1.

گزارش یک مورد تومور فونکسیونل سلولهای سرتولی در سگ

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، فروردین 1384، صفحه 57-60
حسن برکتین؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ سیامک مشهدی رفیعی

2.

مطالعه ارتباط مقادیر کلسیم توتال و یونیزه در گربه های پرشین مبتلا به بیماری کلیوی پلی کیستیک (PKD) و گربه های سالم

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 4141-4148
طرلان احمدی؛ احسان خاکسار؛ شهرام شهرام جمشیدی؛ عباس وشکینی؛ سیامک مشهدی رفیعی؛ طه کوه پائی

3.

مقایسه‌ اثرات درمانی اسانس گیاه مرزنجوش با کرم کتوکونازول 2% در درمان درماتوفیتوزیس تجربی ناشی از میکروسپوروم کنیس در گربه‌ها

دوره 16، شماره4، بهمن 1398، صفحه 2973-2980
حمید خرّم؛ سیامک مشهدی رفیعی؛ منصور بیات


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب