1.

ارائه مدل هوش مصنوعی مبتنی بر منطق فازی- سلسله مراتبی به منظور سنجش تاثیرپذیری عوامل سازمانی بر سپرده سرمایه گذاری و دارایی بانک سپه با تعمیم سیستم‌های معادلات همزمان

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 189-218
مسعود خورانی؛ کریم حمدی؛ حسین وظیفه دوست

2.

ارزیابی تاثیر عوامل سازمانی بر سپرده و دارایی بانک سپه در تهیه مدل راهبردی با استفاده از سیستم تصمیم‌گیری سلسله مراتبی و سیستم معادلات همزمان (مطالعه موردی)

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 349-369
مسعود خورانی؛ کریم حمدی؛ حسین وظیفه دوست

3.

بررسی رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 141-158
غلامرضا امینی خیابانی؛ کریم حمدی

4.

طراحی مدل فرهنگ‌سازمانی بازارمحور و رابطه مدار با استفاده از روش دلفی به منظور بررسی عملکرد مالی سازمان در شرکت ملی گاز ایران

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 147-187
محمدحسین مهرآراد؛ کریم حمدی؛ مریم خلیلی عراقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب