1.

ارزیابی تناسب اراضی برای استقرار کاربری‌های کشاورزی و مرتعداری با روش ترکیب خطی وزن‌دار (مطالعه موردی: حوضه اُنار چای استان اردبیل)

دوره 21، شماره 8، آبان 1398، صفحه 113-123
مهسا صفری پور؛ داریوش ناصری

2.

ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توسعه شهری شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از رویکرد فازی-تحلیل سلسله مراتبی و GIS

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 207-220
مهسا صفری پور؛ داریوش ناصری

3.

پایش تغییرات پوشش اراضی با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز خوجین خلخال)

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 381-393
مهسا صفری پور؛ داریوش ناصری

4.

سنجش آگاهی و نگرش زیست‌محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران (مطالعه موردی: واحدهای لواسانات، تهران جنوب و شهر ری)

دوره 25، شماره 7، مهر 1402، صفحه 41-52
افروز علی محمدی؛ مهسا صفری پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب