1.

بررسی میزان تنبلی اجتماعی جوانان و نقش آن در توسعه پایدار(مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

دوره 14، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 159-168
نرگس اثباتی؛ زهرا زارع؛ نوروز هاشم زهی

2.

بررسی و تحلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی دو گروه زنان مطلقه و همسردار شهر مشهد

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 93-102
زهرا سرائیان؛ سید علی رحمان زاده؛ نوروز هاشم زهی

3.

تبیین و تحلیل عوامل فرهنگی مؤثر در تعارض ارتباطات میان فردی (مورد مطالعه :کارکنان دیوان عدالت اداری استان تهران)

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 199-215
میثم شمسیان؛ لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نوروز هاشم زهی

4.

عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به برنامه های فرهنگی دانشگاه (مقایسه دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق با دانشگاه دولتی شهید بهشتی)

دوره 4، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 99-111
نوروز هاشم زهی؛ بهروز میرزا؛ آذر رشتیانی

5.

نقش مهارت های ارتباطی مدیران در توسعه کسب و کار با تأکید بر مشتری مداری

دوره 10، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 127-152
سمیه سادات مهدوی؛ سید وحید عقیلی؛ نوروز هاشم زهی؛ علی اکبر فرهنگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب