1.

تبیین مفهوم مشارکت سازمانی و ارائه الگوی ارزیابی آن در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 10، 4(پیاپی 36 زمستان 1398)، مرداد 1399، صفحه 1-16
عادل صلواتی؛ کیومرث احمدی؛ منصور ایراندوست؛ کرامت اله افخمی

2.

طراحی مدلی برای استقرار نظام منتورینگ در وزارت امور اقتصادی و دارایی (به روش نظریه پردازی داده بنیاد)

دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 131-145
صادق نورمحمدی؛ کیومرث احمدی؛ عادل صلواتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب