1.

بررسی عوامل مؤثر در رشد شهری با استفاده از مدل F’ANP (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-16
هاله حسین پور؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی

2.

بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر

دوره 8، شماره 17، خرداد 1393، صفحه 65-76
حمید ماجدی؛ علیرضا بندرآباد

3.

بروز مدرنیسم در معماری ترکیه و تقابل با جنبشهای ملی معماری

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 49-58
حمید ماجدی؛ جمال الدین سهیلی

4.

سکونت گاه های غیر رسمی شهری در کلان شهر اهواز

دوره 1، شماره 1، دی 1386، صفحه 39-50
حمید ماجدی؛ کورش لطفی

5.

گونه شناسی فرم شهر و ساختار فضایی پایدار؛ با نظری بر کلانشهر تهران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-32
آزاده قرائی؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی

6.

نقش مادی‌ها در شکل‌گیری ساختار فضایی شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 39-50
حمید ماجدی؛ فرشته احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب