1.

ارائه مدل سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر هوش تجاری بر اساس نظریه زمینه بنیان

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 357-368
بنفشه رحیمی هلری؛ فائق احمدی؛ محمدحامد خان محمدی؛ محمدحسین رنجبر؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

2.

ارائه مدل محاسبه شاخص جامع اجتناب مالیاتی شرکت.

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 1-18
مرتضی اکبری؛ فائق احمدی؛ حمیدرضا شماخی؛ محمدحسین رنجبر

3.

تبیین الگوی نوین هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت زمان‌گرای عصبی-فازی (TDABC-ANFIS) (مطالعه موردی شرکت گاز استان هرمزگان)

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 301-316
بهمن بازگیر؛ قدرت الله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فائق احمدی

4.

تبیین به کارگیری الگوی تئوری محدودیت ها جهت ارزیابی نسبت کفایت سرمایه در بانک ها

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 77-85
محمدرضا خضری پور؛ محمدحامد خان محمدی؛ فائق احمدی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

5.

فراتحلیل حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات شرکت

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 391-406
بهروز قاسمی پور؛ فایق احمدی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

6.

کاربرد مدل تلفیقی مبتنی بر فعالیت میانه زمان گرای عصبی- مصنوعی (TDIABC-ANFIS) در هزینه یابی شرکت های دولتی (مورد مطالعه؛ شرکت گاز استان هرمزگان)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 217-228
بهمن بازگیر؛ قدرت الله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فائق احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب