1.

بازار، تحولات ارزشی و توسعه: تفاوت های نسلی در ارزش های کسب‌وکار در میان بازاریان شهر اصفهان

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 167-184
حسن ثقفیان؛ منصور حقیقتیان؛ شاپور بهیان

2.

بررسی پیامدهای اجتماعی خشکی رودخانه زاینده‌رود بر جامعه کشاورزان شرق اصفهان

دوره 14، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 203-213
حسین بهزادفر؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان

3.

بررسی تاثیر نوسازی بر تغییرات اجتماعی در شهرستان اهواز

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 51-67
علیرضا طرفی؛ منصور حقیقتیان؛ احمد سعیدی

4.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی والدین بر مهارت های اجتماعی –توسعه ای نوجوانان شهر شهرضا

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 225-237
منصور حقیقتیان؛ زینب متقی؛ رضا اسماعیلی

5.

بررسی رابطه عوامل اجتماعی، سازمانی و فرهنگی با بیگانگی کارکنان (مورد مطالعه : سازمان جهاد کشاورزی اصفهان)

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 61-72
منصور حقیقتیان؛ سید هاشم هاشمی نژاد؛ الهه میرزاییان

6.

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با سبک زندگی سلامت محور جوانان شهر اصفهان

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهمن 1398، صفحه 159-172
هدا فتاحی؛ منصور حقیقتیان؛ سید علی هاشمیانفر

7.

تأثیر اشتغال مادران بر هوش فرهنگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دوره 2، شماره 4، آذر 1389، صفحه 145-164
منصور حقیقتیان؛ نسرین آقایی

8.

تاثیر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی برتوسعه اجتماعی موردمطالعه کارکنان پارس جنوبی (عسلویه)

دوره 5، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 135-151
منصور حقیقتیان؛ نصرالله پورافکاری؛ غلامرضا جعفری نیا

9.

عوامل اجتماعی موثر بر انزاوای اجتماعی جوانان (مورد مطالعه : شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 4، آذر 1392، صفحه 87-98
منصور حقیقتیان

10.

عوامل اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی زنان شهر اصفهان

دوره 6، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 81-89
منصور حقیقتیان

11.

عوامل موثر بر تعهد اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر اصفهان

دوره 3، شماره 4، آذر 1390، صفحه 65-75
منصور حقیقتیان؛ منیژه عبداللهی

12.

مدرسه، خانواده و سبک زندگی سلامت محور در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دوره 9، شماره 4، آذر 1396، صفحه 109-118
منصور حقیقتیان

13.

مطالعه جامعه شناختی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بین جوانان شهر کرمان

دوره 7، شماره 4، آذر 1394، صفحه 105-119
منصور حقیقتیان؛ حمید محمودیان؛ آمنه فیروزآبادی

14.

هویت ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن در بین دانش آموزان مقطع متوسطه اصفهان

دوره 1، شماره 2، فروردین 1388، صفحه 173-186
منصور حقیقتیان؛ احمد غضنفری؛ پروانه تکه اکبر آبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب