1.

ارائه مدل اقتضایی ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با تاکید بر نقش ابزارهای نوین حسابداری مدیریت

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 113-127
شیرمحمد یعقوبیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ آرش نادمی

2.

شناسایی ابعاد مدل ارزیابی عملکرد شرکتها ، تحت تاثیر ابزارهای حسابداری مدیریت با تاکید بر تئوری اقتضایی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 111-128
شیرمحمد یعقوبیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ آرش نادمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب