1.

ارایه مدل مناسب تاب‌آوری مالی کسب‌وکار فناورانه مالی با رویکرد مدیریت ریسک

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 431-454
رضا مشهدی زاده؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فاطمه احمدی؛ رحمت اله محمدی پور

2.

ارائه مدل حاصل از کارکرد منابع قدرت در سنجش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 395-418
مهناز ایروانی؛ میرفیض فلاح شمس؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد حامد خان محمدی؛ زهره حاجیها

3.

بررسی تاثیر جهانی شدن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 377-393
کورش شمس؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکو مرام؛ زهرا پورزمانی

4.

تحلیل نقد شوندگی بازار سهام مبتنی براصل سیالیت فیزیک: رویکرد نوین

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 1-15
فریدون رهنمای رودپشتی

5.

سنجش استراتژی های سرمایه گذاری، دارایی سبک یا سنگین و کثرت بدهی بر اساس تصمیمات متجانس در شرکت های همگروه صنعت

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 529-547
محمود کوچک زاده تهمتن؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمید رضا کردلوئی؛ شادی شاهوردیانی؛ مازیار قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب