1.

ارائه الگویی از اثر معیارهای گزارش حسابرسی و ویژگی های شرکتی بر تاخیر در گزارش حسابرسی با توجه به معادلات ساختاری

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 155-180
محمدرضا عبرتی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ علی آشتاب

2.

تبیین اثر هاله‏ ای در حسابرسی و پیامدهای قضاوتی آن

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 323-334
مهدی شریفی؛ رسول عبدی؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ نادر رضائی

3.

توسعه الگوی حسابداری پایداری مبتنی بر نظریه زمینه بنیان

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 313-328
شهناز کریمی واحد؛ عسگر پاکمرام؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی

4.

شناسایی ابـعاد و مؤلفه و شاخص های پیش‌بینی قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 1-13
چنگیز سلمانی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ عسگر پاک مرام

5.

شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های اثرگذار بر کیفیت حسابرسی بر پایه معنویت و جو اخلاقی در محیط کار به روش دلفی و تکنیک آنتروپی شانون

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 213-230
علیرضا نصیرپور؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ یونس بادآور نهندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب