1.

جایگاه حفاظتی گونه نادر شن دوستی از اسکنبیل «Calligonum eriopodum»

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 259-267
نرجس عزیزی؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ مجید دشتی؛ سیده خدیجه مهدوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب