1.

تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401، صفحه 339-365
عباس جلیلی؛ مرضیه پیله ور(نویسنده مسئول)؛ علی صادقی شهپر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب