1.

ارائه مدلی جهت سنجش مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ارتقای سلامت اجتماعی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 315-339
هوشنگ گراوند

2.

بررسی موانع و راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دوران کرونا و پس از کرونا در استان لرستان

دوره 15، شماره 60، آبان 1402، صفحه 102-122
هوشنگ گراوند؛ نورالدین اله‌دادی؛ حسن جعفری؛ سعیده سبزیان

3.

شناسایی مهمترین پیشایندهای روان‌شناختی اعتیاد به اینترنت بر مبنای رهیافت فراتحلیل: شواهدی از مطالعات داخلی

دوره 15، شماره 57، اسفند 1401، صفحه 317-342
هوشنگ گراوند؛ محمدرضا نظری

4.

طراحی و اعتباریابی الگوی آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی نوپدید متأثر از کرونا

دوره 15، شماره 57، اسفند 1401، صفحه 193-219
سعیده سبزیان؛ هوشنگ گراوند؛ مسیح علی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب