1.

ارائه مدل انتخاب پرتفوی بادیدگاه مالی رفتاری مدیران شرکتها براساس تئوری نمایندگی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 43-56
نجف کرمی؛ نادر رضائی؛ رسول عبدی؛ عسگر پاک مرام

2.

الگوی تأثیر واکنش رفتاری حسابداران مدیریت بر تعارض‌های نمایندگی پنهان

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 75-88
جلال اسپوکه؛ رسول عبدی؛ عسگر پاکمرام؛ نادر رضائی

3.

تأثیر مثبت‌نگری بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 151-165
داود روحی شاهعلی بگلو؛ رضوان حجازی؛ رسول عبدی؛ یعقوب اقدم مزرعه

4.

تبیین اثر بکارگیری نگرش های مختلف فنون مذاکره بر ارائه خدمات با کیفیت در حسابرسی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 183-196
حمید جنگی؛ نادر رضائی؛ رسول عبدی؛ عسگر پاکمرام

5.

تبیین اثر هاله‏ ای در حسابرسی و پیامدهای قضاوتی آن

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 323-334
مهدی شریفی؛ رسول عبدی؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ نادر رضائی

6.

تبیین الگوی سواد حسابداری با رویکرد مبتنی بر معادلات ساختاری

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 259-274
منوچهر رحمتی قورولی؛ رسول عبدی؛ یعقوب اقدم؛ نادر رضائی

7.

کیفیت فزاینده تجدید ارائه صورتهای مالی و نقش کمیته حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 185-199
ابوالفضل فرشادشادباد؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری ثالث؛ رسول عبدی

8.

نقش انعطاف پذیری در کیفیت حسابرسی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 79-92
اصغر امیری؛ نادر رضائی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی

9.

نقش واحد حسابرسی در ریسک پولشویی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 167-177
سعید امیری؛ رسول عبدی؛ عسگر پاک مرام؛ یعقوب اقدم مزرعه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب