1.

طراحی چارچوبی برای موفقیت مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از رویکرد تفسیری – ساختاری (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان اردبیل)

دوره 24، شماره 4، تیر 1401، صفحه 105-120
محمد محمودی میمند؛ توحید علیزاده حسین حاجلو؛ رضا نوروزی اجیرلو؛ مجتبی اشرفی سلطان احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب