1.

ارزیابی CBA (سود و زیان) اجرای جداره‌های عمودی سبز در تهران

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 237-247
مریم آزموده؛ شاهین حیدری؛ زهرا زمانی

2.

بررسی عملکرد خرد اقلیمی حیاط مرکزی در اقلیم تهران (نمونه موردی: حوزه علمیه معمارباشی)

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 27-40
زهرا زمانی؛ شاهین حیدری؛ پیروز حناچی

3.

بهینه سازی شیوه تفکیک زمین در یک بلوک شهری در راستای کاهش دمای حیاط در تهران

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 221-231
زهرا زمانی؛ شاهین حیدری؛ پیروز حناچی

4.

کاهش جزایر حرارتی شهری از طریق افزایش سبزینگی و سطوح نفوذپذیر در تهران

دوره 24، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 31-45
مرضیه فربودی؛ زهرا زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب