبی در شرق حوضه زاینده‌رود

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

365

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست شهرستان طرقبه شاندیز با به‌کارگیری مدل تخریب

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

366

ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی، مطالعه موردی: روستاهای بخشهای جرقویه علیا و بن رود شهرستان اصفهان

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 105-121

367

ارزیابی اثرات ریزگردها با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره AHP (مطالعه موردی: شهر اهواز)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

368

ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه انتقال آب به شهر کرمان

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

369

ارزیابی اثرات زیست محیطی سایت های گردشگری شهر زاهدان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

370

ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری بر مناطق شهری و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار آن به منظور ارا ئه یک برنامه استراتژیک (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

371

ارزیابی اثرات طرح تسطیح لیزری از دیدگاه پایداری در شهرستان سپیدان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

372

ارزیابی اثرات طرح ساماندهی خروج دام بر تجدید حیات و جنگل نشینان در جنگل های فومن

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1397

373

ارزیابی اثرات محیط زیستی نیروگاه حرارتی بیستون با استفاده از دو روش ماتریس ایرانی و ماتریس سریع (RIAM)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

374

ارزیابی اجرای اقدامات بهبود کارایی انرژی در صنایع قند و شکر و روغن نباتی با روش SWOT و QSPM

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 13-23

375

ارزیابی ارتباط بین سطح آلاینده های هوا و میزان مراجعه کنندگان ناشی ازبیماری قلبی به بیمارستان در شهر اصفهان

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 1-14

376

ارزیابی آسیب‌شناسی بافتی نانوکامپوزیت تری کلسیم فسفات در مقایسه با نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت بر روند التیام نقیصه ایجاد شده در استخوان ران خرگوش

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2635-2644

377

ارزیابی استراتژی معاملات زوجی با رویکرد فاصله‏ای در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 99-112

378

ارزیابی اطمینان پذیری تصفیه خانه فاضلاب به روش تحلیل درخت خطا فازی(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک غرب تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

379

ارزیابی اقتصادی- زیست‌محیطی باغات سنتی شهر قزوین

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

380

ارزیابی امنیت اجتماعی آب در دهستان‌های شهرستان کرمانشاه

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 50-65

381

ارزیابی بلوغ هم‌راستایی فناوری ‌اطلاعات و کسب ‌و ‌کار در نظام سلامت با بهره‌گیری از الگوی امتیازی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی ایران)

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-16

382

ارزیابی پایداری ژئومورفولوژی شهری جهت برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهر (مطالعه موردی: یزد)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 155-168

383

ارزیابی پتانسیل بازیافت مواد زائد جامد شهری (مطالعه موردی: شهر رامسر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

384

ارزیابی پتانسیل تولید زهاب اسیدی باطله های کارخانه فرآوری مجتمع سنگ آهن سنگان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

385

ارزیابی پتانسیل خورندگی در خاک مجاور خطوط لوله‌های آبرسانی شهرهای آبادان و خرمشهر

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

386

ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 121-134

387

ارزیابی تاثیر ساختار زمین شناسی بر منظر زیست محیطی منابع آب فشم

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

388

ارزیابی تاثیر مصالح و کارآمدی سیستم‌های سرمایشی بر مصرف برق ساختمان‌های شهری: مدل WRF+BEM در منطقه شهری بندر‌عباس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

389

ارزیابی تاثیر مواجهه با آلودگی صوتی بر میزان حوادث در کارخانجات شیشه‌سازی و بلور به کمک ابزار GIS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

390

ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهر ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین بین سال های 2000 و 2014

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

391

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز رودخانه تجن با تکیه بر سنجه‌های سیمای سرزمین

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

392

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

393

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری(مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

394

ارزیابی تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر هیدروگراف سیل حوزه آبخیز امامه، استان تهران

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 8، 2 (پیاپی 28 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-68

395

ارزیابی تقاضای تفرجی سامان عرفی قوری قلعه در جنگل‌های حوزه شهرستان پاوه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

396

ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری های کشاورزی و مرتعداری با روش Fuzzy AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قوری چای استان اردبیل)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1397

397

ارزیابی توابع احتمالی-آماری جهت بررسی الگوی توزیع طبقات تاج پوشش در جنگل های چارطاق اردل

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1396

398

ارزیابی توان اکولوژیک برای اکوتوریسم غرب لرستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

399

ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری‌های کشاورزی و مرتع‌داری با استفاده از مدل FUZZY AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کفتاره استان اردبیل)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

400

ارزیابی توان اکولوژیک به منظور توسعه شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: جزیره مینو)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1396

401

ارزیابی توان اکولوژیک تالاب قوریگل برای کاربری کشاورزی و مرتعداری با روش AHP

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1397

402

ارزیابی توان اکولوژیک توریسم با استفاده از مدل‌های‌ تصمیم گیری چند معیاره AHP و FAHP چانگ در محیط GIS (مطالعه موردی: شمال بهبهان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

403

ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه شهری با تکنیک‌های ANPو منطق فازی (مطالعه موردی: شهر بانه)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

404

ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری، روستایی و صنعتی شهرستان شیراز و برآورد استقرار فعلی این مناطق با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-63

405

ارزیابی‎ ‎توان‎ ‎اکولوژیک توسعه‎ ‎شهری،روستایی و صنعتی شهرستان شیراز و برآورد ‏استقرار فعلی این مناطق ‏‎ ‎با استفاده‎ ‎از‎ ‎سامانه‎ ‎اطلاعات‎ ‎جغرافیایی‎(GIS)‎

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

406

ارزیابی توان اکولوژیک جنگل های منطقه حفاظت شده ارسباران با روش های ارزیابی چند معیاره بولین و تکنیک ترکیب خطی وزنی(WLC) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 127-141

407

ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز سد تاجیار برای کاربری تفرج با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP )

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

408

ارزیابی توان اکولوژیک حوضه ی آبخیز سد تاجیار برای کاربری جنگلداری با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

409

ارزیابی توسعه کاربری صنعتی با تکنیکANP و Vikorدر محیط فازی با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهرستان آذرشهر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1396

410

ارزیابی چند معیاره مکانی پارک ملی کرخه جهت توسعه طبیعت گردی با استفاده از GIS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

411

ارزیابی خاصیت آنتی‌باکتریال لفاف‌های بسته‌بندی نانو نقره اصلاح شده با فتوکاتالیست TiO2 به روی کله پاچه

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 1(پیاپی 60)، بهار 1397، صفحه 2393-2402

412

ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه رازی با تاکید بر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1397

413

ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه کردستان در خصوص مسایل زیست‌محیطی

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-117

414

ارزیابی درصد استقرار جمعیت‌های گونه گیاهی Salsola rigida در مناطق مختلف رویشی استان سمنان

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 9، 1 (پیاپی 29 بهار و تابستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-20

415

ارزیابی درونی کردن ارزش‌های زیست محیطی در نظام آموزش و پرورش

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1396

416

ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 133-145

417

ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست بخش صنعت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی با استفاده از روش Delphi و مدل تلفیقی FMEA&TOPSIS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 141-156

418

ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست بخش صنعت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی با استفاده از روش Delphi و مدل تلفیقی TOPSIS&FMEA

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

419

ارزیابی ریسک در طراحی محصول با رویکرد FMEA فازی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1397

420

ارزیابی ریسک زیست‌محیطی کارخانه سیمان اکباتان همدان با استفاده از روش‌های (FMEA.AHP.Delphi)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

421

ارزیابی ریسک زیست‌محیطی کارخانه فولاد با استفاده از روش های ANP و TOPSIS (مطالعه موردی: کارخانه فولاد ویان همدان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

422

ارزیابی ریسک سلامت آرسنیک در برخی محصولات کشاورزی، روستا‌های گیلکلو و قوجاق شهرستان قروه استان کردستان

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

423

ارزیابی ریسک سلامت منابع آب اطراف مجتمع مس میدوک شهربابک استان کرمان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

424

ارزیابی ریسک محیط‌زیستی تالاب‌ها با استفاده از روش‌های TOPSIS و EFMEA (مطالعه موردی : تالاب آقگل در استان همدان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

425

ارزیابی ریسک محیط زیستی مجتمع کشت و صنعت شهدای خلیج فارس با استفاده از روش TOPEFMEA

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-75

426

ارزیابی ریسک های زیست محیطی ایستگاه های تقویت فشار گاز بنگستان و آسماری به روش HAZANدر مجتمع بهره برداری نفت و گاز مارون 3

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

427

ارزیابی ریسک های زیست محیطی کارخانه ی بهره برداری نفت و گاز مجتمع مارون ( 3 ) با روش تجزیه و تحلیل خطر ( HAZAN )

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

428

ارزیابی ریسک‌های محیط‌زیستی واحد بهره‌برداری پالایش گاه نفت خام گچساران با تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و تجزیه و تحلیل حالات خرابی و شکست محیط‌زیستی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 165-178

429

ارزیابی رفتار ایمنی کشاورزان صیفی‌کار شهرستان اندیمشک در استفاده از سموم شیمیایی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-22

430

ارزیابی روش های انتقال آب از سد صفارود به شهر کرمان

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

431

ارزیابی روش های قطعی و زمین آمار در پهنه بندی غلظت ذرات معلق ( PM10وPM2.5 ) با استفاده ازGIS : مطالعه موردی، شهر سبزوار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1396

432

ارزیابی روند بیابان زایی در دشت مهران با تاکید بر معیارهای بیوفیزیک مدل IMDPA

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

433

ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی حوضه آبخیز مشرف به دریاچه بزنگان با روش طبقه بندی تحلیل مولفه های مستقل (ICA)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

434

ارزیابی زیستی رودخانه بالخلو اردبیل بر اساس شاخص های کمی( شانون -مارگالف- پیلو)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

435

ارزیابی سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و مدل‌سازی تلفات تبخیر و باد بردگی در آبپاش مدل ADF 25 ͦ در منطقه مغان

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 117-134

436

ارزیابی سیستم کنترل داخلی شرکت پالایش گاز پارسیان بر اساس چهارچوب ارائه شده کوزو 2013

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 193-206

437

ارزیابی سیستم مدیریت پسماندهای تولیدی بیمارستانهای شهرستان ساری با تاکید بر شیوه بی خطرسازی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

438

ارزیابی سلامت روان شناختی شهروندان بروجرد و بررسی پراکندگی آن در سطح شهر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

439

ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان همدان

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، پاییز 1397، صفحه 83-94

440

ارزیابی شبیه‌سازی عملکرد، بهره‌وری آب گیاه آفتابگردان و شوری خاک تحت تنش‌های آبی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 15-38

441

ارزیابی شدت تخریب منابع آب زیر زمینی با استفاده از مدل اصلاحی بیابان زایی IMDPA و GIS در دشت شیراز استان فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

442

ارزیابی صرفه جویی به مقیاس بانک‌های بورسی کشور با استفاده از مفاهیم تئوری محدودیت‌ها

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 69-81

443

ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری

هویت شهر
دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-56

444

ارزیابی ظرفیت استفاده دوباره از نیروگاه حرارتی بعثت تهران بر اساس مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP)

هویت شهر
دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-40

445

ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه ی ژئوتوریسمی آبشاربیشه با تاکیدبر توسعه ی پایدار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

446

ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری میراث زمین در مناطق یخچالی با استفاده از تلفیق مدل‌های ارزیابی (مطالعه موردی: دره شهرستانک)

جغرافیایی سرزمین
دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 103-120

447

ارزیابی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های میراث‌های ژئومورفیک در مناطق خشک به کمک روش کومانسکو (مطالعه موردی: منطقه بیابانی و کویری مرنجاب)

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 58، تابستان 1397، صفحه 101-114

448

ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز

مطالعات مدیریت شهری
دوره 10، شماره 33، بهار 1397، صفحه 1-15

449

ارزیابی عملکرد مدل گارچ تحقق‌یافته برای برآورد واریانس شرطی شاخص بورس تهران

دانش سرمایه‌گذاری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

450

ارزیابی عملکرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندگانه در سنجش کربن آلی محلول در آب

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 33-44

451

ارزیابی عملکرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندگانه در سنجش کربن آلی محلول در آب

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1396

452

ارزیابی عوامل شفابخشی مکان و منظر با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی نمونه موردی: اقامتگاه های سالمندی تهران

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

453

ارزیابی غلظت عناصر مس، کادمیوم، سرب و روی موجود در رسوبات تالاب هشیلان در استان کرمانشاه با استفاده از شاخص ژئوشیمیایی مولر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

454

ارزیابی فنی و اقتصادی ساختمان تجاری انرژی خالص صفر در شهر اهواز با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

455

ارزیابی قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتعداری (مطالعه موردی: حوضه آب خیز سد تاجیار استان آذربایجان شرقی)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1397

456

ارزیابی قابلیت ارتقاء سطح حفاظتی مناطق شکار ممنوع (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع الوند همدان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 143-157

457

ارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و رابطه بین بُعد فرکتالی منحنی رطوبتی با این پارامترها

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 15-24

458

ارزیابی کیفیت احیای میراث صنعتی معاصر ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی: انبار کتان تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

459

ارزیابی کیفیت زندگی در محلات سنتی با استفاده از تکنیک رگرسیون چندمتغیره (مطالعه موردی: محله کلپا همدان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

460

ارزیابی کیفیت محیط شهری و عملکرد آن در فرایند پایداری اجتماعی (مورد مطالعه: منطقه 10 کلانشهر تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

461

ارزیابی کیفیت هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) (مطالعه موردی: شهر تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

462

ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله گاز ترش بخش خشکی پروژه فازهای 10-9 توسعه میدان گازی پارس جنوبی و ارایه راهکارهای بهبود مدیریت HSE

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

463

ارزیابی لرزه ای سدهای دوستدار محیط زیست (سدCSG)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

464

ارزیابی مخاطرات واحد تعمیرات ترابری ملی حفاری ایران ‌ با استفاده از روش HAZAN

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

465

ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 117-132

466

ارزیابی مدل LARS-WG و روش تغییر عامل در ریز مقیاس نمایی بارش و درجه حرارت

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

467

ارزیابی مدل‌های هوشمند در تخمین هدایت الکتریکی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مازندران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 87-98

468

ارزیابی میزان برآورد رسوب با بهره گیری از روش منحنی سنجه ومقایسه نتایج با روش های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی :رودخانه بابلرود-استان مازندران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

469

ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری(مطالعه موردی: شهر مریوان)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 10، شماره 33، بهار 1397، صفحه 29-40

470

ارزیابی مسیر بحرانی در کنترل پر‌‌‌‌‌‌‌وژه‌های بحران زوال بلوط در جنگل تنگ سولک

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1397

471

ارزیابی مطلوبیت مکانی کاربری کشاورزی با توجه به توان اکولوژیکی، اقتصادی و نیاز اجتماعی در حوزه آبخیز سمنان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

472

ارزیابی معیارهای موفقیت آمیز مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه شهر شیراز

مطالعات مدیریت شهری
دوره 9، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 19-34

473

ارزیابی مهارت زمانسنجی بازار و به گزینی اوراق مدیران صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در ایران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 61-82

474

ارزیابی نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از روش‌‌ هیدرولیکی محیط خیس‌شده در رودخانه زرینگل

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1397

475

ارزیابی نرم افزار های هیدرولوژیکی در استخراج پارامترهای فیزیوگرافی حوضه های آبخیز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

476

ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه

هویت شهر
دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-36

477

ارزیابی نقش سیستم پخش سیلاب در تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی به روش حجم کنترلی (مطالعه موردی: گربایگان فسا)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

478

ارزیابی نقش و عملکرد انجمن های زیست‌محیطی بر ارتقای پایداری زیستی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: انجمن سبز چیا-شهرستان مریوان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

479

ارزیابی و تحلیل اثرات زیست محیطی واحد تولید کنسانتره آهن (مطالعه موردی: کارخانه فرآوری کنسانتره آهن کوه بابا- چاراویماق)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

480

ارزیابی و تحلیل سطح‌بندی استان‌های کشور با رویکرد شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل TOPSIS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

481

ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء عملکرد فعالیتی پارک های شهری )نمونه موردی پارک خانواده شهرمهاباد)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1397

482

ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 241-256

483

ارزیابی و تعیین ظرفیت تحمل گردشگری در راستای رضایتمندی گردشگران(منطقه مورد مطالعه: الموت قزوین)

جغرافیایی سرزمین
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1397

484

ارزیابی و رتبه بندی فعالیت های مولد ریسک محیط زیستی کارخانه نمک زدایی شماره (1) اهواز با استفاده از مدل تحلیل سلسه مراتبی (AHP)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

485

ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری و بررسی رابطه آن با اعتماد اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی محله ججین اردبیل)

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 123-141

486

ارزیابی وضعیت مدیریت و برنامه ریزی کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها(مطالعه موردی- فرودگاه مهرآباد)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 113-121

487

ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه های محیط زیستی واحد بهره برداری نیروگاه گازی آبادان با استفاده از روش EFMEA

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

488

ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی مترو تهران و حومه با استفاده از روش EFMEA (مطالعه موردی: پایانه صادقیه)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

489

ارزیابی و مقایسه شاخص‌های رویه‌ای و محتوایی توسعه پایدار در مناطق 7 و 22 تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 139-153

490

ارزش اکولوژیکی اکوسیستم‎های در معرض خطر مانگرو

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 148-168

491

ارزش‌گذاری اقتصادی آسیب‌های وارده به درختان سرپا در اثر عملیات بهره‌برداری جنگل چفرود گیلان

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دوره 8، 2 (پیاپی 28 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-82

492

ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد تفرج‌گاهی پارک ساحلی اهواز با استفاده از روش هزینه سفر انفرادی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 191-202

493

ارزشگذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفه مراتع با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدونیک- مطالعه موردی: حوزه آبخیز زمکان استان کرمانشاه

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1397

494

ارزشگذاری اقتصادی منابع زیستی منطقه حفاظت شده لشگردر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1396

495

ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی؛ مفاهیم و روش‌ها

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

496

آزمون اثرگذاری همزمانی قیمت سهام بر ریسک کاهش قیمت سهام

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 101-115

497

آزمون ارتباط استقلال هیات مدیره ، اندازه هیات مدیره و کیفیت حسابرسی با اجتناب مالیاتی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-14

498

آزمون تجربی فرضیه کائو و روبین: مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 24، بهار 1397، صفحه 23-37

499

آزمون رابطه ریسک نکول و اثر شتاب: با استناد به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 37، بهار 1397، صفحه 103-118

500

آزمون رفتار حسابرسان در برقراری توازن بین وظایف ذاتی حسابرسی و فعالیت‌های بازاریابی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 15-28

501

آزمون قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد مقدار ارزش حدی با بکار گیری ابزار مشتقه

دانش سرمایه‌گذاری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1397

502

آزمون مدل پنج عاملی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 221-236

503

آزمون مدل تاثیرگذاری روش های تامین مالی داخلی و خارجی بر بازده کل واقعی سهام

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 185-198

504

آزمون نوسانات تورم و بیش ‌سرمایه‌گذاری با تاکید بر بیش اعتمادی مدیران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 265-280

505

آسیب‌شناسی تدوین و اجرای لایحه تحول نظام مالیاتی از منظر خط‌مشی‌گذاری (موردمطالعه: سازمان امور مالیاتی)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، بهار 1397، صفحه 1-15

506

استخراج ترکیبات فنولی و توکوفرولی گیاه متکا و بررسی تأثیر عصاره آن در پایداری روغن آفتابگردان بعنوان جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 81-90

507

استراتژی آربیتراژ آماری خنثی نسبت به بازار با استفاده از مدل‌های عاملی در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 83-93

508

استراتژی‌های محتوا در شبکه‌های اجتماعی: جوامع برند سلامت محور در ایران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 49-58

509

استفاده از داده کاوی و الگوریتمهای درخت تصمیم گیری جهت بهینه سازی فرآیند تعمیرات و نگهداری

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

510

استفاده از روش ارزیابی چرخه‌ی حیات برای مقایسه آثار محیط زیستی بام سبز و بام معمولی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

511

استفاده از روش خوشه‌بندی فازی در طبقه‌بندی غلظت فلزات سنگین و برخی ویژگی‌های خاک در مناطق اطراف شهرک تخصصی روی زنجان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1397

512

استفاده از رویکرد‌های بنیادی زمین آمار به منظور شناسایی نواحی محتمل تغذیه‌کننده آبخوان دشت تهران-کرج

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 119-138

513

استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین و سنجش از دور درتحلیل تغییرات و تخریب سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شیرین دره - استان خراسان شمالی_ ایران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

514

استفاده از عصاره آنزیمی لاکتوباسیلوس کازئی، آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اوریزا جهت تولید پنیر اصلاح شده آنزیمی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 1-18

515

استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 89-102

516

استفاده از نقره دوپ شده با نانو ذرات آناتاز TiO2 بر روی سطح زئولیت Fe-ZSM5 برای حذف رنگ آلی تحت نور UV

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

517

استفاده از هسته انگور (Vitis vinifera) نانو کپسوله به‌منظور بهبود شاخص‌های شیمیایی، باکتریایی و افزایش زمان ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

علوم غذایی و تغذیه
دوره 16، زمستان 97، زمستان 1397، صفحه 75-88

518

استفاده‌ گردشگری شبکه راه‌های مال رو بخش پاتم به عنوان پیاده‌رو

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 119-128

519

اسلام‌هراسی در رسانه‌های تصویری غرب

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، بهار 1397، صفحه 51-66

520

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان قائم شهر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

521

آشکارسازی روند تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهرستان اسلام‌شهر در سه دهه گذشته با استفاده از تکنیک سنجش از دور و GIS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

522

آشکارسازی روند دما در حوضه دریاچه ارومیه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

523

اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، زمستان 1396، صفحه 153-184

524

اصل بی طرفی دادرس و قواعد ناشی از آن

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، بهار 1397، صفحه 33-48

525

اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری»

هویت شهر
دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-48

526

اعتباریابی مدل‌ بازاریابی برای موسسات آموزش عالی خصوصی (یک مطالعه آمیخته)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، تابستان 1397، صفحه 55-70

527

اعتبارسنجی پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) مطالعه موردی: شهر شیراز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

528

اعتبار سنجی مدل‌های رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در ترسیم نقشه عمق تالاب بین المللی زریوار با استفاده از داده‌های سنجنده OLI ماهواره لندست 8

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

529

اعتبارسنجی و توسعه مدل‌های همزمانی بازده سهام و تاثیر وضعیت اقتصادی کشور بر تغییرات آن

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 81-98

530

آفرینش شاعرانه در فضای شهری: واکاوی نشانه شناختی فضای شهری باغ بلند شیراز

هویت شهر
دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-78

531

افشاء مستندات اتهام ؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سلاح‌ها (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه ورویه قضایی بین‌المللی)

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، زمستان 1396، صفحه 11-47

532

افشای اینترنتی اطلاعات مالی و ارزش شرکت: آزمون تجربی نظریه علامت‌دهی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 1-10

533

اکتساب دانش ضمنی در مدیریت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه (موردمطالعه: واکاوی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین از نگاه خبرگان صنعت روی)

خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت
دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، زمستان 1396، صفحه 1-11

534

اکوتوریسم از منظر قرآن‌کریم

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 169-175

535

آگاهی فراشناختی، ابعاد درک معنای ضمنی و رفتار تصمیم‌گیری حسابداران مدیریت در باور و عمل: مطالعه‌ی ذهنیت دانشجویان حسابداری

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 11-30

536

الگوی انتقال تکنولوژی با رویکرد آینده پژوهی درصنعت حمل و نقل ریلی (تحقیق موردی: قطار سریع السیر)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، زمستان 1396، صفحه 53-66

537

الگوی پراکنش گونه پده با استفاده از توابع K، L، G و J در منطقه مارون بهبهان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

538

الگوی تجمع عناصر زنوبیوتیک و ضروری در جایگاه های رویشی پر، پایش زیستی کوتاه مدت و بلند مدت با رویکرد سطوح تغذیه ای مختلف در مرغابی سانان زمستان گذران شمال ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

539

الگوی شهرهای حساس به آب رویکردی نوین به سوی توسعه شهری پایدار

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 135-148

540

الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس ,چگونه به قطب خبری تبدیل شویم

مطالعات رسانه ای
دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، زمستان 1396، صفحه 99-116

541

الگوی مفهومی حسابداری شهروندی مبتنی بر تفکر انتقادی

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 97-106

542

الگوی موجود و مطلوب ساختار تشکیلاتی روابط عمومی دانشگاههای دولتی (بررسی دیدگاه مدیران روابط عمومی)

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 11-122

543

آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب؛ آمایش منابع بجای آمایش فعالیت‌ها! (مطالعه موردی: حوضه آبریز خزر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

544

امکان‌سنجی استقرار مکان دفن مشترک مواد زاید جامد شهرستان خمینی‌شهر و شهرستان‌های مجاور آن با استفاده از منطق فازی و AHP

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 77-86

545

امکان‌سنجی تولید کیتیناز از جدایه بومی Beauveria bassiana

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-43

546

امکان سنجی کاربری اکوتوریسم در منطقه شکار ممنوع خرمناز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

547

امکان سنجی نحوه طراحی و رنکینگ محیط طراحی در مقررات ملی ساختمان براساس استاندار LEED

جغرافیایی سرزمین
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1396

548

آنالیز انرژی و زیست محیطی انتگراسیون سیستم پیل سوختی اکسید جامد با سایت جامع تولید یوتیلیتی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

549

انتخاب استراتژی تجاری مدیریت زنجیره تامین سبز با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه ای

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1397

550

انتخاب بهترین روش تصفیه فاضلاب ایستگاه های مترو تهران با استفاده از روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

551

انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم‌های بهبودیافته ژنتیک مرتب‌سازی نا‌مغلوب و الگوریتم پارتوی نیرومند با در نظر گرفتن ریسک بر مبنای ارزش در معرض خطر شرطی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 69-82

552

انتخاب پرتفوی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه مبتنی بر تحلیل رابطه خاکستری و برنامه‌ریزی خطی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 29-41

553

انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش میانگین واریانس مارکویتز با بهره‌گیری از الگوریتم‌های مختلف

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 37، بهار 1397، صفحه 43-53

554

اینترنت اشیاء در محیط زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1396

555

آنتروپی تیسالیس و آنتروپی تیسالیس شرطی افرازهای فازی

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

556

انحراف نرخ واقعی ارز و تورم در ایران: شواهدی جدید بر پایه‌ی رهیافت چرخشی مارکوف

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 1-12

557

اندازه گیری الکتروشیمیایی بیس فنول آ با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با آدنین و نانولوله های کربنی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

558

اندازه گیری غلظت یون فلوراید در انواع برند تجاری چای‌های سیاه و دم کرده آنها

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

559

اندازه‏گیری کارائی زیست محیطی شبکه اتوبوسرانی تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده‏ها

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

560

آینده پژوهی توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی ایران با استفاده از روش MIC-MAC و SSM

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

561

آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر علم و فناوری اطلاعات

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 127-138

562

آینده‌پژوهی خدمات فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105)، زمستان 1394، صفحه 29-45

563

آینده‌پژوهی رفتار صنعت هوانوردی مبتنی بر سناریوهای همزمان تقاضا و توسعه ظرفیت پایانه‌های مسافری با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 1 (پیاپی 112)، بهار 1397، صفحه 39-55

564

آینده پژوهی سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی به روش مدل سازی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 1 (پیاپی 112)، بهار 1397، صفحه 103-118

565

آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ایران (بخش ماشین آلات و تجهیزات)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، تابستان 1397، صفحه 33-54

566

آینده‌نگاری اثرات اجرای انتقال آب رودخانه سیروان (طرح سامانه گرمسیری) بر تحولات مکانی – فضایی شهرستان مهران

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 1 (پیاپی 112)، بهار 1397، صفحه 1-19

567

آینده نگاری سرمایه‌گذاری در صنعت مسکن ایران با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، زمستان 1396، صفحه 11-28

568

آینده نگری در طراحی مدل بومی سنجش "مراوده استراتژیک

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 1 (پیاپی 112)، بهار 1397، صفحه 9-37

569

انعطاف پذیری حسابداری وخوش بینی مدیران: آزمون تئوری اختیارات مدیریتی

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 1-14

570

اهمیت آزمایش عناصر خاک مزارع در توصیه کودی به منظور پایداری محیط: مطالعه موردی مزارع ذرت کوزران در استان کرمانشاه

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

571

اوراق بهادار سازی بیمه بلایای طبیعی در صنعت بیمه ایران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 277-298

572

اوراق بهادارسازی وام ها با رویکرد پوشش ریسک اعتباری

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 83-98

573

اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 7-19

574

اولویت بندی مولفه های توسعه پایدار در راستای احیاء بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله جلفای اصفهان)

جغرافیایی سرزمین
دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 89-104

575

اولویت بندی نقش زن در خانواده بر اساس رویکرد اسلامی مطالعه موردی: سریال تلوزیونی «کیمیا»

مطالعات رسانه ای
دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، زمستان 1396، صفحه 7-23

576

بازیابی پساب کارخانه روغن نباتی ورامین به روش IFAS

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1397

577

بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان)

هویت شهر
دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-28

578

بازخوانی قانون درجه بندی شهرداری‌ها در جهت توانمندسازی شهرداری‌های درجه 1 الی 7 برای تحقق درآمدهای پایدار (مطالعه استان اصفهان)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 10، شماره 33، بهار 1397، صفحه 41-55

579

بازده سهام و مدل ارزشگذاری مودیلیانی میلر: بازنگری تحلیل فاما و فرنچ

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 49-62

580

بازنمایی مضامین و مفاهیم سنت گرایی دینی در آثار سید رضا میرکریمی (با تأکید بر فیلم زیر نور ماه و اینجا چراغی روشن است)

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 69-89

581

برآورد آب مصرفی کشاورزی دهستان سودلانه با استفاده از الگوریتم برآورد تبخیر و تعرق SEBAL

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 105-120

582

برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف گاز در بخش خانگی ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 120-105

583

برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاهی بوستان آبشار تهران بااستفاده از روش ارزش گذاری مشروط

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

584

برآورد ارزش تفرجی چشمه آب گرم شابیل با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-169

585

برآورد تاج پوشش جنگل با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (جنگل‌های باغان مریوان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

586

برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ET0) در ایستگاه های سینوپتیک استان تهران

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-134

587

برآورد تقاضای ‌خدمات‌ درمان مطالعه موردی شهرهای شیراز و ارسنجان «روش لوجیت ‌تعمیم یافته و شبکه ‌عصبی ‌مصنوعی»

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-31

588

برآورد خطر و تحرک عناصر کادمیوم، سرب، مس، و روی در رسوبات تالاب انزلی با تاکید بر تفکیک ژئوشیمیایی فلزات سنگین

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

589

برآورد رسوبات معلق با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور در سواحل شمال-غربی خلیج‌فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-68

590

برآورد ضریب گیاهی گندم پاییزه با استفاده از داده‌های سنجش از دور با رویکرد کاهش داده

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 11-24

591

برآورد ظرفیت برد تفرجی در منطقه جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 69-76

592

برآورد ظرفیت برد تفرجی در منطقه جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1397

593

برآورد قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش مدل مالی رفتاری و مقایسه نتایج با روش های نسبت قیمت سهام به سود و زنجیره مارکف

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 149-168

594

برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه ای از ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

595

بررسی ابعاد تمایز رابطه ناظر با منظر مثمر و منظر زینتی در باغ‌های ایرانی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

596

بررسی آثار عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب: رویکردی بر روش داده‌های تابلویی با ضرائب متغیر

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 24، بهار 1397، صفحه 13-22

597

بررسی اثر pH و زمان نگهداری بر فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس و عصاره گیاه به لیمو در سیستم غذایی مدل

علوم غذایی و تغذیه
دوره 16، زمستان 97، زمستان 1397، صفحه 5-20

598

بررسی اثر آبیاری با فاضلاب بر انباشت فلزات کادمیوم و سرب در خاک و سبزیجات کشت شده

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

599

بررسی اثرات بافتی تغذیه با منابع مختلف آهن و روی (نانو ذره و شکل معدنی) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

600

بررسی اثرات پلاسما جت سرد آرگون بر مایکوتوکسین اکراتوکسین A تولید شده توسط جدایه‌های مختلف گونه‌های آسپرژیلوس نیگری

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2657-2664

601

بررسی اثرات تصفیه حرارتی- قلیایی بیومس دفعی در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی سیستم لجن فعال در مقیاس پایلوت

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

602

بررسی اثرات تغییرات پوشش اراضی بر مراتع بخش مرکزی شهرستان هرسین با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1397

603

بررسی اثرات تلفیق آزولا با کودهای آلی و غیرآلی بر شاخص‎های رویش صنوبر دلتوئیدس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1397

604

بررسی اثرات تیمول بر پلاک آتروم، میزان چربی‌های خون و شاخص‌های آتروژنیک سرم در موش‌های نر نژاد NMRI تغذیه شده با رژیم پرکلسترول

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 1(پیاپی 60)، بهار 1397، صفحه 2429-2438

605

بررسی اثرات حاشیه ای جاده های جنگلی بر برخی از شاخص های رشد و میزان کلروفیل برگ درختان دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در منطقه شوی شهرستان بانه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1396

606

بررسی اثرات زیست محیطی طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد با استفاده از روش انتروپی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

607

بررسی اثرات شرایط استخراج بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های میوه کنار و هسته خرما رقم مضافتی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، بهار 97، بهار 1397، صفحه 55-62

608

بررسی اثرات فضاهای سبز شهری بر دمای سطح زمین و جزایر حرارتی شهری: مطالعه موردی شهر نیشابور

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

609

بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی؛ سرای محله تجریش و شهادت)

هویت شهر
دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 93-102

610

بررسی اثرات مواجهه مستقیم با نانو ذرات اکسید مس بر عملکرد نرخ فیلتراسیون دوکفه‌ای آب شیرینAnodonta cygnea

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

611

بررسی اثر ارتفاع بلوک های ساختمانی در آشفتگی و جابه جایی ذرات تقاطع های شهری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

612

بررسی اثر استفاده از صمغ‌های دانه شاهی و پکتین بر ویژگی‌های کیفی و ارگانولپتیکی ماکارونی فاقد گلوتن

علوم غذایی و تغذیه
دوره 16، زمستان 97، زمستان 1397، صفحه 21-30

613

بررسی اثر افزودن آرد کتان (Linum usitatissimum) بر بیاتی و خواص حسی نان تست

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، بهار 97، بهار 1397، صفحه 45-54

614

بررسی اثر افق سرمایه‌گذاری بر تناوب بهینه متوازن سازیِ مجددِ پرتفویی از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرض مجاز بودن فروش استقراضی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 175-196

615

بررسی اثرتراکم جمعیت آسیب پذیر بر تاب آوری مناطق شهری مطالعه موردی محلات نواحی سه و چهار منطقه12شهر تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

616

بررسی اثر تغییرات پوشش اراضی بر مراتع حوزه آبخیز قوری چای با تکنیک سنجش از دور

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

617

بررسی اثر تیمارهای مختلف حرارتی بر خصوصیات کیفی و شیمیایی آب انگور

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، تابستان 97، تابستان 1397، صفحه 65-72

618

بررسی اثر توسعه اجتماعی بر سلامت اجتماعی در کلانشهر تهران

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 59-72

619

بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 37، بهار 1397، صفحه 1-15

620

بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 36، بهار 1397، صفحه 1-13

621

بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی، بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه چمن

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 71-85

622

بررسی اثر شکاف قیمتی و گزینش نادرست به عنوان معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 207-224

623

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پسته اهلی (Pistacia Vera L.) بر شدت ضایعات ناشی از هیپرکلسترولمی در آئورت خرگوش

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 3(پیاپی 62)، پاییز 1397، صفحه 2577-2584

624

بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی پسته اهلی(Pistacia Vera) بر شدت ضایعات ناشی از هیپرکلسترولمی در آئورت خرگوش

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2515-2522

625

بررسی اثر گروهی از آفت کش های شیمیایی مهم (ارگانوکلرین، ارگانوفسفات و کاربامات ) بر محیط زیست و انسان

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1397

626

بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 79-102

627

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌های قیمت بهداشت و درمان

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-27

628

بررسی احتمال آلودگی به آرسنیک در برخی محصولات کشاورزی توابع شهرستان هشترود

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

629

بررسی ادبیات پژوهشی موجود در ارتباط با محرک‏های بها و سود

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 109-124

630

بررسی ارتباط بین اجزای سیستم حسابداری مدیریت، ابهام، عدم تمرکز و عملکرد مدیران شرکت‌های تولیدی شهرستان بناب

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 36، بهار 1397، صفحه 15-30

631

بررسی ارتباط بین تنوع محصول، کاربرد فناوری پیشرفته تولید و پذیرش سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 123-148

632

بررسی ارتباط غلظت پروژسترون و تعداد شکم زایش بر درصد سلول‌های پلی مرفونوکلئارها در اندومتریوم رحم گاو شیری

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2507-2514

633

بررسی آزمایشگاهی کار آیی جاذب‌های زیستی برجذب نیترات از محلول‌های آبی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

634

بررسی آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج شبیه سازی عددی و حل تحلیلی معادله ی جابجایی - -پراکندگی کلاسیک برای آلودگی های واکنش ناپذیر

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 39-56

635

بررسی آزمایشگاهی و عددی قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین سرب توسط نانورس کلوزایتNa+

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 63-78

636

بررسی اعتبار نظر کارشناسی یا اهل خبره در اصول فقه

مبانی فقهی حقوق اسلامی
دوره 11، 1(21بهار و تابستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-52

637

بررسی اقتصادی و زیست محیطی دولت الکترونیک در بخش کشاورزی: مطالعه موردی پروژه صدور الکترونیکی پروانه و مجوز در استان فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

638

بررسی اکولوژیک رودخانه شاهرود با استفاده از گروه های تغذیه بی مهرگان کفزی و پارامترهای کیفی آب

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

639

بررسی آلایندگی مولیبدن و کبالت در منطقه معدنی دربیدو، استان کرمان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1397

640

بررسی الگوی اسیدهای چرب غیر اشباع و ترکیب شیمیایی گوشت لابستر خاردار ( Panulirus homarus) صید شده از خلیج فارس

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، تابستان 97، تابستان 1397، صفحه 43-50

641

بررسی الگوی پراکنش مکانی انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

642

بررسی آلودکی آب زیرزمینی محدوده پالایشگاه شازند به BTEX و MTBE

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

643

بررسی آلودگی بیسفنول A و نونیل فنول در مصب رودخانه های سواحل جنوب غربی دریای خزر

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 49-62

644

بررسی آلودگی چند گونه فلفل مصرفی به فلزات سنگین سرب و کادمیوم در شهرستان سنندج

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

645

بررسی آلودگی‌زدایی خاک‌های آلوده به‌فلزات‌ سنگین، یک پژوهش موردی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 25-32

646

بررسی آلودگی زیست محیطی خاک‌های اطراف معدن سرب و روی مهدی‌آباد یزد

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

647

بررسی آلودگی صوتی در مجتمع کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

648

بررسی آلودگی صوتی و آزردگی صوتی در مناطق مسکونی تحت تاثیر از صدای فرودگاه بین المللی اهواز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

649

بررسی آلودگی فلزات آهن، سرب و کادمیوم در رواناب سطحی (مطالعه موردی: مناطق پر ترافیک شهر ملایر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

650

بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک اراضی کشاورزی اطراف شهر زرقان استان فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

651

بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک شهرستان خرم آباد با استفاده از شاخص های آلودگی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

652

بررسی آلودگی های محیطی ایجاد شده با آفت کش های ارگانوفسفره توسط زیست حسگر طراحی شده با آنزیم استیل کولین استراز

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

653

بررسی امکان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر مدل کاپولا و دادههای شبیهسازی شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 1-16

654

بررسی امنیت شغلی و ادراک حمایت سازمانی در پیش‌بینی بهره‌وری کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 82-92

655

بررسی آموزش زیست محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط زیست دانش‌آموزان دبیرستان-های دخترانه شهر ایلام

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 139-153

656

بررسی اهمیت برنامه‌های ارتقاء کیفیت فضای شهری با تاکید بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اراک)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 10، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 43-57

657

بررسی برخی خصوصیات شیمیایی خاک در دو توده جنگلی گلازنی‌شده و کم‌تر دست خورده در زاگرس شمالی (مطالعةموردی: جنگل‌‌های حوزه بانه، استان کردستان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1397

658

بررسی بکارگیری سیستم ذخیره 24 ساعته سرمایش و گرمایش ساختمان‌های غیرمسکونی با استفاده از لوله‌های زیرزمینی و اثر آن بر کاهش مصرف انرژی و انتشار CO2

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-15

659

بررسی بیوفیلم گلسنگی سطوح صخره ای روستای تاریخی کندوان

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

660

بررسی بیوفیلم گلسنگی سطوح صخره‌ای روستای تاریخی کندوان

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-61

661

بررسی پارامترهای دما با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری در طول دوره 2018-2099 (منطقه موردمطالعه اهواز، آبادان و مسجدسلیمان)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

662

بررسی پاسخ های کشندگی علف کش بوتاکلر بر روی سیاه ماهی (Capoeta capoeta)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

663

بررسی پیامدهای اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (با تأکید بر کارایی سرمایه گذاری)

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 225-240

664

بررسی پرتوزایی محیطی در خاک‌های مرزی منطقه هویزه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1397

665

بررسی پوشش تورمی بودن سهام، دلار و طلا در ایران با استفاده از تحلیل چند مقیاسی موجک

اقتصاد کاربردی
دوره 7، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 26-38

666

بررسی تاثیرات عملیات حفاری چاههای نفت در تغییرات غلظت برخی ازفلزات سنگین آب زیرزمینی واقع در بزرگترین میدان نفتی ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1397

667

بررسی تاثیر اختیار واقعی ناشی از انعطاف پذیری بر بازده سهام

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
دوره 11، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 49-67

668

بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر بهره‌وری کارشناسان شاغل در پروژه‌های کشاورزی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-52

669

بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر روی رشد صادرات و واردات کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 61-71

670

بررسی تاثیر استقرار استاندارهای اعتبار بخشی بر میزان مرگ و میر بیماران در ‌بیمارستان‌های منتخب مشهد

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-86

671

بررسی تأثیر استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای تجاری ایران برحفظ و ارتقاء سلامت مالی آنها

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 139-152

672

بررسی تاثیر اسید سولفوریک بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل ، ایزوترم و سینتیک واکنش

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

673

بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-62

674

بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

675

بررسی تأثیر آمادگی الکترونیکی بر توسعه منابع انسانی

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، تابستان 1397، صفحه 31-46

676

بررسی تاثیر آموزش سواد رسانهای بر مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان پایه هشتم متوسطه در شهرستان ارومیه

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، بهار 1397، صفحه 117-132

677

بررسی تاثیر برنامه‌های محیط‌زیستی تلویزیون بر ارتقای آگاهی و نگرش محیط‌زیستی دانشجویان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-215

678

بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی و محافظه کاری شرطی در بورس تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 193-206

679

بررسی تاثیر بیوچارهای حاصل از بقایای گندم و ذرت بر جذب روی در محلول‌های آبی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

680

بررسی تاثیر پارک‌های شهری در تولید اکسیژن (مطالعه موردی: بوستان هاشمی واقع در شهر قم)

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 61-67

681

بررسی تأثیر پروژۀ ترسیب کربن بر توانمندی جوامع محلی (موردمطالعه حوزه آبخیز تیل‌آباد استان گلستان)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-36

682

بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 71-87

683

بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر شاخص کیفیت محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

684

بررسی تاثیرخصوصیات فیزیکی پوسته های ساختمانهابرزمان تاخیروضریب کاهش انتقال حرارت(نمونه ی موردی: ساختمانهای بلندمرتبه ی شهرهمدان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

685

بررسی تأثیر رطوبت و دمای خاک بر زیست پالایی نفت خام توسط باکتری سودوموناس پوتیدا

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1397

686

بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر تمکین مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 107-119

687

بررسی تأثیر سازندهای زمین شناسی برروی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اردبیل )

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-10

688

بررسی تاثیر سازه های اصلاحی بر روی زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه)

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 39-54

689

بررسی تأثیر سازوکار حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 83-97

690

بررسی تأثیر سیاست‌های بانک ملی ایران با رویکرد "اقتصاد مقاومتی" بر افزایش شاخص بازده دارایی‌ها در آن بانک

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 127-140

691

بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد ایران در بستری از رکود اقتصادی

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 24، بهار 1397، صفحه 39-48

692

بررسی تأثیرسیستم های سبز عمودی بر عملکرد حرارتی ساختمان های مسکونی و ارتقا پایداری محیطی محدوده مطالعاتی: بابل، ایران

پایداری، توسعه و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

693

بررسی تأثیر شایستگی‌های ضروری مشاور مالی بر ارزش درک شده سرمایه‌گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 103-124

694

بررسی تأثیر شیب زمین، گونه و قطر درخت بر ارتفاع و حجم کنده در بهره‌برداری از جنگل‌های کوهستانی شمال ایران (مطالعه موردی: سری 2 حوزه آبخیز ناو اسالم)

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1397

695

بررسی تأثیر شفافیت اطلاعاتی بر رابطۀ بین مالکیت خانوادگی و هزینۀ بدهی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 83-98

696

بررسی تأثیر صمغ گوار و زانتان و امولسیفایر سدیم استئاریل لاکتیلات بر ویژگی های کیفی کیک اسفنجی فاقد گلوتن بر پایۀ نشاسته ذرت و اکارا

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، بهار 97، بهار 1397، صفحه 87-100

697

بررسی تاثیر ضریب دید به آسمان در رفتار حرارتی محیط‌های شهری، نمونه موردی: معابر منتخب بافت ‏سنتی دزفول

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1397

698

بررسی تاثیر عملکرد اجتماعی، زیست محیطی(محیطی) و اخلاقی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 145-158

699

بررسی تاثیر عوامل کنترل اتلاف، تکنیک های ناب و سیستم های دیداری بر مدیریت ناب در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-16

700

بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف سم نانواکسید روی (ZnO) بر تغییرات بافتی کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

701

بررسی تاثیر غلظت های نبتروزن ، فسفر وکادمیوم در جذب زیستی توسط باکتری Halomonas elongate IBRC-M10433

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

702

بررسی تاثیر فرایند حرارتی بر برخی ویژگی‌های کیفی ذرت طی دوره نگهداری انجمادی

علوم غذایی و تغذیه
دوره 16، زمستان 97، زمستان 1397، صفحه 99-112

703

بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، پاییز 1397، صفحه 20-34

704

بررسی تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی زنان 18-40 ساله منطقه 2 و 5 شهر تهران (1395-1394)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 125-139

705

بررسی تأثیر فعالیتهای معادن زغال سنگ بر غلظت فلزات سنگین در خاک منطقه گرمابدر در شمال استان تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

706

بررسی تاثیر فیلترهای مورد استفاده در مزارع پرورش ماهی بر کیفیت آب خروجی (مطالعه موردی: مزارع پرورش ماهی شهرکرد)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

707

بررسی تأثیر قابلیت‌های پویا بر همکاری موثر بیمارستان با تأمین‌کننده‌ها و بهبود عملکرد زنجیره تأمین با نقش جهت‌گیری فناوری

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-39

708

بررسی تاثیر گل حفاری بر گرمایش زمین به روش ارزیابی چرخه حیات

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

709

بررسی تاثیر متغیرهای محیط زیستی بر نحوه پراکنش سه گونه دارکوب (سیاه، خالدار بزرگ و سبز) در جنگل شصت کلاته، گرگان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 245-259

710

بررسی تأثیر مدیریت حسابرسی توسط مدیران بر کشف تحریفات توسط حسابرسان با لحاظ ویژگی تردید حرفه‌ای حسابرس

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 67-80

711

بررسی تاثیر منظر کانونی میادین شهری بر مطلوبیت فضای میدان: مورد پژوهیِ میدان بوعلی سینا در همدان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

712

بررسی تاثیر نوع تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 103-126

713

بررسی تاثیر هوش تجاری بر ساختار نوآوری باز

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، تابستان 1397، صفحه 21-32

714

بررسی تجدید حیات درون روشنه‌های طبیعی راشستان‌های بخش گرازبن جنگل خیرود

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

715

بررسی تجمع زیستی فلزات در رسوبات و عضله ماهیان رودخانه دز در سال 1392

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

716

بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرم افزارهای دیجیتال بر ارتقاء خلاقیت در آموزش طراحی معماری

هویت شهر
دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 79-92

717

بررسی ترکیب اسیدهای چرب خامههای پاستوریزه صنعتی جنوب ایران

علوم غذایی و تغذیه
دوره 15، تابستان 97، تابستان 1397، صفحه 73-84

718

بررسی تطبیقی حقوق زن در قرآن و اعلامیه جهانی حقوق بشر

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، تابستان 1397، صفحه 109-122

719

بررسی تطبیقی متن چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت های برتر و شرکت های ایرانی در صنایع غذایی با استفاده از تکنیک متن کاوی و خوشه بندی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، زمستان 1396، صفحه 29-52

720

بررسی تغییرات NDVI حاصل از تیپ پوشش گیاهی یکسان در طبقات مختلف دمایی کوهستان (مطالعه موردی: کوهستان شیرکوه استان یزد)

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-50

721

بررسی تغییرات اقلیمی در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری تحت سناریوهای اقلیمی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

722

بررسی تغییرات بلندمدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعاتی CRU TS

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 25-48

723

بررسی تغییرات زمانی بارندگی در دشت اردبیل با استفاده از تحلیل‌های آماری و با تأکید بر روش من کندال

پایداری، توسعه و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

724

بررسی تغییرات فصلی میزان کلروفیلa در آب مخازن چاه‌‌نیمه های سیستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 45-55

725

بررسی تغییرات مکانی-زمانی متغیر شوری آب‌های زیرزمینی دشت دهگلان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

726

بررسی تنوع روزنه و کرک‌های پوششی برگ درخت انجیلی (Parrotia persica) در دو رویشگاه جنگلی هیرکانی با اقلیم متفاوت

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

727

بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه دامی و انسانی با استفاده از روش ERIC-PCR و تعیین الگو حساسیت آنتی‌بیوتیکی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2469-2478

728

بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دارویی مراتع ییلاقی اسدلی - پلمیس در استان خراسان شمالی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

729

بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 103-113

730

بررسی توزیع مکانی و استخراج چند مرحله ای عناصر سنگین (کروم و کادمیوم)در غبارهای ته نشین شده اطراف کارخانه سیمان قاین

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

731

بررسی توسعه پایدار سامانه‌های کشاورزی بر مبنای حسابداری محیط‌زیستی- اقتصادی (مطالعه موردی: شالیکاران استان گیلان، شهرستان شفت)

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

732

بررسی تولید بیوسورفکتانت میکروبی از هیدروکربن های نفتی و روغن زیتون به عنوان منبع کربن

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

733

بررسی ثبات در سیاست های سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 153-162

734

بررسی جایگاه و نقش کنفرانس اعضای معاهدات زیست محیطی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

735

بررسی جامعه شناختی تاثیرات تماشای تلویزیون بر میزان سرمایه اجتماعی: مورد مطالعه شهر زرآباد

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 64-78

736

بررسی جامعه شناختی فرایند تصمیم گیری در رفتار های سیاسی با تاکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: شهر تبریز)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 89-104

737

بررسی جذب زیستی فلز سنگین روی با استفاده از جلبک Scenedesmus Sp

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1397

738

بررسی جذب فلزات سنگین نیکل، مس و کادمیوم با نانوزئولیت

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

739

بررسی چالش‌های شغلی آموزشگران مدیریت پسماند شهرداری تهران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1397

740

بررسی چگونگی تأثیرپذیری روند انتخاب جایزه جهانی معماری پایدار مبتنی بر شاخص های اصلی پایداری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

741

بررسی حذف زایلن از آب به وسیله نانو اکسید روی به عنوان جاذب نفت

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 27-35

742

بررسی حذف فتوکاتالیستی سولفات از پساب سنتتیک توسط نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1397

743

بررسی حذف فتوکاتالیستی سولفات از پساب سنتتیک توسط نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-32

744

بررسی حفاظت از تنوع زیستی از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

745

بررسی خشکسالی منطقه اقلید در استان فارس با استفاده از شاخص‌های SWI و RAI

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 8، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 91-104

746

بررسی دانش و عوامل موثر بر رفتار محیط زیستی گردشگران شمال کشور: مطالعه موردی استانهای زنجان و گلستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

747

بررسی دیدگاه و رفتار مراجعه‎کنندگان به میادین میوه و تره‎بار در مورد مصرف کیسه‎های پلاستیکی در شهر تهران در سال 1393

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

748

بررسی رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 141-158

749

بررسی رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دانش سرمایه‌گذاری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1397

750

بررسی رابطه استفاده از اخبار رسانه ملی با سطح آگاهی سیاسی زنان (مورد مطالعه: زنان 20 تا 65 سال منطقه 2 تهران)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 73-87

751

بررسی رابطه آلودگی هوا با رشد اقتصادی بر مبنای فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس ( مطالعه موردی : کشورهای آسیایی )

انسان و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

752

بررسی رابطه بین اعتیاد به گوشی های هوشمند و استرس با نقش میانجی حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد بجنورد

مطالعات رسانه ای
دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، زمستان 1396، صفحه 55-64

753

بررسی رابطه بین فعالیت‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکت‌هایپذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 71-82

754

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ورفتارشهروندی سازمانی با سلامت سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان محمود آباد

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، پاییز 1397، صفحه 107-122

755

بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی قومیت با توسعه مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 89-109

756

بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و همزمانی قیمت سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 257-276

757

بررسی رابطه تغییرات آب زیرزمینی و شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شریف آباد در استان قم)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

758

بررسی رابطه تنوع‌بخشی کل، مربوط و نامربوط با اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 15-28

759

بررسی رابطه توانمندسازی پرستاران با تعهد سازمانی وتعهد حرفه‌ای در بیمارستان میلاد

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-72

760

بررسی رابطه تورم- بیکاری ، رشد- بیکاری و تورم-رشد در اقتصاد ایران: رهیافت مدل‌هایSTR

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 33-47

761

بررسی رابطه خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

762

بررسی رابطه‌ی دوسویه بین بهداشت و بهره‌وری نیروی کار در ایران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-103

763

بررسی رابطه رسانه های جمعی با بیگانگی اجتماعی(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه تبریز)

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 7-20

764

بررسی رابطه‌ رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای مطالعه موردی: کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1397

765

بررسی رابطه رفتار کارکنان پزشکی با وفاداری بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی در تهران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-82

766

بررسی رابطه فرهنگ و کارآفرینی

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 1 (پیاپی 39)، بهار 1397، صفحه 1-13

767

بررسی رابطه نگرش شغلی و توانمندسازی و ارائه مدل برای توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه های سراسری چاپ تهران

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 36-46

768

بررسی رابطه نوع فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان در سال 1391

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، تابستان 1397، صفحه 103-116

769

بررسی رابطه همزمان ریسکهای نقدینگی و اعتباری و بررسی تاثیر آنها بر پایداری مالی بانک ها؛ رهیافت رگرسیون چندک

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 299-316

770

بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران

مطالعات مدیریت شهری
دوره 10، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 45-60

771

بررسی راهکارهای فرهنگی برای حفظ محیط زیست گیلان (از منظر صاحب نظران)

مدیریت فرهنگی
دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، تابستان 1397، صفحه 81-102

772

بررسی ریخت‌سنجی توتیا دریایی Echinometra mathaei (de Blainville, 1825) در بندر لنگه، شمال خلیج فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

773

بررسی ردپای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از رویکرد جدول داده ستانده

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

774

بررسی روش های ارزیابی و تحلیل کیفیت و زیبایی شناسی محیط و منظر شهری

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-142

775

بررسی روند برداشت ماهی کلمه Rutilus frisii caspicus (Jakowlew, 1870) در شرکت‌های تعاونی پره سواحل استان گلستان (جنوب شرقی دریای خزر)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

776

بررسی روند تغییرات پوشش اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی، تحت واحد کتالان)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1396

777

بررسی روند تغییرات ده ساله میزان کلروفیل a در خلیج فارس با استفاده از داده‌های سنجش از دور

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

778

بررسی روند تغییرات سطح ایستابی آبهای زیر زمینی و رابطه آن با Ec,Cl,Na,TDs درچاه های آب شرب شهرستان رباط کریم

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

779

بررسی روند تغییرات کمی سیمای سرزمین در استان کرمانشاه مطالعه موردی: حوزه آبخیر قره سو و مرگ (سال های 1984، 2000 و 2016)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

780

بررسی روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تأثیر آن بر مؤلفه‌های توسعه پایدار (مطالعه موردی: حوضه زاینده رود استان اصفهان)

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-58

781

بررسی زیستگاههای bardawil Dunaliella در اکوسیستمهای آب شور داخلی ایران

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1396

782

بررسی زوال کلان ساختارها و الگوهای بلاغی در ترجمه رسانه ای و بیان راهبردها

مطالعات رسانه ای
دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 80-89

783

بررسی ساختار بخش مرکزی شهر ها و ساز و کار های تجدید حیات و رونق بخشی نمونه موردی:شهر تبریز

جغرافیایی سرزمین
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1397

784

بررسی سبک های یادگیری دانشجویان رشته معماری

هویت شهر
دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-64

785

بررسی سرانه و عوامل تاثیرگذاردردست یابی به فضای سبزمطلوب درشهرهای کوچک (مطالعه ‌موردی ‌شهر زیارتعلی)

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 111-129

786

بررسی سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 267-284

787

بررسی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل های ABJ و گسترده)

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 159-174

788

بررسی سطح آلودگی و منشا فلزات سنگین در گردوغبار خیابان و ارزیابی ریسک اکولوژیکی آنها (مطالعه موردی: شهر اهواز)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

789

بررسی سطح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان رشت با استفاده از مدل‌های AHP و TOPSIS

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10

790

بررسی سمیت غلظت‌های تحت کشنده نیترات نقره بر برخی شاخص های هماتولوژی و ایمونولوژی ماهی قرمز (Carassius auratus)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

791

بررسی سناریوهای آینده اقتصاد ایران و اثرات امنیتی آن: رویکرد عدم قطعیت بحرانی

آینده پژوهی مدیریت
دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، تابستان 1397، صفحه 87-106

792

بررسی سنتز وشناسایی کاتالیست هتروژن بر پایه نانوموادکربنی به منظور تولید بیودیزل

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1397

793

بررسی سینتکی، تعادلی و ترمودینامیکی فرآیند جذب نیکل از محلول آبی با استفاده از جلبک قهوه ای Padina sanctae cruces خام و اصلاح شده

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

794

بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی جذب سطحی نیکل(II ) توسط نانو کامپوزیت سیلیکا آﺋروژل- کربن اکتیو

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-11

795

بررسی سه عامل کربنات، ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه در قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین با بهره گیری از نانوپودرهای رسی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

796

بررسی شاخص‌های فرسایش سطحی خاک و ارتباط آن‌ها با خصوصیات دامنه در مراتع منطقه نیمه‌خشک

نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
دوره 7، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 25-38

797

بررسی شیوه‌های کاهش هزینه‌های معاملاتی در روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 17-30

798

بررسی ضایعات آسیب‌شناسی نای در موارد مصرف همزمان واکسن 120H و 91/4 برونشیت عفونی در جوجه‌های گوشتی

پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2685-2690

799

بررسی ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-68

800

بررسی عملکرد زئولیت های اصلاح شده در کاهش نیترات از چاه آب آشامیدنی کارخانه قند کرج

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

801

بررسی عملکرد صافی های دولایه ای در بارهای سطحی مختلف در تصفیه خانه آب آبادان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

802

بررسی عملکرد مالی شرکتها بااستفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل زمیسکی و مقایسه نتایج این دومدل (مطالعه موردی: شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس و اورا ق بهادار)

آینده پژوهی مدیریت
دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105)، زمستان 1394، صفحه 47-58

803

بررسی عوامل اثرگذار بر روش امتیازدهی اعتباربخشی بیمارستانی در ایران

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-60

804

بررسی عوامل اثرگذار بر قصد افشای تخلفات درکارکنان بخش بهداشت و درمان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

مدیریت بهداشت و درمان
دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-86

805

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان (مطالعه موردی: نوجوانان پسر 13 تا 19 سال شهر آزادشهر)

مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، زمستان 1396، صفحه 185-206

806

بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تقاضای گردشگری داخلی و خارجی خانوارهای شهری کشور

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 48-60

807

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه پایدار و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ی

پایداری، توسعه و محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

808

بررسی عوامل ساختاری بر بازدهی غیر متعارف عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 1-16

809

بررسی عوامل موثر بر استفاده کارا از منابع (کارایی درونی) در صنعت بانکداری ایران

اقتصاد کاربردی
دوره 8، شماره 24، بهار 1397، صفحه 49-58

810

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری (مورد مطالعه: شهر ایذه)

مطالعات مدیریت شهری
دوره 10، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 23-32

811

بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1397

812

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش XBRL در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 41-56

813

بررسی عوامل موثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیلة کشاورزان بکاربرنده استان البرز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

814

بررسی عوامل موثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیله کشاورزان استان البرز

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-118

815

بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دهیاران در حفظ و نگهداری از محیط زیست روستایی شهرستان ساری

انسان و محیط زیست
دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

816

بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در استفاده مجدد (Reuse) کالاهای بادوام پسماند جامد شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

817

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تشکل‌های آب بران شبکه آبیاری دشت قزوین

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-28

818

بررسی عوامل موثر در تخصیص زمان آموزش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی

حسابداری مدیریت
دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 47-57

819

بررسی غلظت سرب و کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی و تاثیر آن بر سلامت انسان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

820

بررسی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم نزولات جوی مناطق پرترافیک شهر همدان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

821

بررسی غلظت فلزات سنگین (Cd, pb و Cu) در رسوبات سطحی سواحل جزر ومدی بندر دیلم - خلیج فارس

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

822

بررسی غلظت هیدروکربن های آروماتیک حلقوی(PAHs) در توتیای دریایی جزیره خارک