1.

شناسایی چالش‌های کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی کشاورزی شهری در شهرستان زنجان با استفاده از نظریه‌ی مبنایی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 19-34
کلثوم حمیدی؛ جعفر یعقوبی؛ محسن احدنژاد روشتی

2.

شناسایی چالش‌ها و مشکلات آموزش عالی کشاورزی با استفاده از نظریه‌ی مبنایی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 57-84
فاطمه کریمی اعتماد؛ جعفر یعقوبی؛ عبدالحمید پاپ زن

3.

شناسایی صلاحیت‌های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

دوره 9، شماره 3، مهر 1395، صفحه 23-34
کلثوم حمیدی؛ جعفر یعقوبی

4.

شناسایی موانع پیش روی تجاری‌سازی تحقیقات در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با استفاده از نظریه بنیادی

دوره 11، شماره 3، آبان 1397، صفحه 11-20
بهمن خسروی پور؛ سهیل نصرتی؛ جعفر یعقوبی

5.

شناسایی موانع صادرات محصولات کشاورزی در استان هرمزگان با استفاده از نظریه مبنایی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 66-83
جعفر یعقوبی؛ محمد بهروزی؛ حیدر قلی زاده

6.

شناسایی موانع فراروی ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از نظریه مبنایی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 41-52
بهاره عابدی؛ مسعود برادران؛ بهمن خسروی‌پور؛ جعفر یعقوبی؛ مسعود یزدان پناه

7.

موانع استفاده اثربخش از شبکه‌های اجتماعی مجازی در ترویج و آموزش کشاورزی

دوره 12، شماره 3، آبان 1398، صفحه 65-76
وحید محمدی؛ جعفر یعقوبی؛ علی شمس؛ سهیل نصرتی

8.

موانع توسعه کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

دوره 11، شماره 3، آبان 1397، صفحه 59-68
کلثوم حمیدی؛ جعفر یعقوبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب