1.

بررسی میزان شیوع آندومتریت تحت بالینی در گاوهای شیری با استفاده از سایتوبراش

دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، خرداد 1392
سیدعلیرضا علوی طباطبایی؛ محمود بلورچی؛ حمید قاسم زاده نوا؛ پرویز تاجیک

2.

طراحی یک نانوحسگر زیستی با استفاده از آنتی بادی تثبیت شده روی نقاط کوانتومی و رودامین متصل به سیترینین جهت شناسایی مایکوتوکسین

دوره 17، شماره 4، دی 1399، صفحه 3363-3372
بهروز شجاعی سعدی؛ منصور بیات؛ پرویز تاجیک؛ سید جمال هاشمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب