1.

ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 39، دی 1397، صفحه 67-81
مونا عابدنظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی

2.

بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی و مولفه‌های رفتاری بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل

دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 55-72
سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی‌اکبر رضایی

3.

بررسی همگرایی معیارهای انعکاسی و ترکیبی کیفیت سود در واکنش به مؤلفه‌های انگیزشی مدیران

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 91-106
عبداله حسین زاده؛ زهره حاجیها؛ سیدمحمود موسوی شیری؛ هاشم نیکومرام

4.

تبیین نقش پارادیم های حسابداری در ارتقاء خصوصیات کیفی جامعه: جامعه شناسی گزارشگری مالی

دوره 14، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 45-68
راحله همایونی راد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ مهرداد نوابخش

5.

نظام راهبری و کثرت گرایی فرهنگی

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 63-76
حدیثه درویش؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب