1.

ارائه الگوی ارزیابی مهارت زمان سنجی متخصصان بازار سرمایه به روش ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه و طراحی سناریو

دوره 15، شماره 56، اسفند 1401، صفحه 1-15
بهروز نظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی معدن چی زاج؛ حمیدرضا کردلویی

2.

ارائه الگوی جامع سنجش حباب قیمتی سهام در مدیریت پرتفوی با رویکرد رفتاری

دوره 16، شماره 57، خرداد 1402، صفحه 160-194
علی رمضانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا کردلویی؛ شادی شاهوردیانی

3.

ارائه مدل تامین بدهی برای مؤسسات مالی و بانک‏ها در قالب تامین مالی جمعی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 23-36
غزل شهابی شجاعی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ شادی شاهوردیانی؛ هاشم نیکو مرام

4.

ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 38، تیر 1397، صفحه 129-144
فریدون رهنمای رودپشتی؛ عبدالرضا محسنی

5.

ارزیابی و تحلیل تطبیقی اوراق مضاربه براساس موازین فقه شافعیه و امامیه

دوره 16، شماره 58، مرداد 1402، صفحه 1-17
عبدالعزیز میرانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ سید عباس موسویان؛ مهدی معدن چی زاج؛ محمد عادل ضیائی

6.

آزمون تاثیر چرخه های سیاسی در شرایط حباب قیمتی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار سرمایه ایران

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 201-213
علی رمضانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ اویس باقری

7.

اهرم ها: پیشینه، چیستی و کارکردها (مبتنی بر اندیشه های ابوعلی سینا)

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1390، صفحه 7-38
فریدون رهنمای رودپشتی

8.

برآورد اخلال ریزساختاری قیمت‌ها و بررسی اثر آن بر بازده سهام با استفاده از پرتفولیوسوئیچینگ و داده های پربسامد

دوره 10، شماره 34، تیر 1396، صفحه 1-12
جلال سیف‌الدینی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام

9.

بررسی تاثیر پراکندگی مالکیت بر رابطه بین افشای اختیاری و هزینه ی سرمایه مالکانه

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 25-37
فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرید غلامی حسن کیاده؛ آریا امین پور

10.

بررسی کارایی اطلاعاتی و حباب عقلایی قیمت بورس اوراق بهادار تهران و زیربخ شهای آن با استفاده از آزمون نسبت واریانس و آزمون پایایی قیمت- سود

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، شهریور 1391، صفحه 59-75
فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی معدنچی زاج؛ شهرام بابالویان

11.

بررسی معاملات پربسامد و تأثیر آن بر نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 28، دی 1394، صفحه 1-26
مونا عسگری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمدعلی عبدالوند

12.

بررسی و مقایسه توان معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری با معیارهای مبتنی بر ارزش جهت برآورد نرخ بازده اقتصادی شرکت‌ها

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1390، صفحه 19-43
فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد حامد خان محمدی

13.

بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 113-126
عبداله دریابر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ فرهاد غفاری

14.

بهینه‏سازی سبد سهام بر اساس مدل ترکیبی نسبت امگا و میانگین - واریانس مارکوئیتز مبتنی بر یادگیری ماشین جمعی دو سطحی

دوره 15، شماره 55، آذر 1401، صفحه 33-54
ساناز فریدی؛ مهدی معدن چی زاج؛ امیر دانشور؛ شادی شاهوردیانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی

15.

تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، خرداد 1391، صفحه 65-81
هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ شهره یزدانی

16.

تبیین رابطه بازدهی و نوسانات همزمان بازدهی سهام با استفاده از الگوی اختیارات سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 59-71
فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ جعفر جولا

17.

تبیین نقش تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به تکنولوژی خارجی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور ایران

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، اسفند 1392، صفحه 91-108
هاشم نیکو مرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ ایمان جوکار تنگ کرمی

18.

تحلیل محتوای نشریات علوم مالی دارای رتبه علمی-پژوهشی ایران و مقایسه با نشریه financeآمریکا

دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، اردیبهشت 1393، صفحه 71-86
فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان

19.

تعمیق مالی و توسعه نظام مالی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 15-28
فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی تقوی؛ شادی شاهوردیانی

20.

طراحی الگوی آمیختۀ تصمیمات مالی در راستای توسعه‌ی بازارهای مالی ایران (مورد مطالعه: بازار سرمایه ایران)

دوره 12، شماره 43، مهر 1398، صفحه 1-39
حسین اسلامی مفیدآبادی؛ فریدون رهنمای رود پشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ هاشم نیکومرام؛ سیدجمال‌الدین طبیبی

21.

طلا به عنوان پناهگاه امن برای بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر حالت

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 147-160
جلال سیف‌الدینی؛ فریدون رهنمای رودپشتی

22.

مدلهای مولتی فرکتال در علوم مالی: ریشه، ویژگیها و کاربردهای آنها

دوره 7، شماره 24، دی 1393، صفحه 25-47
فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدیه کلانتری دهقی

23.

مطالعه اثر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی در ایران ( رویکرد مقایسه ای مدل خطی و غیر خطی)

دوره 12، شماره 42، تیر 1398، صفحه 85-106
مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد ابراهیم مداحی؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب