1.

ارزیابی عملکرد بازار سهام شرکت‌ها مبتنی بر عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعاتی و تورش‌های رفتاری

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 747-773
رضا آقاها؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده

2.

آزمون محتوای اطلاعاتی تحت تاثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 103-125
شهناز علی نژاد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزین رضایی

3.

آزمون مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد با تاکید بر نقش تعدیلی شکیبایی سهامداران اکثریت: مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 25-44
حسین رستمی؛ فرزین رضایی؛ عبدالصمد خلعتبری

4.

پیش بینی و بهینه سازی نقدینگی موردنیاز خودپرداز شعب با استفاده از هوش مصنوعی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 455-479
مهدی افشار رامندی؛ فرزین رضایی؛ مهدی رضایی

5.

تاثیر حمایت از سهامداران اقلیت و شکیبایی سهامداران اکثریت بر ارتباط بین مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد شرکت ها

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 227-247
نیما افضل پور؛ فرزین رضایی؛ عبدالصمد خلعتبری لیماکی

6.

رفتارشناسی معاملاتی سرمایه گذاران در بازار سهام تحت شرایط ابهام اطلاعاتی و تورش های رفتاری

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 405-434
حسین آرانی؛ محمدرضا وطن پرست؛ فرزین رضایی؛ سینا خردیار

7.

سرمایه اجتماعی، چسبندگی سود سهام و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 297-314
اسماعیل ابراهیمی؛ فرزین رضایی؛ صلاح الدین قادری

8.

سرمایه اجتماعی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 53-71
اسماعیل ابراهیمی؛ فرزین رضایی؛ صلاح الدین قادری

9.

مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه های نوین پرداخت بین بانکی

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 1-24
رسول خوش بین؛ فرزین رضایی؛ محمد علی رستگار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب