1.

آسیب پذیری خانوارهای روستایی استان فارس نسبت به ناامنی غذایی ناشی از خشکسالی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-18
نوشا ناهید؛ فرهاد لشگرآرا؛ سیدجمال فرج اله حسینی؛ سیدمهدی میردامادی

2.

تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پذیرش بیمه برنج به وسیله شالیکاران در استان گیلان

دوره 1، بهار ۱۳۸۷، خرداد 1387
فرهاد لشگرآرا؛ تورج بنیادی

3.

رضایت شغلی کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر اساس تئوری دو عاملی هرزبرگ

دوره 3، پائیز ۱۳۸۹، آذر 1389
فرهاد لشگرآرا؛ رعنا محرمی

4.

شناسایی ابزارهای مناسب فناوری های اطلاعات و ارتباطات در بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی کشور از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی

دوره 1، تابستان ۱۳۸۷، شهریور 1387
فرهاد لشگرآرا

5.

عوامل موثر بر پذیرش مدیریت تلفیقی سن گندم با تأکید بر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز توسط گندم کاران استان کرمانشاه

دوره 4، پائیز ۱۳۹۰، آذر 1390
سعیده نوری؛ فرهاد لشگرآرا؛ محمود شجاعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب