1.

بررسی خط مشی گذاری ورزشی در ایران بر اساس مدل تعدد مرحعیت های تصمیم گیری پیر مولر

دوره 11، 4( پیاپی 40 زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 29-48
جواد گیاه شناس بن بازاری؛ احمد ساعی؛ صادق زیباکلام مفرد؛ حمید رضا ملک محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب