1.

تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401، صفحه 339-365
عباس جلیلی؛ مرضیه پیله ور(نویسنده مسئول)؛ علی صادقی شهپر

2.

نقش راهبردی آموزه های دینی بارویکرد فقهی برای پیشگیری و منع باتنبیه بدنی کودکان

دوره 14، 1(27 بهار و تابستان 1400)، شهریور 1400
محمدعلی بادامی؛ محمد مهدی مقدادی؛ مرضیه پیله ور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب