1.

بررسی تاثیر مداخلات اعتباربخشی بر سنجه‌ی ایمنی بیمار در اتاق‌های عمل یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی تهران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 71-83
زین العابدین آقائی تلیکانی؛ لیلا ریاحی؛ امیر اشکان نصیری پور

2.

تأثیر استقرار استانداردهای ایزو 9000 بر یادگیری سازمانی در بخش‌های بالینی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 23-28
امیر اشکان نصیری پور؛ لیلا ریاحی؛ عباس مرادی فرهانی

3.

تأثیر برون‌سپاری بر رضایت‌مندی و رعایت حقوق بیماران مراجعه‌کننده به بخش‌های رادیولوژی بیمارستان‌های منتخب تهران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 51-58
ساناز پارسامعین؛ امیراشکان نصیری پور

4.

تأثیر به کارگیری اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان شهید رجائی تهران)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-62
مسعود توکلی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ امیر اشکان نصیری پور

5.

تاثیر سیاست‌گذاری و ساختار بیمه درنظام سلامت بر نظام ارجاع پزشک خانواده شهری ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 85-93
فرشاد توکلی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآباد

6.

رابطه دیدگاه 360 درجه در هوش عاطفی و نوآوری مدیران بیمارستان‌های منتخب شهر تهران: 1391

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 65-72
پوران رئیسی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ علی غفاریان

7.

عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان‌های دولتی ایران

دوره 3، شماره1 و 2، شهریور 1390، صفحه 7-23
حسین حسینی فهرجی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ پوران رئیسی

8.

عوامل موثر بر چابکی در زنجیره‌های تامین امدادی سلامت در بلایا

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 35-45
عفت جهانبانی؛ امیراشکان نصیری پور؛ سید جمال الدین طبیبی؛ پوران رئیسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب