1.

ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی دانه کاروتنوئیدی گونه رودوتورولا گلوتینیس بر استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ورم پستان گاو

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 3773-3782
سهیلا نیسی؛ منصور منصور بیات؛ تقی زهرایی صالحی؛ بهاره رحیمیان ظریف؛ رامک یحیی رعیت

2.

ارزیابی الگوی سایتوکاینی واکسن دوگانه دیفتری-کزاز در مدل حیوان آزمایشگاهی

دوره 17، شماره 2، تیر 1399، صفحه 3255-3262
آزاده فردی پور؛ تقی زهرایی صالحی؛ مجید تبیانیان؛ رامک یحیی رعیت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب