1.

بررسی ابعاد هویتی سه گانه (محلی، ملی و جهانی) در بین جوانان و نقش آن در توسعه فرهنگی استان آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 83-95
مهرداد نوابخش؛ احمدعلی مقتدرزاده ملکی

2.

بررسی تحولات ارزشی و هویتی بر امنیت ملی

دوره 3، شماره 4، آذر 1390، صفحه 7-21
مهرداد نوابخش؛ حمید سجادی

3.

بررسی جامعه شناختی روابط همسایگی در مجتمع های مسکونی شهر تهران (مطالعه موردی منطقه دو شهرداری)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1387، صفحه 51-65
مهرداد نوابخش؛ مریم رفیعی فر

4.

بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرگرمی

دوره 1، شماره 3، شهریور 1388، صفحه 81-108
مهرداد نوابخش؛ صداقت صوری

5.

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در انتخابات شورایاری دوره سوم محلات مطالعه موردی:دانشکده مدیریت واحد علوم و تحقیقات تهران

دوره 2، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 83-118
مهرداد نوابخش؛ احمد صادقی

6.

رویکرد سیاست شبکه ای: تعمیم اندیشه سرمایه اجتماعی به عرصه تحلیل دولت

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 7-21
مهرداد نوابخش؛ سعید عطار؛ سید رحیم ابوالحسنی

7.

ضرورت احیاء سرمایه اجتماعی در توسعه فضاهای شهری

دوره 5، شماره 4، آذر 1392، صفحه 7-18
مهرداد نوابخش

8.

عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های دانش آموزی

دوره 4، شماره 4، آذر 1391، صفحه 105-122
مهرداد نوابخش؛ زهرا اسمی جوشقانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب