1.

امکان سنجی اجرای تجارت نشر در نیروگاه ها و کاهش انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای

دوره 11، شماره 3، مهر 1388، صفحه 137-153
نسترن رحیمی؛ مریم خودی؛ نرگس کارگری

2.

بررسی روند نشر گازهای گلخانه ای در بخش های خانگی - تجاری ، کشاورزی و حمل و نقل ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1381، صفحه 63-72
نسترن رحیمی

3.

پروتکل کیوتو ، رهیافت ها و چالش ها (مقاله تحلیلی)

دوره 8، شماره 2، تیر 1385، صفحه 79-94
نسترن رحیمی؛ محسن بختیار

4.

تعیین هزینه های اجتماعی(خارجی) انتشار SO2، NOX و CO2 در بخش انرژی کشور (نیروگاه ها)

دوره 16، شماره 3، مهر 1393، صفحه 107-117
نسترن رحیمی؛ نرگس کارگری؛ حسن صمدیار؛ محمد نیکخواه منفرد

5.

خصوصیات فیزیکی - شیمیایی آلودگی حاصل از فلزات سنگین در آب رودخانه سیاهرود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1379، صفحه 49-66
عبدالرضا کرباسی؛ زیبا کاظمی؛ نسترن رحیمی

6.

مالیات بر نیتروژن، عاملی جهت نیل به پایداری مکان های دفن

دوره 3، شماره 4، دی 1380، صفحه 59-72
قاسمعلی عمرانی؛ نسترن رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب