1.

اثر تعاملی توانایی مدیریت و درماندگی مالی بر حق الزحمه حسابرسی در چارچوب نظریه نمایندگی (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 29-42
عباس عطائی شریف؛ زهرا لشگری؛ نگار خسروی پور

2.

تاثیر وضع مقررات کنترل های داخلی برکیفیت اقلام تعهدی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 231-245
سید ابراهیم مهدویان؛ زهرا لشگری؛ نگار خسروی پور؛ علی اسماعیل زاده؛ محمدرضا یگانگی

3.

کاربرد یادگیری ماشین در ارائه الگویی برای کشف تحریفات حسابداری

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 271-283
افشین هاشمی گل سفیدی؛ زهرا لشگری؛ زهره حاجیها


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب