1.

تحلیل ناهمگونی فضایی و عوامل موثر بر دمای سطح زمین با استفاده از مدل‌های رگرسیون فضایی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 97-113
زهرا پرور؛ مرجان محمدزاده؛ سپیده سعیدی

2.

شناسایی معیارهای اقتصادی و فرهنگی موثر بر ارزش‌های زیبایی‌شناختی با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه مردمی در شهرستان گرگان

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 153-164
سمیه امیریان؛ مرجان محمدزاده؛ سید حامد میرکریمی؛ سپیده سعیدی

3.

مقایسه روش‌های مختلف تجربی، ریاضی و هوشمند در ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی منظر شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 141-156
سپیده سعیدی؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمد زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب