1.

ارزیابی شیمیایی روغن استخراج شده از ارقام مختلف دانه کلزا

دوره 07، بهار 1389، فروردین 1389
مهرداد قوامی؛ شیدا کدیور؛ مریم قراچورلو؛ بابک دلخوش

2.

ارزیابی کمی و کیفی آلفاتوکوفرول و بتاسیتواسترول موجود در تقطیرات بی بوکننده روغن زیتون

دوره 17، تابستان 99، تیر 1399، صفحه 43-52
فاطمه کلاته سیفری؛ مهرداد قوامی؛ بابک غیاثی طرزی

3.

بررسی اثر دما و زمان بر تولید و شکست هیدروپراکسیدها در روغن های کانولا و سویا

دوره 09، زمستان 1390، دی 1390
مهرداد قوامی؛ فریناز نواب دانشمند

4.

بررسی ارزش تغذیه ‏ای برش‏های سیب‏ زمینی و پیاز سرخ شده در روغن‏های کنجد، کانولا و روغن مخصوص سرخ کردن

دوره 19، زمستان 1400، دی 1400، صفحه 15-28
نسیم نیک زاد؛ مهرداد قوامی؛ مهدی سیدین اردبیلی؛ بهروز اکبری آدرگانی؛ رضا عزیزی نژاد

5.

بررسی امکان افزایش زمان پایداری روغن‌های جدا کننده از قالب

دوره 18، بهار 1400، فروردین 1400، صفحه 21-34
مهرناز غربا؛ بابک غیاثی طرزی؛ مهرداد قوامی

6.

بررسی تأثیر آمونیوم فسفاتید و لسیتین بر بهبود ویژگی های کیفی و ظاهری شکلات سفید

دوره 18، پاییز 1400، مهر 1400، صفحه 37-52
وحیده محرابی؛ مهرداد قوامی؛ مریم قراچورلو

7.

بررسی ترکیب اسیدهای چرب و پایداری روغن هستۀ نسترن وحشی

دوره 07، بهار 1389، فروردین 1389
مهرداد قوامی؛ اورنگ عیوض زاده؛ محمد چمنی؛ سیدمهدی سیدین

8.

بررسی تولید روغن میکروبی به وسیله Mortierella alpina

دوره 09، تابستان 1391، تیر 1391
سپیده حسینی؛ مهرداد آذین؛ مهرداد قوامی؛ سید ضیاءالدین حسینی مظهری

9.

مقایسه مقاومت حرارتی روغن سرخ‌کردنی و آفتابگردان با کمک روش مؤلفه‌های اصلی کمومتریس

دوره 09، بهار1391، فروردین 1391
مریم جمشیدی؛ مهرداد قوامی؛ جهانبخش قاسمی؛ آتوسا عبدالهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب