1.

مسئولیت مدیران شرکت‏های سهامی در پرتو دو قاعده آلتراوایریز و خرق حجاب شخصیت حقوقی در ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

دوره 18، شماره1(پیاپی51)، فروردین 1401، صفحه 33-58
محمد رجبعلی دماوندی؛ پژمان پیروزی؛ شکوه نامدار؛ مهشید سادات طبائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب