1.

آزمون کیفیت ( دقت )حسابرس و رقابت در بازار حسابرسی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 95-112
حجت محمدی؛ مهدی صالحی؛ میثم عرب زاده؛ حسن قدرتی

2.

تاثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری شرکت با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی ثبات رویه اطلاعات حسابداری: رویکرد متن کاوی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 391-406
محمدرضا گرجی؛ حسن قدرتی؛ میثم عرب زاده؛ حسین پناهیان

3.

طراحی الگوی ارتقا کیفیت زندگی کاری حسابرسان در راستای بهبود کیفیت و کارایی حسابرسی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 579-594
محمد علی عطایی شریف؛ حسین جباری؛ محمد علیپور چلنبر؛ میثم عرب زاده؛ مهدی صفریگرایلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب