1.

بررسی شاخص‌های کمی، اقتصادی مسکن و پیش بینی ساختار جمعیت،قیمت مسکن و مسکن مورد نیاز تا افق1410 برای شهر تهران

دوره 9، شماره 31، آذر 1396، صفحه 37-57
جواد مهدیان پور؛ حمیدرضا صارمی

2.

تحلیل نواحی اجتماعی شهر بروجرد

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1391، صفحه 27-42
حمیدرضا صارمی

3.

ساختار حکمروایی در ایران بر اساس نظریه حکمروایی چندسطحی

دوره 13، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 13-27
حمیدرضا صارمی؛ نیما فرهادی منش؛ سید مهدی خاتمی

4.

سنجش کیفیت ابعاد زیست محیطی شهر مبتنی بر فضاهای شهری (مطالعه موردی: مقایسه محله فردوسی در منطقه12 و محله شهرک بوعلی در منطقه 2 تهران)

دوره 6، شماره 20، بهمن 1393، صفحه 36-43
روجا بوداغی؛ حمیدرضا صارمی

5.

سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت‌های فرسوده(نمونه موردی: محله علی آباد شهر خرم آباد)

دوره 10، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 61-74
راضیه رشیدی؛ احمد زنگانه؛ حمیدرضا صارمی

6.

کاربرد تحلیل عاملی و خوشه‌ای در ارزیابی فضایی- مکانی شهرستان‌های استان فارس

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، مهر 1390، صفحه 29-42
طوبی امیر عضدی؛ حمیدرضا صارمی؛ سوسن عبداللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب