1.

ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، خرداد 1391، صفحه 79-100
فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ قدرت اله طالب نیا؛ سیدعلی نبوی چاشمی

2.

ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبک های شناختی تصمیم گیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، اسفند 1392، صفحه 1-14
زهرا پورزمانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ احمد یعقوب نژاد؛ علی بیات

3.

بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تیر 1393، صفحه 71-81
هاشم ولی پور؛ قدرت اله طالب نیا؛ رضا احمدی

4.

بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، دی 1390، صفحه 53-64
قدرت اله طالب نیا؛ نظام الدین رحیمیان؛ مجتبی باقری نویر

5.

بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، خرداد 1392، صفحه 15-26
رمضانعلی رویائی؛ قدرت اله طالب نیا؛ یحیی حساس یگانه؛ صابر جلیلی

6.

بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، آذر 1392، صفحه 87-96
نجمه سلمان پناه؛ قدرت اله طالب نیا

7.

رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار(MVA)به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، فروردین 1390، صفحه 47-60
قدرت اله طالب نیا؛ اسماعیل شجاع

8.

سبک های شناختی تصمیم گیری، زمان پردازش اطلاعات و محتوای ارزشی افشاء داوطلبانه: رویکرد پردازش عدسی در حسابداری

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، شهریور 1392، صفحه 93-106
قدرت اله طالب نیا؛ زهرا پورزمانی؛ علی بیات


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب