1.

بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401، صفحه 152-188
بابک محمدی قهفرخی؛ داوود نصیران(نویسنده مسئول)؛ مسعود شیرانی

2.

بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه فریقین و حقوق ایران

دوره 14، 2(28 پاییز وزمستان 1400)، تیر 1401
داوود نصیران؛ بابک محمدی قهفرخی؛ مسعود شیرانی

3.

بررسی حق شفعه در اموال منقول و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه شیعه و اهل سنت

دوره 13، 2(26 پاییز و زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 131-168
محمدرضا کاظمی نافچی؛ داوود نصیران؛ سید محمد هادی مهدوی؛ رضا عباسیان

4.

پیوستگی حقوق، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام برای اثبات شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم

دوره 15، شماره1(پیاپی29)، فروردین 1401، صفحه 120-140
داوود نصیران؛ محمدرضا کاظمی نافچی؛ سید محمد هادی مهدوی؛ رضا عباسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب