1.

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و رفاه مالی و رفتار مالی جامعه حسابداران رسمی ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 61-74
امید شهیر؛ م صمدی لرگانی؛ غلامرضا محفوظی؛ محمدرضا پورعلی

2.

تاثیر ماکیاولیسم بر جرائم مالی با نقش میانجی جهت گیری اخلاقی حسابداران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 297-307
هادی مورخ؛ مهدی مران جوری؛ رضیه علی خانی؛ محمد رضا پورعلی

3.

تاثیر مسئولیت اجتماعی و ریسک پذیری بر عملکرد شرکت ها با توجه به متغیر تعدیل گر محدودیت مالی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 145-158
نسرین داداشی؛ محمدرضا پورعلی

4.

تأثیر هوش معنوی بر بازداری رفتاری و قضاوت حرفه‌ای حسابداران رسمی با تاکید بر تئوری تعارض

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 411-430
ایوب جهانیان؛ محمدرضا پورعلی؛ مهدی مران جوری؛ یوسف تقی پوریان

5.

تاثیرویژگی تاریک شخصیت بر رفتارشهروندی سازمانی حسابرسان: آزمونی از نظریه خودتعیین کنندگی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 381-396
فاطمه آزره؛ محمدرضا پورعلی؛ محمود صمدی لرگانی؛ زهرا دیانتی دیلمی

6.

رابطه گرایشات سهامداران و حمایت از گزارشگری پایدار با نقش میانجی ماکیاولیسم

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 91-104
پریسا آخوندی؛ محمدرضا پورعلی؛ محسن سهرابی عراقی؛ رضیه علی خانی

7.

سرمایه اجتماعی و سررسید بدهی‌ها

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 39-56
سیدصائب موسوی؛ محمدرضا پورعلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب