1.

ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام

دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تیر 1393، صفحه 77-91
علی اکبر نیکواقبال؛ نادیا گندلی علیخانی؛ اسماعیل نادری

2.

بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، اسفند 1391، صفحه 89-103
شمس اله شیرین بخش؛ اسماعیل نادری؛ نادیا گندلی علیخانی

3.

مقایسه قابلیتهای مدلهای مبتنی بر حافظه بلندمدت و مدل های شبکه عصبی پویا در پیشبینی بازدهی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، آذر 1391، صفحه 115-130
اکبر کمیجانی؛ اسماعیل نادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب