1.

اثرگذاری و اثرپذیری عوامل نهادی بر بین‌المللی‌سازی شرکت‌های فناور (مورد مطالعه صنعت داروسازی)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 53-68
حسین بهرامی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده؛ هادی رزقی شیرسوار

2.

ارائه مدل ساختاری رابطه هوش معنوی، هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی) دانشگاه علوم پزشکی بابل

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 53-63
هادی رزقی شیرسوار؛ عبدالایمان عموئی؛ میر محمد موسوی

3.

ارزیابی اثربخشی آموزش‌های مجازی به دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 49-60
سالار قنبری؛ هادی رزقی شیرسوار؛ محمد صادق ضیایی؛ مریم مصلح

4.

بررسی رابطه توانمندسازی پرستاران با تعهد سازمانی وتعهد حرفه‌ای در بیمارستان میلاد

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 61-72
محبوبه اکبری سفیده؛ شهرام هاشم‌نیا؛ هادی رزقی شیرسوار

5.

تأثیر به کارگیری اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان شهید رجائی تهران)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-62
مسعود توکلی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ امیر اشکان نصیری پور

6.

رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان شاغل در واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 3، شماره 3 و 4، اسفند 1390، صفحه 19-27
هادی رزقی شیرسوار؛ میر محمد موسوی

7.

شناسایی مولفه‌های بین‌المللی‌سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-18
میرمحمد موسوی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده؛ هادی رزقی شیرسوار

8.

طراحی الگوی آموزش اثربخش مبتنی بر سبک‌های یادگیری در آموزش علوم پزشکی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 99-111
آذر سلیمانی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ حمید شفیع زاده

9.

عوامل نهادی تاثیرگذار بر بین‌المللی شدن شرکت‌های فناور داروسازی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 19-30
حسین بهرامی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده؛ هادی رزقی شیرسوار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب