1.

اخلاق انتقادی به مثابه بستری برای حسابداری انتقادی

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، فروردین 1390، صفحه 123-134
سعید عسگری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد گودرزی

2.

ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 39، دی 1397، صفحه 67-81
مونا عابدنظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی

3.

ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، خرداد 1391، صفحه 79-100
فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ قدرت اله طالب نیا؛ سیدعلی نبوی چاشمی

4.

ارائه الگوی کیفیت گزارشگری تقلب مبتنی بر رویکرد عدالت اجتماعی

دوره 16، شماره 57، مرداد 1402، صفحه 23-55
فاطمه جوانمرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ شادی شاهوردیانی؛ حمیدرضا کردلوئی

5.

ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی بر آگاهی بخشی سودهای گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران

دوره 9، شماره 28، اردیبهشت 1395، صفحه 15-37
شیما کرمی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا دیانتی دیلمی

6.

ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت (با استفاده از تکنیک آنتروپی- فازی)

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، اردیبهشت 1393، صفحه 49-66
هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ یوسف تقی پوریان

7.

ارزیابی تأثیر بکارگیری الزامات استاندارد حسابرسی تجدیدنظر شده 700 در کاهش فاصله انتظارات حسابرسی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، شهریور 1392، صفحه 75-92
هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی اکبر نونهال نهر

8.

بررسی دلایل کمبود پژوهشهای تجربی انجام شده در حوزه حسابداری مدیریت در ایران

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، آبان 1388، صفحه 83-104
دکتر هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی بیات

9.

بررسی قیمت گذاری سازه های سود طی چرخه عمر شرکت ها

دوره 12، شماره 40، فروردین 1398، صفحه 109-122
فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرید غلامی حسن کیاده؛ سارا کریم پور

10.

پارادایم ارزش اقتصادی اطلاعات در حسابداری مدیریت با بهره‌برداری از مدل‌‌سازی معادلات ساختاری

دوره 14، شماره 51، اسفند 1400، صفحه 19-41
زهرا کارمزدی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا دیانتی دیلمی

11.

تاثیر سوگیری های قضاوتی بر کارکرد تکنیک های حسابداری مدیریت

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، خرداد 1392، صفحه 75-90
فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ آرزو جلیلی

12.

تاثیر فناوری اطلاعات بر همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

دوره 9، شماره 30، آبان 1395، صفحه 97-113
فریدون رهنمای رودپشتی؛ راحله همایونی راد

13.

تأثیر کیفیت افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 10، شماره 33، تیر 1396، صفحه 1-12
حسین جهانگیرنیا؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

14.

تبیین روابط میان کیفیت حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت با در نظر گرفتن معیار تداوم تصدی حسابرس در صنعت و اندازه حسابرس

دوره 16، شماره 56، خرداد 1402، صفحه 1-18
فرزانه پورطاهر اقدم؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی

15.

تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی رشته حسابداری در ایران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، اسفند 1391، صفحه 121-143
فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان

16.

تحلیل موضوعی نشریات علمی‌–پژوهشی حوزه مالی و حسابداری در ایران و مقایسه با نشریه Finance آمریکا با مدل پانل دیتا

دوره 7، شماره 23، دی 1393، صفحه 31-42
فریدون رهنمای رود پشتی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان

17.

دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، آذر 1392، صفحه 31-43
هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی کیائی

18.

سبک حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی

دوره 8، شماره 25، تیر 1394، صفحه 29-47
فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فضل اله لک؛ عبدالرضا محسنی

19.

سهام عدالت و کیفیت سود: دیدگاه اقتصاد سیاسی

دوره 15، شماره 54، آذر 1401، صفحه 1-20
محسن ایمنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام

20.

مدیریت هزینه بین سازمانی: مفاهیم، رویه ها و الزامات

دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تیر 1390، صفحه 99-115
فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی

21.

مروری برتئوری‌های روانشناسی در تحقیقات حسابداری مدیریت

دوره 8، شماره 26، مهر 1394، صفحه 1-20
فریدون رهنمای رودپشتی؛ نعمت رستمی مازویی

22.

مسئولیت اجتماعی شرکتی و ساختار پاداشِ مدیر ارشد اجرایی

دوره 13، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 157-174
فریدون رهنمای رودپشتی؛ اناهیتا زندی

23.

مصورنمودن صورت‌های مالی و بهبود درک استفاده کنندگان از سرمایه فکری در شرکت‌ها

دوره 10، شماره 35، دی 1396، صفحه 1-13
نسیم شاه مرادی؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون رهنمای رودپشتی

24.

مقایسه عملکرد پرتفوی انتخابی بر اساس مدل های حسابداری سرمایه فکری با استفاده از مدل تحلیل شبکه با مدل های سنتی و نوین شبکه

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، اسفند 1392، صفحه 79-100
هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی

25.

مهندسی حسابداری

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، شهریور 1391، صفحه 97-112
فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدیه احیایی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب